Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Azyk bolçulygyny pugtalandyrmakda üstünlikler gazanylýar
 Oba hojalyk önümleriniñ möçberini artdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriñ ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmakda bu top...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Baýdagymyz belentdir dünýäň öňünde!
Baýdak-ata Watanymyzyň ähli gözelliklerini özünde jemleýän, şirin jandan eziz mukaddeslikdir. Taryhda döredilen türkmen döwletleriniň biri-biri ...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Konstitusiýasy - bagtly geljegiň kepili
Berkarar Watanymyzda hukuk we dünýewi döwletiň kämil binýadyny kemala getirmeklige, halkymyzyň azatlygynyň we erkinliginiň, şonuň ýaly hem hak-hu...
Ýazylan wagty: 23 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistanly we italiýaly aýdymçy-sazandalar Rossininiň eserlerini ýerine ýetirdiler
Ýazylan wagty: 22 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ilçihanasynyň topary Hytaýda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň arasynda geçirilen futbol ýaryşynyň ýeňijisi
Türkmenistanyň Ilçihanasynyň topary Hytaýda ýerleş...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň agyr atletika sport mekdebi pälwanlary taýýarlaýan merkez hasaplanýar
Gurbansoltan...
Ýazylan wagty: 21 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Azyk bolçulygyny pugtalandyrmakda üstünlikler gazanylýar
 Oba hojalyk önümleriniñ möçberini artdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriñ ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmakda bu top...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Awtomobil sportunyň taryhy barada kelam agyz
Awtomobil sportunyň taryhy barada kelam agyzAwto...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti agzaçar sadakasyny berdi
Türkmenistanyň Prezidenti ...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Aşgabatda teatr festiwaly geçiriler
Aşgabatda teatr festiwaly geçiriler...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Paýtagtda "Ak şäherim Aşgabat" atly sergi geçiriler
Paýtagtda "Ak şäherim Aşgabat" atly sergi geçiriler...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Iordaniýadaky ilçisi bellenildi
Türkmenis...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni ýokary derejede bellenildi
...
Ýazylan wagty: 19 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Il hoşal
Il hoşal
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
“Baýramçylyk sport bäsleşigi bilen utgaşdy.”
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Aziýanyň merjen şäheri
Aziýanyň merjen şäheri...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
DÖWREBAP ZÄHMET ÖZ MIWESINI EÇILÝÄR
DÖWREBAP ZÄHMET...
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Suwasty kebşirleme işleri
Suwasty kebşirleme işleri
Ýazylan wagty: 18 мая 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Beýik buýsanç we bakylyk binýady
       Türkmenistanyň Döwlet baýdagy halkymyzyň kalbyny şatlyk, buýsanç we mähriban Watanymyza bolan söýgi duýgularyna besleýär we pa...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«Arçman» şypahanasy
Ynsan saglygyny ýurt baýlygyna deňeýän Hоrmatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallasy bilen güneşli Diýarymyzda saglyk ulgamy  ýokary derejede ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14387 sek. ýüklenen baýt: 47066