Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmen keçesi
Ýazylan wagty: 19 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
TDÇA-da peýzaž eserleriniň döredijilik sergisi açyldy
TDÇA-da peýzaž eserleriniň döredijilik sergisi açyldy
Ýazylan wagty: 11 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Zamanabap öwüşginli el işleri
Zamanabap öwüşginli el işleri
Ýazylan wagty: 28 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Türkmeniň milli buýsanjy
Türkmeniň milli buýsanjy
Ýazylan wagty: 28 января 2020 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
«Желанные зимние каникулы».
                                «Желанные зи...
Ýazylan wagty: 17 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Minsk şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy
Minsk şäherinde Türkmenistanyň Med...
Ýazylan wagty: 19 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Annajahan Illekowa: “Sergiden garaşýan zadymyz daşary ýurt bazarlarynda önümlerimiziň satylmagy”
Annajahan Illekowa: “Sergiden garaşýan zadymyz daşary ýurt bazarlarynda önümlerimiziň satylmagy”
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi öz işine başlady
Türkmenistanyň Senagat pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi öz işine başlady
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde täze sergi açyldy
    Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ý...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 56 Jogaplar: 0
“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar
“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar
Ýazylan wagty: 06 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
“Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýeti sergä gatnaşdy
“Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýeti sergä gatnaşdy
Ýazylan wagty: 02 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär
Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär
Ýazylan wagty: 23 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
Döwrümiziň guwanjy
  Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen milli binagärçilik ýokary ösüşlere eýe boldy....
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 228 Jogaplar: 0
“Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe milli binagärligiň ösüşi“ atly binagärlik döredijilik sergisi
 Şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilen Hökümet mejlisinde Hormatly Prezidentimize “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli binagä...
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 221 Jogaplar: 0
BINAGÄRLIKDE MILLILIGIŇ ŞUGLASY
  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: “Aşgabat gözümiziň alnynda zamananyň iň ajaýyp şäherleriniň birine öwrüldi” diýip belleýär. Bu dogrudan...
Ýazylan wagty: 11 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 250 Jogaplar: 0
Şöhratly taryhyň beýany
 Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilmegi mynasybetli ýurdumyz...
Ýazylan wagty: 07 декабря 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 385 Jogaplar: 0
Уроженка Ашхабада будет представлять штат Юту на конкурсе Мисс США
Уроженка Туркменистана Нарине Ишханова удостоена звания Мисс Юта-США и в скором времени будет соревноваться за звание Мисс США и, возможно, в конкурсе Мисс Вселенная....
Ýazylan wagty: 27 ноября 2018 Ýazan Sparta
0 Okalan sany: 284 Jogaplar: 0
ZEHINLI SURATKEŞLERIŇ DÖREDIJILIK SERGISI
  “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda kalplary ylhamdan doly şekillendiriş sungatymyzyň ýaş we...
Ýazylan wagty: 05 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 347 Jogaplar: 0
Bogunlaryň we bogunỳany dokumalardaky näsazlyklar
Periartrit – bu keselde alowlama we disrofiỳa hadysasy bogunỳany dokumalarda bolỳar. Adatça ol mioentezitleriň dowamy bolup döreỳär. Periartritler haỳal ỳüze çykỳarlar. Iliki wag...
Ýazylan wagty: 16 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 324 Jogaplar: 0
ÝAŞLARYŇ JOŞGUNY
   2017-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýamyzyň Sergiler jaýynda ýaşlaryň ukyp başarnyklaryny has-da ýüz...
Ýazylan wagty: 20 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 606 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,33647 sek. ýüklenen baýt: 48478