Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

goşgy
Ýazylan wagty: 16 мая 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 136 Jogaplar: 0
“ ENE  ZEMINIŇ  ÝYLGYRŞYDYR ”
          Ene Zeminiň ýylgyrşy, dünýäniň ýaraşygydyr. Ene dünýäde, iň mähriban zenandyr. Zenan diýmegiň özünde bir ütgeşik gudratlylyk...
Ýazylan wagty: 29 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 95 Jogaplar: 0
Psihologlar işde stressden nädip baş alyp çykmalydygyny aýtdylar
Ýazylan wagty: 05 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 242 Jogaplar: 0
    Социальные преобразования
       Согласно Указу глава гос...
Ýazylan wagty: 17 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 68 Jogaplar: 0
SMS
Iñ soñky Gije telefonda gurlesip oturan gyz bilen ...
Ýazylan wagty: 08 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 484 Jogaplar: 0
Gurbannazar Ezizow – Razy
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 413 Jogaplar: 0
Daş we maýyplaryň arabasy
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 163 Jogaplar: 0
Napoleon kökesiniň adynyň gelip çykyşy
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 175 Jogaplar: 0
Guş (gysgajyk hekaýa)
Oňa ne jyn urdy, bir gün şäherde ber-başagaý bo...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 198 Jogaplar: 0
Sen gerekmi?
...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 429 Jogaplar: 0
Suw syzdyrýan setil
Ýazylan wagty: 04 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 124 Jogaplar: 0
Söýginiň ähmiýeti
Adam näçe ýaşynda bolsa-da, söýgä we mähre m...
Ýazylan wagty: 29 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 425 Jogaplar: 0
Bagtlylyk hakynda
Diýdiň sen: “Işçiler nädip oňýanka
Ýazylan wagty: 28 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 247 Jogaplar: 0
ýar gerekdir
"Menem" diýen goç ýigide...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 195 Jogaplar: 0
Meňli♥♥
Kim eşitsin, kim yetirsin harayyn,Men kime aydayyn dadym...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 160 Jogaplar: 0
söýgi ýakdyň ýen ýak gojany? şonda belki göwnüň şat bolar.
    Otyr bir goja elinde güllerden gül çemeni boglan. Gözleri aglamakdan gurapdyr göýä.Otyr gymyldaman käte hopugup,...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 230 Jogaplar: 0
söýgi näme?!
söýgi hakda, berdim kän sowal,
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 442 Jogaplar: 0
SÖÝGI
Ömrüñ agajyndan düşüp dur günler, Günler ömrüñ eleginde elener. Yz...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 315 Jogaplar: 0
Owadanlyk kän Türkmende
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 160 Jogaplar: 0
Şeyleräk turkmeni goresim gelyar
Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň, Öz kemine bir azajyk uýalsyn. Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn, Şeýleräk türkmeni göresim gelýär. Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden Dö...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 261 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,26090 sek. ýüklenen baýt: 46038