Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

isleg
  Ir za­man­lar­da bir gar­ga tom­suň jok­ra­ma ys­sy­s...
Ýazylan wagty: Сегодня 10:24:25 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Lebap welaýatynyň ýol hereketiniň ýaş gözegçileri baýrakly orunlary eýelediler
&n...
Ýazylan wagty: Сегодня 10:17:02 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Daşoguzda jaý toýlary tutuldy
   Düýün Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky köçesiniň ugrunda täze bina edilen 4 gatly, 16 öýli ýaşa...
Ýazylan wagty: Сегодня 10:12:12 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Oňat jora (Hekaýa)
   On ýa­şy­myň dol­ma­gy­na az wag...
Ýazylan wagty: Сегодня 09:56:16 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga çagyrmak boýunça Permana gol çekdi
Türkmenistanyň Prezidenti harby gull...
Ýazylan wagty: Сегодня 09:40:04 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Daşky estetika we içki bulam-bujarlyk.
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Toý toýlaýas - Agzybir il jem bolup
Toý toýlaýas - Agzybir il jem bolup
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Kerkiniň howa menziliniň gurluşygy dowam edýär
&n...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Aralyk hasyly ýygnamak işi gyzgalaňly dowam etdirilýär
Aralyk hasyly ýygnamak işi gyzgalaňly dowam etdirilýär
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Darganata etrabynda döwrebap şäherçe gurulýar
Darganata etrabynda döwrebap şäherçe gurulýar
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Gurmak, döretmek pygamberleriň ýoludyr
Gurmak, döretmek pygamberleriň ýoludyr
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Durmuş barada tymsallar
Ýagdaý — Örän ýaglyja işe geçipsiň, Kepgir, saňa gözüm gidýär — diýip, Ätişgir ýüzlendi. — Haçan görseň et-ýagyň içinde görün- ýärsiň. — Umuman, sen hak. Ý...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 2
Rowaçlyga beslenýän pudak
Rowaçlyga beslenýän pudak
Ýazylan wagty: 17 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Daşoguzly medeniýet we sungat işgärleri sylaglanyldy
Daşoguzly medeniýet we sungat işgärleri sylaglanyldy
Ýazylan wagty: 17 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmen Lideriniň diplomatiýasynyň dünýä derejesinde dabaralanmagy
Türkmen Lideriniň diplomatiýasynyň dünýä derejesinde dabaralanmagy
Ýazylan wagty: 17 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmen tazysy
Türkmen tazysy Türkmen bedewi ýaly, onuň elguşdyr tazysy hem şan-şöhraty bilen tanalýar. Olar dürli ýaryşlara gatnaşyp, uly baýraklara mynasyp bolýarlar. Türkmen taz...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 1
Вклад туркменского спортсмена ко дню Незовисимости
Вклад туркменского спортсмена  ко дню Незовисимости 
Ýazylan wagty: 16 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Şanly garaşsyzlyga sowgat
  Taryha altyn harplar bilen ýazylan "Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygyna" agzybir tÜrkmen halkymyz özleriniň zähmet üs...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Daşoguz welaýatynyň «Dessan» folklor-tans topary Özbegistanda geçirilýän halkara festiwala gatnaşýar
...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda jemi öndürilen önüm 6,8 göterim artdy
Ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda jemi öndürilen önüm 6,8 göterim artdy
Ýazylan wagty: 16 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,25623 sek. ýüklenen baýt: 47558