Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Выпускники средних школ Туркменистана сдали первые госэкзамены
Утро первого дня лета выдалось волнительным для выпускников туркменских школ. В стране с...
Ýazylan wagty: 02 июня 2022 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Туркменские студенты отличились в Международной олимпиаде по математике
Общим решением судей золотой медали удостоилась команда Туркменского государственного архитектурно-стр...
Ýazylan wagty: 07 января 2022 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 149 Jogaplar: 0
Уважаемый Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Днём знаний и студенческой молодёжи
Сегодня в Туркменистане отмечается День знаний и студенческой молодёжи. По случаю этого события Президен...
Ýazylan wagty: 02 сентября 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 371 Jogaplar: 0
Школьники из Туркменистана завоевали бронзу Международной математической олимпиады
рое туркменских школьников удостоились бронзовых наград 62-ой Международной математической олимпиады, ко...
Ýazylan wagty: 27 июля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 345 Jogaplar: 0
Haýdarabatda 14 ýaşyndaky zehinli oglan bakalawr derejesini aldy
«Vokrugsveta.ua» habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Haýdarabat şäherinden 14 ýaşly zehinli oglan Agastýa Jaýswal ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 445 Jogaplar: 0
Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sanyGeçýär diýp çeni...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 459 Jogaplar: 0
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka? Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Maku...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 493 Jogaplar: 0
täsinlikler
1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 562 Jogaplar: 0
Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi
«Oppo» kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap «Oppo Find X3 Pro» atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon «Slaýdfon» diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 399 Jogaplar: 0
Jigerbent galasy
Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 452 Jogaplar: 0
Şährihaýbaryň täsin monjuklary
Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň aýratyn ünsi netijesinde halkymyzyň milli mirasymyzy gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde, ýurdumyzyň medeniýetiniň maddy binýadyny ösdürmekde u...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 417 Jogaplar: 0
ÝERIŇ DILINI TAPAN DAÝHAN
ÝERIŇ  DILINI   TAPAN  DAÝHAN...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 429 Jogaplar: 0
Gadymy şekillendiriş sungatymyzdaky guş şekilleri
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe pederlerimizden miras galan medeniýetimiz, milli mirasymyz täze öwüşgine eýe boldy. Bu, esasan-da, mill...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 345 Jogaplar: 0
Men-menlik etmezlik
MAKALA...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 492 Jogaplar: 0
Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 441 Jogaplar: 0
«Toyota Hilux» — täze 4x4 taktiki ulag
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 367 Jogaplar: 0
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdürip ýetişdirdi
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdüri...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 449 Jogaplar: 0
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaýlymy görkezer
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaý...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 370 Jogaplar: 0
«John Deeriň» täze sürüjisiz traktory
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 387 Jogaplar: 0
PUFFER roboty
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 364 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,48630 sek. ýüklenen baýt: 48618