Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

PARLA SEN, ÝAŞYL TUGUMYZ!
Parla sen, ýaşyl Tugumyz! Bitaraplygyň nyşan-nusgasy,
Ýazylan wagty: Сегодня 18:57:05 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
ADY ÖZI BILEN GARRASYN.
Ady özi bilen garrasyn! 
Ýazylan wagty: Сегодня 18:47:48 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
GADYMÝETDE ATLARA GARAÝYŞLAR.
Adam atlaryna bolan gadymy garaýyşlar 
Ýazylan wagty: Сегодня 18:43:30 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
TÜRGENLERE MASLAHATLAR.
Türgenlere we tälimçilere maslahatlar.
Ýazylan wagty: Сегодня 15:28:23 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmen türgenleri bouling boýunça «Almaty Kap—2017» halkara ýaryşynda bürünç medala mynasyp boldular...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:40:09 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmen hokkeýçileriniň Ýaponiýada gazanan üstünlikleri...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:39:48 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Habarlar
Ýurdumyzyň medeniýet, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynyň düzümleriniň öňünde durýan wezipeler boýunça iş maslahaty geçirildi...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:39:25 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Täzelikler
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wezipä bellemek hakyndaky Permanlara gol çekdi...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:38:58 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
SAPPORODAN HOŞ HABAR.
Mälim bolşy ýaly Ýaponiýanyň Sapporo şäherindâki  8-nji gyşky aziýa oýunlarynda, hokkeý boýunça Türkme...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
AZIÝADA MEDALLARY.
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitet t...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
WELOSPORT.
Türkmenistanly welosport türgenleri Birleşen Arap Emirliklerinde okuw türgenleşik ýygnanyşygyny geçirdi
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
YNHA BU GÜN DÜŞDIÑ, ÝENE ÝADYMA...
Sena uly gyzdyň zülpleri towlyMenem bir maşgalaň körpeje ogly
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
AZIÝA OÝUNLARYNYÑ ÝALKYMY.
Aziýa oýunlarynyň ýalkymy.
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylaryny belledi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetiň täze düzüminiň döredilmegi bilen baglylykda guramaçylyk meselelerine garady we wezipelere belledi. Döwlet Baştutanynyň Permanlary bilen: ...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Durmuş ulgamynyň pudaklarynyň maglumatlaşdyrylmagy-milli ösüşiň ileri tutulýan ugry
Şu gün Ministrler Kabinetiniň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary düzümleriniň öňünde durýan wezipeler boýunça iş maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda bu düzümlerdäki guramaçylyk meseleleriniň netijeleri we ondan gelip çykýan wezipeler kesgitlendi hem-de olary ýerine ýetirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. ...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
RIKARDO KAKA.
Ricardo Kaka durmushy  K...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara we Kararlara gol çekdi...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Halkara zenanlar güni mynasybetli «Ene mähri» atlary dakyldy we pul sylaglary gowşurylar...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Moskwada Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň onunjy mejlisinde birnäçe resminamalara gol çekildi....
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Hökümetiniň maslahaty....
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,27823 sek. ýüklenen baýt: 46588