Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Bereket tikin fabriginde ýylyň ilkinji aýynda 900 müň manatlyga golaý iş edildi
Bereket tikin fabriginde ýylyň ilkin...
Ýazylan wagty: Сегодня 17:42:31 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
Sürüjisiz ulaglar synagdan geçirilýär 
Sürüjisiz ulaglar synagdan geçirilýär
Ýazylan wagty: Сегодня 17:31:02 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 0 Jogaplar: 0
Eplenýän telefonlaryň sany artýar 
Eplenýän telefonlaryň sany artýar
Ýazylan wagty: 24 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Elektrokar bazary gyzyşýar
Elektrokar bazary gyzyşýar
Ýazylan wagty: 23 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Murgap derýasynda läbiksorujy enjam işe girizildi
Murgap derýasynda läbiksorujy enjam işe girizildi
Ýazylan wagty: 24 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Aşgabatda BMG-niň suw-energetika serişdelerini netijeli peýdalanmaga bagyşlanan okuw maslahaty geçirilýär
Aşgabatda BMG-niň suw-energetika serişdelerini netijeli peýdalanmaga bagyşlanan okuw maslahaty geçirilýär
Ýazylan wagty: 19 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Owganystanyň Turgundy şäherine Türkmenistan tarapyndan berlen transformatorlar eltildi
Owganystanyň Turgundy şäherine Türkmenistan tarapyndan berlen transformatorlar eltildi
Ýazylan wagty: 19 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmen hünärmenleri smrat telewizorlaryň önümçiligini ýola goýar
Türkmen hünärmenleri smrat telewizorlaryň önümçiligini ýola goýar
Ýazylan wagty: 14 декабря 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Iňlis kompaniýasy Türkmenistanda nebitiň gazylyp alnyşyny artdyrmaga ýardam berer
Iňlis kompaniýasy Türkmenistanda nebitiň gazyly...
Ýazylan wagty: 16 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Köke bişirýän enjam (wafelnisa)
Köke bişirýän enjam (wafelnisa) öý usulynda wafli taýýarlamak üçin ulanylýan aşhana guralydyr. Ol iki tarapy birikdirilen ýokarky we aşaky böleklerden ybaratdyr. Wafli üçin taýýar...
Ýazylan wagty: 29 июля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 93 Jogaplar: 0
Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň täze gadamlary.
Bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň elektrik energetikasy pudagynyň täze gadamlary.
Ýazylan wagty: 22 июля 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Informasiýa – bu materiýa däldir we energiýa-da däldir
Informasiýa sözüniň etimiologiýasy bizi gadymygrek döwrüne alyp barýar. Grekçe μορφή (morphe) sözi forma (ideýalar, pikirler), εἶδος (eidos) sözi bolsa ideýa, çarçuwalama (ra...
Ýazylan wagty: 11 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 129 Jogaplar: 0
Katamino
Elekt­ron en­jam­la­ry­nyň ýü­ze çyk­ma­gy bi­len peý­da bo­lan tet­ris oý­nu­ny bil­ýän­si­ňiz. Ka­ta­mi­no hem şo­nuň oý­na­waç gör­nü­şi diý­sek ýal­ňy...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 104 Jogaplar: 0
Goragly aýna tötänden döreýär
Goragly aýna tötänden döreýär.Wag­tyň geç­me­gi bi­len dür­li mak­sat­lar üçin aý­na­lar ön­dü­ril­ýär. 1903-nji ýyl­da fran­suz hi­mi­gi Eduard Be­ne­dik­tus üç ...
Ýazylan wagty: 09 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 124 Jogaplar: 0
Saýtyň adminine sorag? We başga-da özüne göwni ýetýän agzalar okap bilerler)))
Saýtyňyz gowy saýt çalt açylýar!! * Geljekde näme maksadyňyz bar saýt bilen baglanyňykly? * Saýt haýsy hostingde otyr? * Saýtyň girdejisi nähilek ýagdaýda bolup geçýär(şu sa...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2019 Ýazan Themug
2 Okalan sany: 331 Jogaplar: 2
Informasiýa prosesleriň görnüşleri
Informasiýa prosesleriň görnüşleri Biziň daş töweregimizi gurşaýan köpgörnüşli maglumatlary her-hili nyşanlar boýunça toparlaşdyryp bolar. Mysal üçin, informasiýalaryň ýüze çy...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 112 Jogaplar: 0
Aragatnaşygyň öň­de­ba­ry­jy ul­ga­my
Aragatnaşygyň öň­de­ba­ry­jy ul­ga­my in­ter­ne­tiň dö­re­di­le­ni­ne 30 ýyl dol­dy. Hä­zir­ki wagt­da bu maglumatlar ul­gamy adam­zat üçin or­nu­ny hiç zat bi­len ç...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 112 Jogaplar: 0
Ilkinji ÿolyşyklar
Il­kin­ji ýo­ly­şyk­la­r en­tek aw­tou­lag­la­ryň ýok wag­ty, iri şä­her­ler­de gat­na­wyň dü­ýä, ýa­ba, eşe­ge go­şu­lan ara­ba­lar bi­len ama­la aşy­ryl­ýa...
Ýazylan wagty: 30 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 223 Jogaplar: 0
Personal kompýuterleriň huşy
Personal kompýuterleriň huşy Personal kompýuterleriň huşy ýa-da ýatda saklaýan gurluşy maglumatlary saklamak üçin niýetlenilendir. Ýatda saklaýan gurluşyň esasy ýerine ýetirýän ...
Ýazylan wagty: 27 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 224 Jogaplar: 0
Pul gazanmak tehnologiyasy
Sayta gir we agza bol! Sonra duzgunler bn tanysh! Ol yerde hemme zat yazylan! Pul ishlemegin yenil usullarynyn biri. Egerde syllka yok bsa ashakdaka bas ya-da oz broserine kopyalap gir!http://ric...
Ýazylan wagty: 17 ноября 2017 Ýazan Diyar
0 Okalan sany: 2161 Jogaplar: 2
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 4,79745 sek. ýüklenen baýt: 48740