Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Iň howpsuz şäherler
Iň howpsuz şäherler
Ýazylan wagty: 06 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Täze teatr möwsüminde tomaşaçylaryň göwnünden turan we täze oýunlar görkeziler, gastrollar göz öňünde tutulýar
   31-nji awgustda paýtagtyň teatrlarynyň arasynda ilkinji bolup, Baş drama teatry möwsümi açar, teatryň sahnasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» kitaby we Nurmyrat Saryhanowyň «Şükür bagşy» powesti esasynda goýlan «Dutaryň owazy» oýny görkeziler....
Ýazylan wagty: 31 августа 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
2020-nji ýylda ter malinany önündan sargyt etmek
Hormatly 3-DAMJA-nyň müşderileri! Biz Size sargytlaryňyz we öňünden geçirýän töleg üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris. Şu ýylda, Siziň deslapky sargytlaryňyz bize aşakdakylara m...
Ýazylan wagty: 30 августа 2019 Ýazan Radik
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Заказы на свежую малину на 2020 год
Уважаемые Клиенты 3-DAMJA! Мы благодарны вам за ваши заказы и предварительную оплату. В этом году, ваши предвар...
Ýazylan wagty: 30 августа 2019 Ýazan Radik
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Dashoguz welaýatynda satlyk noutbuk bolsa habarlashyng +99364931321
Dashoguz welaýatynda satlyk noutbuk bolsa habarlashyng +99364931321
Ýazylan wagty: 24 января 2018 Ýazan Ogabek
0 Okalan sany: 507 Jogaplar: 0
Обучение в Малайзии
Ýazylan wagty: 10 января 2015 Ýazan Ahmedio
0 Okalan sany: 797 Jogaplar: 0
Malayziyada yokary bilim almak isleyanler uchin.
Malayziyada yokary bilim almak isleyänler ücin okuwa girmek ücin komek beryän.Malayziyad...
Ýazylan wagty: 10 января 2015 Ýazan Ahmedio
0 Okalan sany: 1046 Jogaplar: 0
Täze ýyldan soňky ýatlama...
Узбекский п...
Ýazylan wagty: 02 января 2014 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 1321 Jogaplar: 3
Täze ýylyňyz gutly bolsun watandaşlar!!!
                ...
Ýazylan wagty: 22 декабря 2013 Ýazan Polatahmed
2 Okalan sany: 1712 Jogaplar: 1
B I L D I R I Ş !
Ýazylan wagty: 19 декабря 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 1237 Jogaplar: 5
Barlap gorjek. Test
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Malwina
2 Okalan sany: 1198 Jogaplar: 6
“Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşik!!!
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 964 Jogaplar: 3
“Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşik!!!
“Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşik!!!Ýazylan wagty: 24 марта 2013 Ýazan Permann Hormatly agzalar “Suw damjasy - Altyn dän...
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 2063 Jogaplar: 2
“Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşik!!!
Hormatly agzalar “Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli “NextTM.com”-yň administrasiýasy nobatdaky bäsleşigine başlaýar. Bäsleşikde agzalar “Suw damjasy - Alty...
Ýazylan wagty: 24 марта 2013 Ýazan Permann
28 Okalan sany: 1621 Jogaplar: 4
Gundogar-News.com - Türkmenistan hakda ÄHLI SORAGYŇYZA JOGAP...
Ýazylan wagty: 27 ноября 2012 Ýazan GundogarNews
70 Okalan sany: 14175 Jogaplar: 1
Iýeniňde çorbasy ýeňiňden akyp tirsegiňden damýan....
Iýeniňde çorbasy ýeňiňden akyp tirsegiňden damýan tamdyr somsasynyň bişirilşini kim bilýär???Täze ýylyň öň ýanynda oglanlar b-n üýşjek bolýas.
Ýazylan wagty: 27 ноября 2012 Ýazan Betman
3 Okalan sany: 1088 Jogaplar: 4
NEXT TM
     Salam hormatly next-daşlar, meniň hem nesibämde bu saýta agza bolmak bar ekeni.  nextTM geljekde gowy saýtlaryň biri bolar diýe...
Ýazylan wagty: 28 сентября 2012 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 1735 Jogaplar: 10
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 3,98460 sek. ýüklenen baýt: 44990