Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Госсвизит Президента Кыргызстана в Туркменистан откроет новую страницу в межгосударственных отношениях
Госсвизит Президента Кыргызстана в Туркменистан откроет новую страницу в межгосударственных отношенияхВопросы подготовки к запланированному на 23-24 августа государственному визиту Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбековарассмотрены на заседании Правительства Туркменистана....
Ýazylan wagty: Сегодня 17:28:04 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Новый порт в Туркменбаши стал морскими “воротами” Центральной Азии
Ýazylan wagty: Сегодня 17:27:33 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
Туркменистан готовится к саммиту по проблемам Аральского моря
Туркменистан готовится к саммиту по проблемам Аральского моряПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, предписав Управлению делами Аппарата Президента Туркменистана совместно с Министерством иностранных дел провести 24 августа 2018 года в Национальной туристической зоне «Аваза» саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), сообщила пресс-служба главы государства....
Ýazylan wagty: Сегодня 17:26:51 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi
Ýazylan wagty: Сегодня 10:17:41 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Döwlet Baştutanymyz ýaş ýerine ýetirijileriň bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi
Döwlet Baştutanymyz ýaş ýerine ýetirijileriň bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi
Ýazylan wagty: Сегодня 10:15:39 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Bedenterbiýe arakesmeler
Bedenterbiýe arakesmeleri, önümçilik gimnastikasyny ulanmak, arakesmelerde oýunlary ulanmak bilen. Mekdepde okuwyň başlan ilkinji günlerinden çaganyň hereket işjeňliliginiň birden peselme...
Ýazylan wagty: 17 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
TEJRIBE MASLAHATLARY
TEJRIBE MASLAHATLARY Ata-eneler, bilim beriş edaralarynyň mugallymlary, lukmanlar topary çagalaryň daýanç-hereket ediş apparatynyň dogry kemala gelmegine ýardam bermelidirler we onuň ösüş...
Ýazylan wagty: 17 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Aziýa oýunlary barada
Mun­dan öň­ki 17 Azi­ýa oýun­la­ry­nyň äh­li­si­ne 7 ýurt gat­naş­dy. Olar Hin­dis­tan, In­do­ne­zi­ýa, Ýa­po­ni­ýa, Şri Lan­ka, Fi­lip­pin­ler, Sin­ga­pur we Tai...
Ýazylan wagty: 17 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Aziýa oýunlarynyň taryhy
Azi­ýa yk­ly­my­nyň iň iri sport çä­re­si Azi­ýa oýun­la­ry bo­lup, ol il­kin­ji ge­zek 1951-nji ýyl­da Hin­dis­ta­nyň paý­tag­ty Tä­ze De­li­de ge­çi­ril­ýär. A...
Ýazylan wagty: 17 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi
Ýazylan wagty: 17 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Daşoguz welaýaty bilen Horezm oblasty hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärler
Daşoguz welaýaty bilen Horezm oblasty hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärler...
Ýazylan wagty: 17 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Bogunlaryň we bogunỳany dokumalardaky näsazlyklar
Periartrit – bu keselde alowlama we disrofiỳa hadysasy bogunỳany dokumalarda bolỳar. Adatça ol mioentezitleriň dowamy bolup döreỳär. Periartritler haỳal ỳüze çykỳarlar. Iliki wag...
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Lukmançylyk we sport reabilitasiỳasy
Lukmançylyk we sport reabilitasiỳasy. Sport lukmançylyk reabilitasiỳasy diỳilip-bejeriji, pedagogiki, durmuş-ykdysady, psihologiki we sport çäreleri ulgamlary bilen iň gysga möhletlerde t...
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Maỳyplaryň dikeldiş-kompensator terapiýasy
Bedenterbiýe we sportuň maýyplaryň reabilitasiýasy ulgamyndaky ähmiỳeti. Daýanç-hereket ulgamynyň bozulmalary bolan maýyplar bilen işlemekde ýygnalan ylmy-amaly tejribeleriň netijesi ol...
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Çaganyň psihiki mümkinçilikleriniň ösüşine küşt oÿnunyñ täsiri
Küşt oýny 19 asyryň ortalarynda sportuň köpçülikleýin we meşhur görnüşleriniň birine öwrüldi. Küşt boýunça dünýäniň resmi çempionatlary,kontenent ýaryşlary,halkara ýaryşla...
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Alada bilen gurşamaly
ALADA  BILEN  GURŞAMALY
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
GYZYKLY GÜNLER
GYZYKLY  GÜNLER
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Bagytly çagalygyň mekany
BAGTLY  ÇAGALYGYŇ MEKANY
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
SAPALY GÜNLERIŇ ŞOWHUNY
SAPALY GÜNLERIŇ
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky duşuşyk
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky duşuşyk
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15330 sek. ýüklenen baýt: 49624