Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

KÂMILLIK ÝOLUNDA.
KÄMILLIK ÝOLUNDA
Ýazylan wagty: Сегодня 17:18:46 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
DOÑUZ ÝYLY.
Donuz yyly ∓ 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019-njy yyllary oz ichine alyar. Rowayat etmeklerine gor...
Ýazylan wagty: Сегодня 16:24:48 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
IT ÝYLY.
It yyly ∓ 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018-nji yyllary oz ichine alyar. It yylynda doglanadamlara in onat hasiyetler...
Ýazylan wagty: Сегодня 16:23:23 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
TOWUK ÝYLY.
Towuk yyly ∓ 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017-nj iyyllary oz ichine alyar. shu yylda doglanlara me...
Ýazylan wagty: Сегодня 16:18:06 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
BIJIN ÝYLY.
Bijin yyly ∓ 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016-njy yyllary oz ichine alyar. shu yylda doglanlar ora...
Ýazylan wagty: Сегодня 16:15:11 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
GOÝUN ÝYLY.
Goyun yyly ∓ 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015-nji yyllary oz ichine alyar. Goyun yylynda doglan adamlar cheperchilik...
Ýazylan wagty: Сегодня 16:11:20 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
ÝYLKY ÝYLY.
Ýylky yyly ∓ 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014-nji yyllary oz ichine alyar. Bu yylda doglan adamlar gornukli hemem s...
Ýazylan wagty: Сегодня 16:02:16 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
ÝYLAN ÝYLY.
Ýylan yyly ∓ 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013-njiyyllary oz ichine alyar. Gundogarda yylan akyllylygyn nyshany hasa...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:58:08 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
LUW ÝYLY.
Luw yyly ∓ 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012-nji yyllary oz ichine alyar. Bu yylda doglan adamlaryn janlary oran sagat bolyar.Olar gujurly, sapyurek, i...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:55:45 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
TOWŞAN ÝYLY.
Towshan yyly ∓ 1951, 1963, 1975,1987, 1999, 2011-njiy yllara gabat gelyar. Bu yylda doglanlar oran ozbolushly, ukyply, hem-degedemrak adamlardyr. Olar s...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:52:30 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
SYGYR ÝYLY.
Sygyr 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009Bular sabyrly , kem gep, ynanyp bolyan, gowy has...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:48:17 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
SYÇAN ÝYLY
sychan yyly 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008bu yylda dogulanlar dashgy gornushinden ya...
Ýazylan wagty: Сегодня 15:47:19 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
ĞÖZ BARADA.
Gözlerimiz näme üçin başga haýwanlaryňky ýaly kellâmiziň gapdal tarapynda däl-de, öňümizde ýerleşýär? Munyň bir sebäbi üç ölçegde ...
Ýazylan wagty: 18 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Aldawçylyga uçramak âhtimallygy.
Hytaýdaky biznesmenler müşderini ýitirmekden gorkanoklar. Bu ýagdaý Hytaýyň köp ilatlydygy bilen belli bir derejede bagly. 
Ýazylan wagty: 18 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
ÖZÜŇI SÜÝT BILGIL...
DOST – DOSTUŇ AÝNASY...
Ýazylan wagty: 17 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
ÖZÜÑE AGYR GELENI ÖZGÂ ÝÜKLEME.
Özüňe agyr geleni özgä ýükleme Tokaýyň örän gazaply kanunlary bar: ösüşde ö...
Ýazylan wagty: 14 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
GEL MEN SAÑA GOŞGY OKAP BEREÝIN.
Gel,men saňa goşgy okap bereýin Gel,men saňa goşgy okap bereýin Söýgi hakda-aşyk ýigdiň nalasyn ...
Ýazylan wagty: 08 января 2017 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
GARAŞYP DURMAGA WAGTYM ÝOK.
Garaşyp durmaga wagtym ýok Günlerde bir gün Ependi hammama baranda bir nätanyş adam sen-men ýok, onu...
Ýazylan wagty: 08 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
MEN DIRIKÂM ŞU ÝOLDAN GATNAÝARDYM
Men dirikäm şu ýoldan gatnaýardym Günlerde bir gün Ependi bir agajyň üstüne çykyp, onuň şahasyn...
Ýazylan wagty: 08 января 2017 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Nakyllar
Atany söýen, watany söýer.
Ýazylan wagty: 05 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17082 sek. ýüklenen baýt: 46397