Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Taryhda şu gün
622-nji ýylyň 20-nji sentýabry… Hezreti Muhammet bilen Hezreti Abu Bakir Mekkeden Medinä göçýär. 1942-nji ýylyň 20-nji sentýabry… Ukrainanyň Letiçew şäherinde nemes goşunlary ik...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:32:33 Ýazan MisterrXXX
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
isleg
  Ir za­man­lar­da bir gar­ga tom­suň jok­ra­ma ys­sy­s...
Ýazylan wagty: Сегодня 10:24:25 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Daşoguzyň ekerançylary pagta ýygymyna girişdiler  
Ýazylan wagty: Сегодня 10:21:39 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Lebap welaýatynyň ýol hereketiniň ýaş gözegçileri baýrakly orunlary eýelediler
&n...
Ýazylan wagty: Сегодня 10:17:02 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Daşoguzda jaý toýlary tutuldy
   Düýün Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky köçesiniň ugrunda täze bina edilen 4 gatly, 16 öýli ýaşa...
Ýazylan wagty: Сегодня 10:12:12 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Oňat jora (Hekaýa)
   On ýa­şy­myň dol­ma­gy­na az wag...
Ýazylan wagty: Сегодня 09:56:16 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga çagyrmak boýunça Permana gol çekdi
Türkmenistanyň Prezidenti harby gull...
Ýazylan wagty: Сегодня 09:40:04 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Baş baýramlarymyzyň biri bolan Garaşsyzlyk baýramçylygymyzyň şanly 28 ýyllyk toýunyň öňi syrasynda
           Bedew bady bilen öňe barýan Türkmenistan döwe...
Ýazylan wagty: Сегодня 09:03:43 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk toýunyň dabaralaryna baý öwüşgin goşan bir waka
ALABAÝ ITLERI ÜÇIN DÖWREBAP DESGALAR TOPLUMY
Ýazylan wagty: Сегодня 08:57:15 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Garaşsyzlyk ýyllarynda Telekeçilik - ykdysadyýetiň möhüm ugry
    Ahal welaýatynda ykdysadyýetiň döwlete dahylly bolmadyk pudagynyň ...
Ýazylan wagty: Сегодня 08:46:25 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI
    Şanly Garaşsyzlyk baýramynyň öňisyrasynda ýene bir şatlykly waka boldy ýagny Ahal welaýatynda Gurluşyk, energetika we jemagat ...
Ýazylan wagty: Сегодня 08:43:34 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Derwüş
Iki sany derwus deryan kenaryna suw icmane barya gorseler bir yas gyz suwdan gecip bilman aglap dur derwuslerin biri ony gujaklap goteryade deryadan gecirya beyleki derwus yagdayy halamasada dil yarma...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Inersiýa filosofiýasy. (material bn manynyň arasyndaky baglanşyk)
   ...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Daşky estetika we içki bulam-bujarlyk.
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Toý toýlaýas - Agzybir il jem bolup
Toý toýlaýas - Agzybir il jem bolup
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistan bilen Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky gatnaşyklar täze derejä çykýar
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmen-German hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň täze ilçisi işe başlady
Türkmenistanda Gazagystan Respublikas...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Halkara bäsleşikler: okuwçylar 136, talyplar 29 medal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 13-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow döwlet Baştutanyna türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň we talyplaryň ş...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
"Tansyň jadysy" halkara festiwalda türkmen topary birinji orny eýeledi
Özbegistan Respublikasynyň Hywa şäherinde 14 - 16-njy sentýabr aralygynda geçirilen "Tansyň jadysy" aýdym-saz festiwaly şowhunly gala-konsert bilen tamamlandy. Bu gün festiwalyň birinji...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21421 sek. ýüklenen baýt: 47932