Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ВОЗ: в Таджикистане и Туркмении нет коронавируса   
  ВОЗ: в Таджикистан...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Üzärlik — peýdaly ösümlik
Üzärligiň düzüminde adamyň bedenin...
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistan COVID-19 pandemiýasynyň ýurda aralaşmagyna garşy netijeli çäreleri görýär
Türkmenistan COVID-19 pandemiýasynyň ýurda aralaşmagyna garşy netijeli çäreleri görýär
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat
Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Dünýä täzelikleri: «BMW» logosyna üýtgeşme girizdi
Dünýä täzelikleri: «BMW» logosyna üýtgeşme girizdi
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Dünýä täzelikleri: ABŞ-ly Israil Sarbajal bir çüýşe suw alyp, 100 müň dollar utdy
Dü...
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Dünýä täzelikleri: nemes kompaniýasy ýükleri eltip berýän dronuň üstünde işleýär
Dünýä täzelikleri: nemes kompaniýasy ýükleri eltip berýän dronuň üstünde işleýär
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Dünýä täzelikleri: ummana taşlanan ýolagçy gämisi iki asyrda ada öwrüldi
Dünýä täzelikleri: ummana taşlanan ýolagçy gämisi iki asyrda ada öwrüldi
Ýazylan wagty: 31 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
DAŞ TÖWEREGIŇ AÝAWLY WE TÄMIZ SAKLANMAGY
Beýik Allatagala ynsany hem-de içinde ýaşaýan tebigatyny, janly we jansyz barlyklaryň...
Ýazylan wagty: 30 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Çaga garaşýan zenanlaryň fiziki işjeňligini artdyrmak boýunça Maksatnama işlenip düzüler
Çaga garaşýan zenanlaryň fiziki işjeňligini artdyrmak boýunça Maksatnama işlenip düzüler
Ýazylan wagty: 30 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Russiýada karonawirusa garşy derman öndürildi
Russiýada karonawirusa garşy derman öndürildi
Ýazylan wagty: 30 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
ABŞ-nyň ilçihanasy 28-nji martda amerikan raýatlaryny Türkmenistandan alyp gitmek çäresini gurnar
ABŞ-nyň ilçihanasy 28-nji martda amerikan raýatlaryny Türkmenistandan alyp gitmek çäresini gurnar
Ýazylan wagty: 28 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Türkmenistan we Belarus karonawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleri ara alyp maslahatlaşýarlar
Türkmenistan we Belarus karonawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleri ara alyp maslahatlaşýarlar
Ýazylan wagty: 28 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Ýiti respirator ýokanç kesellerden nädip dogry bejergi almaly?!
Ýazylan wagty: 27 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 74 Jogaplar: 0
Sowuklama- ýiti respirator wirus keseli.
Sowuklama – sowugyň täsirinden dem a...
Ýazylan wagty: 27 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Ýokanç keseliň salgymy
Ýazylan wagty: 27 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Wiruslara garşy bilelikde göreşeliň!
Ýazylan wagty: 26 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 76 Jogaplar: 0
 IMMUNITETIŇIZI BERKITMÄGE ÇALŞYŇ!
Ýazylan wagty: 26 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Nädip ýiti respirator wirusly ýokanç keselleriň öňüni almaly?
Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç...
Ýazylan wagty: 26 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistan koronawirusyň ýurdumyza aralaşmagynyň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär
Türkmenistan koronawirusyň ýurdumyza aralaşmagynyň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär
Ýazylan wagty: 25 марта 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 92 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18399 sek. ýüklenen baýt: 47858