Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ADY ÖZI BILEN GARRASYN.
Ady özi bilen garrasyn! 
Ýazylan wagty: Сегодня 18:47:48 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmen türgenleri bouling boýunça «Almaty Kap—2017» halkara ýaryşynda bürünç medala mynasyp boldular...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:40:09 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmen hokkeýçileriniň Ýaponiýada gazanan üstünlikleri...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:39:48 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Habarlar
Ýurdumyzyň medeniýet, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynyň düzümleriniň öňünde durýan wezipeler boýunça iş maslahaty geçirildi...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:39:25 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Täzelikler
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wezipä bellemek hakyndaky Permanlara gol çekdi...
Ýazylan wagty: Сегодня 11:38:58 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylaryny belledi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hökümetiň täze düzüminiň döredilmegi bilen baglylykda guramaçylyk meselelerine garady we wezipelere belledi. Döwlet Baştutanynyň Permanlary bilen: ...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Durmuş ulgamynyň pudaklarynyň maglumatlaşdyrylmagy-milli ösüşiň ileri tutulýan ugry
Şu gün Ministrler Kabinetiniň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary düzümleriniň öňünde durýan wezipeler boýunça iş maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda bu düzümlerdäki guramaçylyk meseleleriniň netijeleri we ondan gelip çykýan wezipeler kesgitlendi hem-de olary ýerine ýetirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. ...
Ýazylan wagty: 26 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara we Kararlara gol çekdi...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Halkara zenanlar güni mynasybetli «Ene mähri» atlary dakyldy we pul sylaglary gowşurylar...
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Moskwada Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň onunjy mejlisinde birnäçe resminamalara gol çekildi....
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Hökümetiniň maslahaty....
Ýazylan wagty: 25 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi.
Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi. ...
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Täzelikler
Aşgabatda stol üstünde oýnalýan tennis boýunça milli çempionat geçirildi....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmen gowaçasynyň inçe süýümli görnüşlerini oýlap tapan akademik Iwan Maksimenkonuň doglan gününe 110 ýyl doldy....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Habarlar
Türk işewürleri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türk önüm öndürijileri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar
Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi öz işini tamamlady. Ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de “Meridýen Uluslararasi Fuarçilik” türk kompaniýasy tarapyndan bilelikde guraldy. ...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Köneürgenç etrabynda iri ýyladyşhana toplumy gurulýar
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda Azyk senagaty döwlet birleşiginiň buýurmasy boýunça “Gök ýyldyz” hususy kärhanasy tarapyndan iri ýyladyşhana toplumy gurulýar. ...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24439 sek. ýüklenen baýt: 47583