Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi
Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jo...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar
Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt sy...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler
Tailandda gurply däl syýahatçylar ...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy
Gurba...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlag iberdi
Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynda geçi...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmenistan “Western Unionyň” üsti bilen daşary ýurtlarda galan watandaşlara halkara geçirimlerini amala aşyrýar
Türkmenistan “Western Unionyň” ü...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi
Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenistanda uzak aralykdan okatmagy guramak boýunça işler alnyp barylýar
Türkmenistanda uzak aralykdan okatmagy guramak boýunça işler alnyp barylýar
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
dana sözler
Şer, erbet işleri edýän adamlar bilen ýoldaş bolmaň, olardan dost tutunmaň. Şeýle ýoldaş ýa-da dost tutunan ynsan salamatl...
Ýazylan wagty: 19 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
                                                                                                                 OÝLANMA
                                              &nb...
Ýazylan wagty: 19 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşýar
Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek ...
Ýazylan wagty: 17 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Ömri we döredijiligi
Ussat ýazyjy Atajan Tagan 1940-njy ýyly...
Ýazylan wagty: 16 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi
Britan awiakompaniýalary karantin seb...
Ýazylan wagty: 15 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Alymlar beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önümi atlandyrdylar
Alymlar beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önü...
Ýazylan wagty: 15 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Germaniýa döwlet serhedindäki ähli çäklendirmeleri aradan aýyrdy
Duşenbe gününden başlap, germaniýa d...
Ýazylan wagty: 15 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
2020-nji ýylda syýahatçylar üçin iň howpsuz ugurlar
2020-nji ýylda syýahatçylar üçin i...
Ýazylan wagty: 12 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Türkmenabatdaky ýüpek kärhanasynda ýylyň başyndan bäri 100 inedördül metrden gowrak ýüpek halysy dokaldy
Türkmenabadyň «Ýüpek» önümçilik birleşiginiň halyçylary şu ýylyň başyndan b...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenabatdaky kärhanada awgusta çenli 500 çyrpyjy enjam öndüriler
Türkmenabadyň tejribe synag abatlaýyş zawodynda gowaçalaryň ujuny çyrpmak üçin enjamlaryň öndürilişi ýola goýuldy. Bu ý...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanda ekologiýa barada film surata düşürilýär
Türkmenistanda ekologiýa barada film ...
Ýazylan wagty: 05 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
GÜNLER    GEÇIP BARÝAR
Şu gün saňa telwas etdim ýene men,Eý, sen, päklik h...
Ýazylan wagty: 02 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17009 sek. ýüklenen baýt: 48317