Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

DIM-de BSGG bilen duşuşyk geçirildi
   2020-nji ýylyň 10-njy ...
Ýazylan wagty: 11 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Nemes alymlary beýniniň işlemegi üçin gerek bolan kislorodyň möçberini hasapladylar
 Maksimilian Mýunhen uniwersitetiniň neýrobiologlary beýniniň öz işini ýerine ýetirmegi üçin näçeräk kislorody sarp edýändigini bildiler. Olaryň maglumatlary boýunça, bu organa organizme barýan kislorodyň 25 göterimi gerek, ýöne diňe beýni rahat ýagdaýynda. Eger-de ol iş ýagdaýynda bolsa, onda tas 30 göterim gerek bolýar. Bu barada runews24.ru saýtynda bellenilip geçilýär....
Ýazylan wagty: 06 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Ýaponiýanyň Fugaku kompýuteri COVID-19-y bejerip biljek dermanlary saýlaýar
 Ýaponiýanyň Fugaku kompýuteri Kiot uniwersitetiniň barlagçylar toparyna 2000-den gowrak bar bolan dermanlardan koronawirus infeksiýasyny bejermek nukdaýnazaryndan geljegi bar bolan onlarça derman serişdelerini saýlamaga kömek etdi. Bu barada The Jiji Press habarlar gullugyna salgylanmak bilen rossaprimavera.ru habar berýär....
Ýazylan wagty: 06 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň geçen hepde boýunça birža täzelikleri
 Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 77-si hasaba alyndy....
Ýazylan wagty: 06 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Daşoguzda Medeniýet hepdeligi-2020-niň açylyş dabarasy boldy
Daşoguzda Medeniýet hepdeligi-2020-ni...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler
Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler
Ýazylan wagty: 16 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Alymlar: ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär
Alymlar: ýaramaz pikirler Alsgeýmer k...
Ýazylan wagty: 16 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Moskwada geçiriljek Beýik Ýeňşiň dabaralaryna gatnaşar — RF-iň Prezidentiniň metbugat sekretary
Türkmenistanyň Prezidenti Moskwada geçiriljek Beýik Ýeňşiň dabaralaryna gatnaşar — RF-iň Prezidentiniň metbugat sekretar...
Ýazylan wagty: 12 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatnaşyklary yzarlaýjy gurluşy bermegi meýilleşdirýärler
Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatn...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti epidemiýa döwründe ulag kompaniýalaryny goldamak barada tabşyryk berdi
Türkmenistanyň Prezidenti epidemiýa ...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Germaniýada işsizlik 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi
Germaniýada işsizlik 2015-nji ýylda...
Ýazylan wagty: 05 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
 Lebap welaýatynda harby gulluga ugratmak dabaralary geçirilýär
Lebap welaýatynda harby gulluga ugratmak dabaralary geçirilýär
Ýazylan wagty: 04 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Halkara bilermenler türkmen žurnalistleri bilen pikir alyşýar
Şu gün Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynyň ma...
Ýazylan wagty: 04 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp
ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Do...
Ýazylan wagty: 01 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Şwesiýa ykdysady pese gaçyş we işsizligiň artmagy bilen çaknyşdy
Şwesiýa ykdysady pese gaçyş we işs...
Ýazylan wagty: 27 мая 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
TikTok programmanyň içindäki söwda boýunça YouTube we Netflix-den öňe geçdi
TikTok programmanyň içindäki söwda ...
Ýazylan wagty: 27 мая 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Oba hojalyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy
Oba hojalyk ulgamynda halkara hyzmatdaşl...
Ýazylan wagty: 27 мая 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi...
Ýazylan wagty: 27 мая 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Pandemiýa döwründe we gyzgyn howada saglygy goramak boýunça maslahat geçirildi
Pandemiýa döwründe we gyzgyn howada ...
Ýazylan wagty: 27 мая 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy tassyklanyldy
Mekdebe çenli çagalar edaralarynyň i...
Ýazylan wagty: 23 мая 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19973 sek. ýüklenen baýt: 48766