Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Çaýhanada
  Bir gün bir ýaşuly gezim edip ýörkä, gözi çaýhananyň işiginde asylyp goýlan kagyza düşüpdir. Ol kagyzda: «Islän...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
Geliň, ýylgyralyň!
Durna we tilki
Ýazylan wagty: 01 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Maňa maý berdiňmi näme?
Bir gün Ependi biriniň bagyna girip, üzüm ýolmaga başlapdyr. Bagyň sakçysy ony gör...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Mämmediň pişigi
Bir gün Mämmediň öýüne pişik girip ýaşamaga ...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Degişmeler
Dişiňizi sagdyn saklamak üçin 3 kanuny berk bell...
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 420 Jogaplar: 0
Geliň biraz degişeliň
Huligan oglan bir hepdeläp öýüne girip bilmedi. Sebäbi, öwrenen gylygyna görä, gapyny kakyp gaçyp gidýän eken....
Ýazylan wagty: 28 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
degişeliň gülişeliň
- Toýda gelin getirmek üçin bezelen maşynynyň ýokarsyndaky iki sany halka näm...
Ýazylan wagty: 26 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
Bah
Ýazylan wagty: 23 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
BAZARA GEL BAZARA
BAZARA GEL BAZARA 
Ýazylan wagty: 22 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 188 Jogaplar: 0
Gabanmak gerek däl
Ýazylan wagty: 16 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 321 Jogaplar: 0
gülki
Ýazylan wagty: 15 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 161 Jogaplar: 0
peýdaly sorag
jogap ýazyň haýyş  oňat pikirler seljerilýär
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 254 Jogaplar: 0
ýene-de çyn
Ýazylan wagty: 05 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 85 Jogaplar: 0
Degişmejik
Ýazylan wagty: 03 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 188 Jogaplar: 0
Gülmek ömürden
Ýazylan wagty: 02 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 187 Jogaplar: 0
Gülkili hakykat
Ýazylan wagty: 02 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 149 Jogaplar: 0
Klasdaşym
Ýazylan wagty: 02 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 184 Jogaplar: 0
ýylgyr
Ýazylan wagty: 02 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 75 Jogaplar: 0
ÝOMAKLAR.
     Döredijilik işgärleriniň ýomaklary
Ýazylan wagty: 18 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1784 Jogaplar: 1
BAGTY ÇÜWEN.
Maýkl Kerrol mekdebi tamamlap musurçy bolup ishleyardi. Gunlerde bir gun lotereyasyndan 14million dollar utyar. Shol wagt Maykl ý...
Ýazylan wagty: 17 июня 2017 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 1971 Jogaplar: 1
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18966 sek. ýüklenen baýt: 45271