Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Tiz kömek welosiped
Soňky wagtlarda elektrik energiýasy bilen işleýän dürli maksatlar üçin dizaýn edilen görnüşleri işlenip taýýarlanýar. M...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 260 Jogaplar: 0
Täze pagta ýygýan kombaýnlar gelip gowuşdy
Üstümizdäki ýylyň geçen döwründe...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 277 Jogaplar: 0
"KAMAZ" Türkmenistana­ iberiljek ýangyn sön­düriji ulaglarynyň mu­kdaryny aýtdy
"KAMAZ" Türkmenistana­ iberiljek ýangyn sön­dürij...
Ýazylan wagty: 31 августа 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 142 Jogaplar: 0
Aşgabadyň ýollarynda ornaşdyrylan ulgam ulaglaryň ortaça tizligini anyklaýar
Aşgabadyň ýollarynda ornaşdyrylan u...
Ýazylan wagty: 10 августа 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 271 Jogaplar: 0
Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?
Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?...
Ýazylan wagty: 08 августа 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 422 Jogaplar: 0
«Instagram» «TikTok-a» çalymdaş programmasyny hödürleýär
«Instagram» «TikTok-a» çalymdaş programmasyny hö...
Ýazylan wagty: 07 августа 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 266 Jogaplar: 0
«Türkmendemirýollary» otly gatnawynyň ýatyrylmagyny 15-nji awgusta çenli uzaltdy
«Türkmendemirýollary» otly gatnawyn...
Ýazylan wagty: 31 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 296 Jogaplar: 0
Kosmos
Kosmiki agentlik ASTHROS obserwatoriýas...
Ýazylan wagty: 27 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 277 Jogaplar: 0
Hytaý Marsy öwrenmek üçin ilkinji gämisini kosmosa üstünlikli uçurdy
Hytaý Marsy öwrenmek üçin ilkinji g...
Ýazylan wagty: 25 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 302 Jogaplar: 0
“Formula-1” Gran-priniň dört tapgyryny geçirmekden boýun gaçyrdy
“Formula-1” Gran-priniň dört tap...
Ýazylan wagty: 25 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 246 Jogaplar: 0
ABŞ-nyň hökümeti kompaniýalara koronawirusa garşy 100 mln doza sanjym sargyt etdi
ABŞ-nyň hökümeti kompaniýalara kor...
Ýazylan wagty: 24 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 280 Jogaplar: 0
Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň artykmaçlyklary hakynda gürrüň berdi
Ilon Mask adamlary çipleşdirmegiň a...
Ýazylan wagty: 23 июля 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 277 Jogaplar: 0
BMW kompaniýasy 6 müň işçisini kemelder
BMW kompaniýasy 6 müň işçisini ke...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 316 Jogaplar: 0
Apple indiki ýylda eplenilýän iPhone hödürlemegi meýilleşdirýär
Apple indiki ýylda eplenilýän iPhone...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 356 Jogaplar: 0
Xiaomi ses arkaly girizme mümkinçilikli syçanjygy hödürlär
Xiaomi ses arkaly girizme mümkinçili...
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 280 Jogaplar: 0
Ulag-aragatnaşyk pudagynyň guramalarynyň ätiýaçlyk serişdelerini has netijeli ulanmak teklip edildi
Ulag-aragatnaşyk pudagynyň guramalary...
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 250 Jogaplar: 0
“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmagynyň möhletini 20-nji iýula çenli uzaltdy
“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmag...
Ýazylan wagty: 17 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 292 Jogaplar: 0
«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar
«Türkmenawtoulaglary» agentligi täz...
Ýazylan wagty: 16 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 271 Jogaplar: 0
Amazon ABŞ-nyň polisiýalaryna ýüzi anyklaýjy tehnologiýany ulanmagy gadagan etdi
Amazon ABŞ-nyň polisiýalaryna ýüzi anyklaýjy tehnologiýany ulanmagy gadagan etdi
Ýazylan wagty: 13 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 294 Jogaplar: 0
ABŞ ledokol flotuny gurmakçy bolýar
ABŞ ledokol flotuny gurmakçy bolýar
Ýazylan wagty: 12 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 300 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18430 sek. ýüklenen baýt: 47553