Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Уважаемый Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Днём знаний и студенческой молодёжи
Сегодня в Туркменистане отмечается День знаний и студенческой молодёжи. По случаю этого события Президен...
Ýazylan wagty: 02 сентября 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 159 Jogaplar: 0
Школьники из Туркменистана завоевали бронзу Международной математической олимпиады
рое туркменских школьников удостоились бронзовых наград 62-ой Международной математической олимпиады, ко...
Ýazylan wagty: 27 июля 2021 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 221 Jogaplar: 0
Haýdarabatda 14 ýaşyndaky zehinli oglan bakalawr derejesini aldy
«Vokrugsveta.ua» habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Haýdarabat şäherinden 14 ýaşly zehinli oglan Agastýa Jaýswal ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 302 Jogaplar: 0
Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sanyGeçýär diýp çeni...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 314 Jogaplar: 0
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka? Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Maku...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 343 Jogaplar: 0
täsinlikler
1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 374 Jogaplar: 0
Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi
«Oppo» kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap «Oppo Find X3 Pro» atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon «Slaýdfon» diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 286 Jogaplar: 0
Jigerbent galasy
Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 296 Jogaplar: 0
Şährihaýbaryň täsin monjuklary
Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň aýratyn ünsi netijesinde halkymyzyň milli mirasymyzy gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde, ýurdumyzyň medeniýetiniň maddy binýadyny ösdürmekde u...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 290 Jogaplar: 0
ÝERIŇ DILINI TAPAN DAÝHAN
ÝERIŇ  DILINI   TAPAN  DAÝHAN...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 293 Jogaplar: 0
Gadymy şekillendiriş sungatymyzdaky guş şekilleri
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe pederlerimizden miras galan medeniýetimiz, milli mirasymyz täze öwüşgine eýe boldy. Bu, esasan-da, mill...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 251 Jogaplar: 0
Men-menlik etmezlik
MAKALA...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 303 Jogaplar: 0
Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 266 Jogaplar: 0
«Toyota Hilux» — täze 4x4 taktiki ulag
...
Ýazylan wagty: 22 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 258 Jogaplar: 0
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdürip ýetişdirdi
Türkmen daýhany äpet hyýar ösdüri...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 317 Jogaplar: 0
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaýlymy görkezer
Maýk Taýson – Roý Jons söweşini Ren TW teleýaý...
Ýazylan wagty: 16 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 265 Jogaplar: 0
«John Deeriň» täze sürüjisiz traktory
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 266 Jogaplar: 0
PUFFER roboty
...
Ýazylan wagty: 15 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 266 Jogaplar: 0
Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynda 16 sany ýaşaýyş jaýy açyldy
Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyryn...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 274 Jogaplar: 0
Aşgabatda täze «Gülzemin» söwda-dynç alyş merkezi peýda boldy
Aşgabatda täze «Gülzemin» söwda-...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 299 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,29596 sek. ýüklenen baýt: 48125