Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli günä geçmek barada Permana gol çekildi
Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli gün...
Ýazylan wagty: 25 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
gysga hekayalar
Gysga hekaýalar –– edebiýatda awto...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
HASYLLY PELLERDE
HASYLLY  PELLERDE
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
ŞANLY SENÄ BARÝARYS
ŞANL...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
MEN-Ä ŞEÝLE PIKIRDE
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
TAGAMLY HEM PEÝDALY
TAGAMLY HEM PEÝDALY
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
AK ÝOLLARYŇ ARZUWY
AK  ÝOLLARYŇ  ARZUWY
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
GELINLERE MASLAHATLARYMYZ
 GELINLERE  MASLAHATLARYMYZ
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
GYZLARA MASLAHATLARYMYZ
 GYZLARA   MASLAHATLARYMYZ
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
GELIN-GYZLAR — ÝAŞAÝŞYŇ ÝARAŞYGY
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
GUWANÇLY SENÄNIŇ ÝYLY
GUWANÇLY  SENÄNIŇ  ÝYLY
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
GUWANÇLY SENÄNIŇ ÝYLY
GUWANÇLY  SENÄNIŇ  ÝYLY
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
GOLDAW TAPÝAN BAŞLANGYÇ
GOLDAW  TAPÝAN  BAŞLANGYÇ     ...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
GADAMLARY BATLY
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Lukman ukyny kadalaşdyrýan önümleri sanap berdi
 
Ýazylan wagty: 21 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Türkmen alymlary ilkinji gezek oba hojalyk galyndylaryndan izopropil spirtini aldylar
Türkmen alymlary ilkinji gezek oba hojalyk galyndylaryndan izopropil spirtini aldylar
Ýazylan wagty: 21 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi
Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi
Ýazylan wagty: 21 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
21-nji sentýabr – Halkara Parahatçylyk güni
21-nji sentýabr – Halkara Parahatçylyk güniHalkara Parahatçylyk güni Birleşen milletler gurmasy tarapyndan 2002-nji ýyldan bäri her ýylyň 21-nji sentýabrda bellenilip geçilýär. ...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ibrahim Eren Türkmenistanda geçirilen Halkara Media Forumyna gatnaşdy
Wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen foruma 68 ýurtdan 300-den gowrak halkara we sebitleýin media guramanyň wekilleri we hünärme...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aşgabatda Halkara Media-Forum Geçirildi
Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna hem-de ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobat...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18175 sek. ýüklenen baýt: 46499