Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistan-Italiýa: özara peýdaly hyzmatdaşlyk ösdürilýär
Ýazylan wagty: 16 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenistanda sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
Ýazylan wagty: 16 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň I maslahaty geçirildi
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň I maslahaty geçirildi
Ýazylan wagty: 15 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň polat ýollarynyň geçirijilik kuwwaty artýar
Türkmenistanyň polat ýollarynyň geçirijilik kuwwaty artýar
Ýazylan wagty: 15 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylara
Merkezi Aziýa sebitinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk (CAREC) Maksatnamasynyň 17-nji ministrler maslahatyna gatnaşyjylara
Ýazylan wagty: 15 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Hasyl toýy-berekediň baýramy!
 Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagy bilen toýlary-toýa ulaşýan Watanymyzda berekediň baýramy bolan Hasyl toýuna barýan Halkymyzyň buýsanjy...
Ýazylan wagty: 08 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Праздник урожая.
  Каждое последнее воскресенье ноября в Туркменистане отмечают Праздн...
Ýazylan wagty: 06 ноября 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Ilkinji medal
Aşgabatda dowam edýän agyr atletika dünýä çempionatynyň ilkinji medallaryny Taýlandyň we Türkmenistanyň gyzlary eýelediler. 45 kilograma çenli agramda tailandly gyzlar Sukcharoen Thunya ...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Kongres geçirildi
Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) kongresi geçirildi. Onda sportuň bu görnüşini has-da ösdürmegiň esasy mes...
Ýazylan wagty: 02 ноября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
D. Azady adyndaky Milli dünýä dilleri instituty meýletinleri taýýarlamaga işeňňir gatnaşdy
D. Azady adyndaky Milli dünýä dilleri instituty meýletinleri taýýarlamaga işeňňir gatnaşdy
Ýazylan wagty: 28 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Saragt Babaýew Magtymguly Pyragynyň äpet heýkelini döreder
Saragt Babaýew Magtymguly Pyragynyň äpet heýkelini döreder
Ýazylan wagty: 28 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Türkmen-täjik hökümetara toparynyň mejlisi
Türkmen-täjik hökümetara toparynyň mejlisi
Ýazylan wagty: 28 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Durmuş maksatly nobatdaky binalaryň düýbi tutuldy
Durmuş maksatly nobatdaky binalaryň düýbi tutuldy
Ýazylan wagty: 28 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Telekeçiler daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi giňeldýärler
Telekeçiler daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi giňeldýärler
Ýazylan wagty: 28 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenistan - ABŞ: Durnukly ösüşiň maksatlarynda işewür hyzmatdaşlyk
Türkmenistan - ABŞ: Durnukly ösüşiň maksatlarynda işewür hyzmatdaşlyk
Ýazylan wagty: 26 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Gökdepe etraby döwlet tabşyrygynyň ýerine ýetirilendigi barada ilkinji bolup hasabat berdi
Gökdepe etraby döwlet tabşyrygynyň ýerine ýetirilendigi barada ilkinji bolup hasabat berdi
Ýazylan wagty: 26 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi geçirildi
Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi geçirildi
Ýazylan wagty: 26 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň sebitlerinde täze binalar açyldy
Ýurdumyzyň sebitlerinde täze binalar açyldy
Ýazylan wagty: 26 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
“Demokratiýa we hukuk” žurnaly
“Demokratiýa we hukuk” žurnaly
Ýazylan wagty: 26 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Türkmen nebit önümleriniň eksport düzümleri döwrebaplaşdyrylýar
Türkmen nebit önümleriniň eksport düzümleri döwrebaplaşdyrylýar
Ýazylan wagty: 26 октября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19054 sek. ýüklenen baýt: 47981