Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

DEÑIZ GIJESI
DEÑIZ GIJESI / hekaýadan bölekler
Ýazylan wagty: 15 марта 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 47 Jogaplar: 0
Aýrylma menden
Aýrylma menden Gyş günüñi ýaz ederin soz beryan sañaÝekeje hayysym ayrylma menden Baş uçyñda otyraryn çykýanjak daña Yekeje hayysym ayrylma menden Bahar gelse ,açylýar meýdanda güllerSen bolson calt gecyâ ,geçmeýân günner Şu wagt şu taýda bir zada söz berYekeje hayyşym aýrylma menden Iñ soñky deme çen ,ýanyñdan gitmeýân Ejeñden soñki men yerdâki eýâñ Seni gün saýyn şeýlebir küýseýân Yekeje hayyşym aýrylma menden Arzuw edemde bardyñ arzywlarymda Doga edemde bardyñ dogalarymda Gujaklamasañam otyr ýanyragymda Yekeje hayşym aýrylma menden Asmanda guş bolsam ganatym sensiñ Özimi bir deruwşa ýanadym sensiz Bolubersin barybyr gozel yok kemsiz Yekeje hayysym ayrylma menden...
Ýazylan wagty: 27 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 103 Jogaplar: 0
Owadan bolup dogulmak we dogulmazlyk şansy.
Ýazylan wagty: 22 февраля 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 240 Jogaplar: 0
Фавзия Фуад, королева Ирана и Египта, 1939
Ýazylan wagty: 18 февраля 2019 Ýazan Mekanjan
0 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
ODY ÖZÜŇE BAS...
“ODY ÖZÜŇE BAS...” Akmaraldyr Muhammet Aşgabatda bile okap, ýokary bilim aldylar. Ýokary mekdebi tamamlansoň, hersi bir mekdepde işe başlady. Göräýmäge, olaryň ýaşlyk arzuwlary has...
Ýazylan wagty: 11 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 898 Jogaplar: 0
Gaýybana tanyşlygyň soňy
“Bagt diýeniň şu bolsa gerek” diýip Aýna maşynda düşenden soň Sanjaryň yzyndan seredip durşuna pikire çümdi. Durmuş guranlaryna on ýyla golaý wagt geçenem bolsa, olar şeýle mäh...
Ýazylan wagty: 11 июня 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 786 Jogaplar: 0
Bagtyýarlyk döwrüniň joşgunly tanslary
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Balkan welaýatynyň döwlet drama teatrynda ýaşlarymyzyň arasynda tans sungatyna bolan ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak hem-de kämilleşdir...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 294 Jogaplar: 0
BAŸRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN!!!
 Tebigat jahana seyle bir ajayyplygy ugradypdyr olam bahardyr. Seyle bahary adamzat zenana menzedyar. Dunyade in bagtly adam zenanlar. Goy zenan bagtlylyg...
Ýazylan wagty: 08 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 425 Jogaplar: 0
Toýlar hakynda täsin maglumatlar
Hindileriñ ynançlaryna görä, toý tutulýan güni ýagşyñ ýagmagy bagt getirýär. 
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1410 Jogaplar: 0
Mekdebe çenli çagalary ter önümler bilen üpjün etmek üçin täze refrižatorlar satyn alyndy
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 512 Jogaplar: 0
Jennifer Linn Lopez
...
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 716 Jogaplar: 0
Täze durmuş guran iki ýaş çatynja
Täze durmuş guran iki ýaş çatynja bardy. Goş...
Ýazylan wagty: 29 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1787 Jogaplar: 0
Bagyshla meni
Ba...
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2392 Jogaplar: 0
Düýşimde seni gördüm!
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1731 Jogaplar: 0
18 ýaş
Ýazylan wagty: 03 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1508 Jogaplar: 0
Hakyky söýgi.
Günleriň birinde bir aşyk köp wagt bäri görüşmedigi magşugyny göresi gelipdir...hiç hili...
Ýazylan wagty: 06 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2614 Jogaplar: 0
HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW TÄZE DESGANYŇ AÇYLYŞYNA WE BAÝRAMÇYLYK ÇÄRELERINE GATNAŞDY
HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW TÄZE DESGANYŇ AÇYLYŞYNA WE BAÝRAMÇYLYK ÇÄRELERINE GATNAŞDY...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 765 Jogaplar: 0
Роза.
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали...
Ýazylan wagty: 08 декабря 2015 Ýazan Marala
0 Okalan sany: 846 Jogaplar: 1
Soyerin seni
Ýazylan wagty: 30 ноября 2015 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 2447 Jogaplar: 0
Gözlerim!
Ýazylan wagty: 22 августа 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1333 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,25040 sek. ýüklenen baýt: 47171