Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ante Mişe Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyrynda KHDR we Şri-Lanka bilen boljak duşuşyklar üçin milli ýygyndyny kesgitledi
Ante Mişe Dünýä çempionaty ― 20...
Ýazylan wagty: 07 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Dünýä çempionaty 2022 – saýlama tapgyryna gatnaşjak oýunçylarymyzyň sanawy
Ýazylan wagty: 06 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Habib Nurmagomedow
Ýazylan wagty: 06 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Adam bedeniniň allergiýa bilen göreşmegi
Adam bedeniniň allergiýa bilen göreşmegine päsgelçilik döretmeli däl Eger-de deride allergiýanyň örgünleri peýda bolan bolsa, ony ýuwujy serişdesi bolan sabyn bilen ýuwmak bolmaýar...
Ýazylan wagty: 02 ноября 2019 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 91 Jogaplar: 5
Oňaýly ýaşaýyş şertlerini döretmeli
Oňaýly ýaşaýyş şertlerini döretmeli Biziň esasy wagtymyz işde we öýde geçýär. Işde zähmet çekilýär, öýde bolsa rahat dynç alynýar. Şonuň üçin hem öýde oňaýly ýaşa...
Ýazylan wagty: 02 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Çagany tok uranda
Çagany tok uranda ilkinji nobatda elektriki enjamy öçürmeli. Şoňa çenli bolsa çagany ellemeli däl. Soňra deriniň şikeslenen ýerini aseptiki sargy bilen daňmaly. Çaga diňe gyzgyn çaý ...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 2
Abu-Dabide dzýudo boýunça «Uly tuwulga» halkara ýaryşyna badalga berildi
Şu gün Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde dzýudo boýunça «Uly tuwulga» atly halkara ýaryşa badalga berildi. Oňa dünýäniň 104 döwletinden 603 türgen gatnaşýar....
Ýazylan wagty: 24 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Futzal, Türkmenistan ― 2020: saýlama tapgyrda Gündogar zolagyň duşuşyklary başlandy
Futzal, Türkmenistan ― 2020: saýlama tapgyrda Gündogar zolagyň duşuşyklary başlandy
Ýazylan wagty: 23 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Serdar Azmun «Zenidiň» «Rostowy» uly hasap bilen ýeňmegine goşant goşdy
Serdar Azmun «Zenidiň» «Rostowy» uly hasap bilen ýeňmegine goşant goşdy
Ýazylan wagty: 21 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanly harby türgenler ilkinji gezek Bütindünýä harby oýunlaryna gatnaşýarlar
Türkmenistanly harby türgenler ilkinji gezek Bütindünýä harby oýunlaryna gatnaşýarlar
Ýazylan wagty: 21 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanda talyplaryň XI Uniwersiadasyna badalga berildi
Türkmenistanda talyplaryň XI Uniwersiadasyna badalga berildi
Ýazylan wagty: 21 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
TÝL ― 2019: ertir 21-nji tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler
TÝL ― 2019: ertir 21-nji tapgyryň duşuşyklaryna ...
Ýazylan wagty: 19 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Dmitriý Homuha «Altyn täç» toparynyň türgenleşiklerine gatnaşdy
Dmitriý Homuha «Altyn täç» topary...
Ýazylan wagty: 19 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Uşu boýunça Aşgabat şäheriniň kubogy ugrunda ýaryş geçiriler
Uşu boýunça Aşgabat şäheriniň kubogy ugrunda ýaryş geçiriler
Ýazylan wagty: 19 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Ýaý atmak boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrunda ýaryş geçirildi
Ýaý atmak boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrunda ýaryş geçirildi
Ýazylan wagty: 19 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Lebap welaýatynyň köpugurly hassahanasynda we stomatologiýa merkezinde germaniýaly lukmanlar işleýärler
Lebap welaýatynyň köpugurly hassahanasynda we stomatologiýa merkezinde germaniýaly lukmanlar işleýärler
Ýazylan wagty: 17 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Futzal, Türkmenistan ― 2020: şu gün saýlama tapgyra badalga berilýär
Ýazylan wagty: 17 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmen futbolçylarynyň ikisi milli ýygyndymyzyň hatarynda ilkinji gezek meýdana çykdy
Türkmen futbolçylarynyň ikisi milli ýygyndymyzyň hatarynda ilkinji gezek meýdana çykdy
Ýazylan wagty: 17 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Kuweýt bilen taryhda dördünji gezek duşuşar
Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Kuweýt bilen taryhda dördünji gezek duşuşar
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19126 sek. ýüklenen baýt: 48602