Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

«МIR» DÖWLETARA TELERADIOKOMPANIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARY BILEN DUŞUŞYK
2020-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasynyň Başlygy R.Batyrşin bilen du...
Ýazylan wagty: 24 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN ŽENEWADA GEÇIRILÝÄN OWGANYSTAN BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJELI MASLAHATA GATNAŞÝAR
2020-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Ženewada Owganystan boýunça ýokary derejeli iki günlük maslahat öz işine başlady. Ol onlaýn görnüşinde Owganystan Yslam Respublikasynyň we Finlýandi...
Ýazylan wagty: 24 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 27-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 25-nji noýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 27-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi. 27-nji tapgyryň ...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ýeñijilere baýraklar gowşuryldy
21-nji noýabrda ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 26-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda çempionatymyzyň tamamlanmagyna üç tapgyr galanda bassyr ýedin...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Ýokary liga wekilçilik edýän toparlaryň bäşisi AFK-nyň ygtyýarnamasyny üstünlikli geçdiler
Futbol boýunça Türkmenistanyň Ýokary ligasynda çykyş edýän toparlaryň bäşisi – “Köpetdag”, “Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam” hem-de “Merw” toparlary AFK-nyň Çempion...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
GÖZEL YMARATLARYŇ USSATLARY
...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
GREK — RIM GÖREŞINiŇ ÝEŇIJILERI
GREK — RIM  GÖREŞINiŇ  ÝEŇIJILERI...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
FUTBOLÇYLARYŇ ÝARYŞY
...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
GAZÇYLARYŇ ZÄHMET GADAMLARY
GAZÇYLARYŇ ZÄHMET GADAMLARY...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
DABARASY DAG AŞAN TOÝ
DABARASY  DAG  AŞAN  TOÝ...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
ÝOKARY IŞJEŇLIK BILEN
ÝOKARY   IŞJEŇLIK   BILEN...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
PARAHATÇYLYGYŇ DABARALANÝAN ÝURDY
PARAHATÇYLYGYŇ  DABARALANÝAN  ÝURDY...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
GYMMATLY GOLLANMA
GYMMATLY GOLLANMA...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
ULY JOŞGUN BILEN
ULY  JOŞGUN  BILEN...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
ÝERIŇ DILINI TAPAN DAÝHAN
ÝERIŇ  DILINI   TAPAN  DAÝHAN...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
BEREKETLI EKINIŇ BOL HASYLY
BEREKETLI EKINIŇ BOL HASYLY...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
GARYNDAŞLYK NIKASY
  GARYNDAŞLYK  NIKASY...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
ÝATANA DEGMEK GÜNÄDIR
    ÝATANA  DEGMEK  GÜNÄDIR...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
UNAŞ
 UNAŞ   ...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
«GERÇEGIŇ» ÝEŇIŞLI MENZILLERI
«GERÇEGIŇ»  ÝEŇIŞLI  MENZILLERI...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20510 sek. ýüklenen baýt: 47059