Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan 12 günlük sergi öz işine başlady
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan 12 günlük sergi öz işine başlady
Ýazylan wagty: 02 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 375 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Bitaraplyk baýramçylygyna bagyşlanan halkara serginiň geçiş tertibi
Türkmenistanyň Bitaraplyk baýramçyl...
Ýazylan wagty: 02 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 349 Jogaplar: 0
«Beýik Ýüpek ýoly» atly taryhy filmiň ilkinji görkezilişi boldy
«Beýik Ýüpek ýoly» atly taryhy filmiň ilkinji görkezilişi boldy
Ýazylan wagty: 24 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 419 Jogaplar: 0
Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna bagyşlanan halkara fotosergi geçirildi
Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna bagyşlanan halkara fotosergi geçirildi
Ýazylan wagty: 14 мая 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 404 Jogaplar: 0
Türkmen keçesi
Ýazylan wagty: 19 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 734 Jogaplar: 0
TDÇA-da peýzaž eserleriniň döredijilik sergisi açyldy
TDÇA-da peýzaž eserleriniň döredijilik sergisi açyldy
Ýazylan wagty: 11 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 538 Jogaplar: 0
Zamanabap öwüşginli el işleri
Zamanabap öwüşginli el işleri
Ýazylan wagty: 28 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 603 Jogaplar: 0
Türkmeniň milli buýsanjy
Türkmeniň milli buýsanjy
Ýazylan wagty: 28 января 2020 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 432 Jogaplar: 0
«Желанные зимние каникулы».
                                «Желанные зи...
Ýazylan wagty: 17 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 479 Jogaplar: 0
Minsk şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy
Minsk şäherinde Türkmenistanyň Med...
Ýazylan wagty: 19 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 470 Jogaplar: 0
Annajahan Illekowa: “Sergiden garaşýan zadymyz daşary ýurt bazarlarynda önümlerimiziň satylmagy”
Annajahan Illekowa: “Sergiden garaşýan zadymyz daşary ýurt bazarlarynda önümlerimiziň satylmagy”
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 489 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi öz işine başlady
Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi öz işine başlady
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 460 Jogaplar: 0
Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde täze sergi açyldy
    Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ý...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 462 Jogaplar: 0
“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar
“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar
Ýazylan wagty: 06 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 482 Jogaplar: 0
“Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýeti sergä gatnaşdy
“Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýeti sergä gatnaşdy
Ýazylan wagty: 02 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 622 Jogaplar: 0
Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär
Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär
Ýazylan wagty: 23 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 475 Jogaplar: 0
Döwrümiziň guwanjy
  Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen milli binagärçilik ýokary ösüşlere eýe boldy....
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 778 Jogaplar: 0
“Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe milli binagärligiň ösüşi“ atly binagärlik döredijilik sergisi
 Şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilen Hökümet mejlisinde Hormatly Prezidentimize “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli binagä...
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 655 Jogaplar: 0
BINAGÄRLIKDE MILLILIGIŇ ŞUGLASY
  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: “Aşgabat gözümiziň alnynda zamananyň iň ajaýyp şäherleriniň birine öwrüldi” diýip belleýär. Bu dogrudan...
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 803 Jogaplar: 0
Şöhratly taryhyň beýany
 Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilmegi mynasybetli ýurdumyz...
Ýazylan wagty: 07 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1146 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,36105 sek. ýüklenen baýt: 48235