Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

    Социальные преобразования
       Согласно Указу глава гос...
Ýazylan wagty: 17 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
SMS
Iñ soñky Gije telefonda gurlesip oturan gyz bilen ...
Ýazylan wagty: 08 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 62 Jogaplar: 0
Gurbannazar Ezizow – Razy
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 171 Jogaplar: 0
Daş we maýyplaryň arabasy
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 74 Jogaplar: 0
Napoleon kökesiniň adynyň gelip çykyşy
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 71 Jogaplar: 0
Guş (gysgajyk hekaýa)
Oňa ne jyn urdy, bir gün şäherde ber-başagaý bo...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 89 Jogaplar: 0
Sen gerekmi?
...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 173 Jogaplar: 0
Suw syzdyrýan setil
Ýazylan wagty: 04 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 47 Jogaplar: 0
Söýginiň ähmiýeti
Adam näçe ýaşynda bolsa-da, söýgä we mähre m...
Ýazylan wagty: 29 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 170 Jogaplar: 0
Bagtlylyk hakynda
Diýdiň sen: “Işçiler nädip oňýanka
Ýazylan wagty: 28 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 108 Jogaplar: 0
ýar gerekdir
"Menem" diýen goç ýigide...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 78 Jogaplar: 0
Meňli♥♥
Kim eşitsin, kim yetirsin harayyn,Men kime aydayyn dadym...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 68 Jogaplar: 0
söýgi ýakdyň ýen ýak gojany? şonda belki göwnüň şat bolar.
    Otyr bir goja elinde güllerden gül çemeni boglan. Gözleri aglamakdan gurapdyr göýä.Otyr gymyldaman käte hopugup,...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 91 Jogaplar: 0
söýgi näme?!
söýgi hakda, berdim kän sowal,
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 178 Jogaplar: 0
SÖÝGI
Ömrüñ agajyndan düşüp dur günler, Günler ömrüñ eleginde elener. Yz...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 114 Jogaplar: 0
Owadanlyk kän Türkmende
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
Şeyleräk turkmeni goresim gelyar
Bir-birine göwni ýetsin, ynsanyň, Öz kemine bir azajyk uýalsyn. Aklyň-a bar welin, ýöne goýalsyn, Şeýleräk türkmeni göresim gelýär. Ýokarrakda bolsun gyşyk geplerden Dö...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 134 Jogaplar: 0
Saçlaryň
Mübärek jemalyň gördüm, Huşum aldy belli saçyň; Görgejin bitakat erdim, Älhepus, saýhally saçyň. Eşiden görmäge zardyr. Köýüňde köýgen bimardyr, Sala gulaç boýy ...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 73 Jogaplar: 0
Bilen barmy
Eý ýaranlar, halaýyklar, Bu derdimden bilen barmy? Yşkyň ody ýaman janlar, Garyp köňlüm alan barmy? Ir düşüpdir gyşyň, ýazyň, Sonaly ördekli gazyň, Hally bilen Aman gy...
Ýazylan wagty: 09 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Dilin derdinden
Aşygam, saklana bilmen Saýraýan diliň derdinden; Bilbilem, uklaýa bilmen Gyrmyzy gülüň derdinden. Sen Şasenem, men şasuwar, Garybyň men, kyl istiwar, Ýada salsam agzym suwar...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 97 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28959 sek. ýüklenen baýt: 46308