Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Çaganyň pikirlenişini ösdürmäge kömek edýän 20 sorag
Çaganyň pikirlenişini ösdürmäge k...
Ýazylan wagty: 25 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Kitap okamagyň durmuş peýdasy subut edildi
Edebiýatyň fizika ýa-da himiýadan pa...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
ÝATLAMALAR – Hormatdandyr…
Niredendir bilemok welin, talyplyk ýyll...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
çilim çekmek gadagan
salam hormatly dostlar. gunde shoool bir tema barada gürrün etmalinde arasynda gülüşelin. her kim öz bilyan angidotlaryny yazsyn....
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Baýram krem hakynda goşgy (degişme äheñinde)
Adyñ seniñ krem Bayram,Haýran saña Elin Ayran,...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
«Mulan» girdeji ýygymy boýunça Hytaýda garaşylan netijäni bermedi
«Mulan» girdeji ýygymy boýunça Hyt...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
146 ýyllyk iňlis kluby ýapyldy
146 ýyllyk iňlis kluby ýapyldy
Ýazylan wagty: 18 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
12-23 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek
Çaga günüň dowamynda maşgala saçag...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Datly Alma (tymsal)
Mugallym okuwyny gutarjak okuwçylarynda...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar    
2020-nji ýyl - Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany 
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
6-12 Aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary
Çaganyň 6 aýy dolandan soň, ol...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Ýaş mugallym öz suratlarynyň sergisini gurady
Türkmenabat şäherindäki ýöritele...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Ýerde altyn nädip peýda bolduka?
Ýerde altyn nädip peýda bolduka?
Ýazylan wagty: 14 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz
Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe ç...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar
Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar
Ýazylan wagty: 12 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Alymlar ýöräp bilýän balyklaryň 11 görnüşini ýüze çykardylar
Alymlar ýöräp bilýän balyklaryň 1...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar
Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Gysga hekaýalaryň ussady
Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy, «gys­ga h...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
AHMET ÝASAWY WE ONUŇ ESERLERI HAKYNDA GYSGAJYK KYSSALAR
 ...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Yn­san bol­ma­gyň ka­da­la­ry
Ýazylan wagty: 05 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21286 sek. ýüklenen baýt: 46658