Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Artykmaç galyndylary ýygnamagy ýola goýmak
Dünýäniň ilaty artykmaç galyndylary ýygnamagy ýola goýmagyň dürlüçe usullaryny agtarýar. Hytaýda hem bu ugurda täze usul ýola goýuldy. Ol ýerde metrodan peýdalanyjylar indi ý...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Durmuşda gazy howpsuz ulanmagyň kadalaryny berjaý ediň
Durmuşda gazy howpsuz ulanmagyň kadalaryny berjaý ediň! Otagda gazyň ysyny duýsaňyz: «Gazüpjünçilik» müdirligi. Polisiýa müdirliginiň ýangyn howpsuzlygy bölümi. GAZÜPJÜNÇILI...
Ýazylan wagty: 13 июля 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 1
Ýerli we ýerli däl ösümlikler
Ýerli we ýerli däl ösümlikler Ýerli ösümlikler (şol çäklerde ösýän ösümlikler) ýerli şertlerde aňsat ösüp ýetişýärler. Olar ýerli mör-möjekleri, guşlary we haýwanlary ...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 1
Tokaýyň agaç materiallardan başga önümleri
Tokaýyň agaç materiallardan başga önümleri Tokaý baýlyklary ýa-da önümleri diýlip onda bitýän we önýän tebigy baýlyklara aýdylýar. Tokaýyň agaç materiallardan başga önümler...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 1
Ekosyýahatçylyk
Ekosyýahatçylyk . Ýerli tebigatyň gözelliklerini synlamak ýa-da ol ýerdäki ösümlikler we haýwanlar barada bilmek üçin gelen syýahatçylardan pul almak usulyna ekosyýahatçylyk diý...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
ÝUWUJY SERIŞDELERINI ÖNDÜRÝÄN KÄRHANA
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Döretmek, gurmak, ösmek – rowaçlygyň nyşany
Döretmek, gurmak, ösmek – rowaçlygyň nyşany...
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Polietilen paketleri we çygly süpürgiçleri öndürýän kärhana
Polietilen paketleri we çygly süpürgiçleri öndürýän kärhana
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Elektrik simleri we kabelleri öndürýän kärhana
Ýazylan wagty: 12 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Täze mebel önümçilik kärhanasy işe girizildi
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň täze gadamlary.
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Dünýäde deňi-taýy bolmadyk zawod
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ahal welaýatynyň Arçman şypahanasynyň jana şypaly täsiri.
...
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Биологическое разнообразие побережья Хазара и выращивание группы осетровых рыб.
Биологическое разнообра...
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Hazar kenarýakasynyň biodürliligi, bekre we bu topara girýän balyklaryň ösdürilip ýetişdirilişi
Hazar kenarýakasynyň biodürliligi, bekre w...
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Край щедрости и плодородия.
Край щедрости и плодородия....
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Şanly dabaralara beslendi.
Şanly dabaralara beslendi.
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Весенний призыв – 2019 в Туркменистане завершён
Вчера пообщавшись с прия...
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Zubrýonok» çagalar sagaldyş merkezinde dynç alyşda boldular
Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň 30- sy Belarusuň «Zubrýonok» çagalar sagaldyş merkezinde iki hepdelik dynç alyşda boldular. «Zubrýonok» çagalar sagaldyş merkeziniň iş­ gärl...
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Wideoşekili ýazga geçirdiler
Ýewropaly teletomaşaçylaryň Türkmenista­ na gyzyklanmalaryny artdyrmak maksady bilen, Wengriýanyň «Hungaricums around the world» telegepleşiginiň işgärler topary ýurdumyza ba­ gyş...
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19714 sek. ýüklenen baýt: 47723