Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Düzümler belli boldy
Toparlaryň düzümleri belli bolup başlady. Ýene-de bir aýdanam az wagtdan başlanjak futbol boýunça 21-nji Dünýä Kubogynda çykyş edýän ýygyndylaryň tälimçileri toparlarynyň deslapk...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:54:21 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Täze rekord
“Man­çes­ter Si­ti­niň” tä­ze re­kord­la­ry Ang­li­ýa­nyň “Pre­mi­er li­ga­syn­da” çem­pi­on­ly­gy­ny bireý­ýäm yg­lan eden “Man­çes­ter Si­ti” bir­n...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:51:25 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ilçihanasynyň topary Hytaýda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň arasynda geçirilen futbol ýaryşynyň ýeňijisi
Türkmenistanyň Ilçihanasynyň topary Hytaýda ýerleş...
Ýazylan wagty: Сегодня 01:49:16 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň agyr atletika sport mekdebi pälwanlary taýýarlaýan merkez hasaplanýar
Gurbansoltan...
Ýazylan wagty: Сегодня 01:47:39 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Pälwan göreşmäge çykanda
Pälwan göreşmäge çykanda tälimçi onuň ýanynda bolýar. Göreşiji halypasynyň ýüzüne seredende, elmydama “hemmesi gowy bolar” diýen yşaraty okaýar. Tälimçiniň şadyýan, özüne...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:56:09 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
MEKDEP ÝAŞLY ÇAGALARYŇ FIZIKI ÖSÜŞINIŇ AÝRATYNLYKLARY
MEKDEP ÝAŞLY ÇAGALARYŇ FIZIKI ÖSÜŞINIŇ AÝRATYNLYKLARY Pedagogikada 7 ýaşdan 18 ýaş aralygy üç döwre bölmeklik kabul edilendir: kiçi (7-11ýaş), orta ýa-da ýetginjeklik (12-15 ýa...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:53:09 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
SPORT GÖRNÜŞLERINIŇ ULGAMLAŞDYRYLYŞY WE TOPARLARA BÖLÜNIŞI
SPORT GÖRNÜŞLERINIŇ ULGAMLAŞDYRYLYŞY WE TOPARLARA BÖLÜNIŞI Sportuň ähli görnüşleri belli bir toparlara bölünýär. Sportuň dürli hereketlerine görä esaslandyrylan toparlar hereket ...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:45:05 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
SPORT TÜRGENLEŞIGI PROSESINI NETIJELI GURAMAGYŇ ŞERTLERI
SPORT TÜRGENLEŞIGI PROSESINI NETIJELI GURAMAGYŇ ŞERTLERI Uzak wagtlyk uýgunlaşmagy kemala getirmek dört döwürde bolup geçýär. B i r i n j i d ö w ü r uzak wagtlyk uýgunlaşmagyň m...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:41:04 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Sport lukmançylygynyň ösüş taryhy
Sport lukmançylygynyň ösüş taryhy Türkmenistan Döwletimizde sport lukmançylygynyň ösüş taryhy Garaşsyzlyk ýyllaryna çenli Russiýa federasiýasynyň sport lukmançylygynyň ösüşi bil...
Ýazylan wagty: 20 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
HÜNÄRMENÇILIK ADAPTASIÝASY
HÜNÄRMENÇILIK ADAPTASIÝASY (UÝGUNLAŞMASY) Hünärmençilik adaptasiýasy Aýgytlaýjy tapgyrda hünärmençilik adaptasiýasy ýaş ýetginjegiň öz islegi boýunça ýa-da hünärmençilige ze...
Ýazylan wagty: 20 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Agramy artdyrmak üçin hödürlenýän iýmitler
Agramy artdyrmak üçin hödürlenýän iýmitler. Türgen myşsa agramyny çalt artdyrmak üçin ýörite iýmit düzgünini berjaý etmelidir. Mysal üçin, ýönekeý uglewodlar bilen iýmitlenilen...
Ýazylan wagty: 20 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türgen myşsasynyň göwrümini artdyrmak, güýjini köpeltmek
Türgen myşsasynyň göwrümini artdyrmak, güýjini köpeltmek. Myşsalaryň durkuny üýtgedip, olary owadan görnüşe getirmek her bir türgeniň arzuwy bolsa gerek. Türgen öý şertlerinde ýa...
Ýazylan wagty: 20 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Azyk bolçulygyny pugtalandyrmakda üstünlikler gazanylýar
 Oba hojalyk önümleriniñ möçberini artdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriñ ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmakda bu top...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Awtomobil sportunyň taryhy barada kelam agyz
Awtomobil sportunyň taryhy barada kelam agyzAwto...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti agzaçar sadakasyny berdi
Türkmenistanyň Prezidenti ...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Aşgabatda teatr festiwaly geçiriler
Aşgabatda teatr festiwaly geçiriler...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Paýtagtda "Ak şäherim Aşgabat" atly sergi geçiriler
Paýtagtda "Ak şäherim Aşgabat" atly sergi geçiriler...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Iordaniýadaky ilçisi bellenildi
Türkmenis...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni ýokary derejede bellenildi
...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Hereket gõrnüşi hõkmünde sportuñ häsiÿetnamasy
Hereket görnüşi hökmünde sportuň umumy häsiýetnamasy Adam hereketleriniň köpdürlüligi, adatça, üç sany esasy görnüşde kemala gelýär – oýun, okuw we zähmet. Emma taryhy pursatla...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14064 sek. ýüklenen baýt: 48483