Вы неавторизованы, войти


NextTM hödürleýar

Лучшие статьи

ATÇYLYK SPORTUNYŇ TARYHY WE GÖRNÜŞLERI.
ATÇYLYK SPORTUNYŇ TARYHY WE GÖRNÜŞLERI Atçylyk sporty ilkinji gezek 1912-nji ýylda tomusky olimpiýa ýaryşlarynyň sanawyna girizilýär. Atçylyk sporty boýunça ilkinji gezek geçirilen bu...
Создан: 22 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 6 Комментарии: 0
Päsgelçilikden böküp geçmek.
Eger iki ýa-da ondan köp gatnaşyjy giti arassa ýa-da birmeňzeş jerime mukdar bilen utukly geçseler, birmeňzeş netijeli ähli gatnaşyjylar ýol ugruny gaýtadan geçmeli. Ýol ugruny düzüji...
Создан: 22 апреля 2018 Автор: Mayichka
0 Просмотров: 4 Комментарии: 0
82 oÿunlyk mőwsűm tamamlandy.
NBA Ame­ri­ka­nyň Mil­li bas­ket­bol li­ga­synyň (NBA) 82 oýun­lyk ada­ty möw­sümi ta­mam­la­ndy. Er­tir­den baş­lap to­par­lar pleý-off tap­gy­ryn­da çy­kyş eder­ler....
Создан: 22 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 7 Комментарии: 0
Päsgelçilikden bökmek boýunça ýaryşlaryň toparlara bölünişi.
Päsgelçilikden bökmek boýunça ýaryşlaryň toparlara bölünişi: Päsgelçilikden atly bökmeklik dürli şertlerde geçirilýär. Käbir ýaryşlarda päsgelçilikler belli bir yzygiderlilik...
Создан: 21 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 6 Комментарии: 0
Adatdan daşary syýahatçylygyň usulyýeti boýunça iňlis dilini öwrenmeklik.
Adatdan daşary syýahatçylygyň usulyýeti boýunça iňlis dilini öwrenmeklik. Häzir biz iňlis dilini öwrenmekligiň “adatdan daşary syýahatçylyk” diýlen usulyýeti barada gürrüň ede...
Создан: 21 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 21 Комментарии: 0
Türkmenistan - Özbegistan Respublikasy: hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek ýoly bilen
Türkmenistan - Özbegistan Respublikasy: hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek ...
Создан: 21 апреля 2018 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 15 Комментарии: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Создан: 21 апреля 2018 Автор: NEXTTM
1 Просмотров: 6 Комментарии: 0
TOPH GAZ GEÇIRIJISI: maksat HAKYKATA ÖWRÜLÝÄR
TOPH GAZ GEÇIRIJISI: maksat HAKYKATA ÖWRÜLÝÄR...
Создан: 21 апреля 2018 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 8 Комментарии: 0
Abatlaýjylaryň işleri ileri
Abatlaýjylaryň işleri ileri
Создан: 21 апреля 2018 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 20 Комментарии: 0
BELENT SEPGITLER NAZARLANÝAR
BELENT SEPGITLER NAZARLANÝAR
Создан: 21 апреля 2018 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 12 Комментарии: 0
Agyr atletikada utuklary sanamak.
UTUKLARY SANAMAK Agyr atletika her bir atletiň ştangany silkip götermekde üç synanyşygy we ştangany itip götermekde üç synanyşygy bolan açyk ýaryşdyr. Ştangada galdyrylan iň agyr agram...
Создан: 20 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 6 Комментарии: 0
Sport bilen hoşlaşdylar.
Olimpiýa we Dün­ýä­niň en­çe­me ge­zek çem­pio­ny, nor­we­gi­ýa­ly bi­at­lon­çy Ole Eý­nar Býor­gen­da­len 25 ýyl­lyk kar­ýe­ra­sy­ny ta­mam­lan­dy­gy­ny ha­b...
Создан: 20 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 12 Комментарии: 0
Ýeminiň görnüşleri.
Ýeminiň görnüşleri.
Создан: 20 апреля 2018 Автор: NEXTTM
2 Просмотров: 8 Комментарии: 0
Kenarýaka şäheriň görki
Создан: 20 апреля 2018 Автор: NEXTTM
1 Просмотров: 14 Комментарии: 0
Bagtyýarlyk döwrüniň joşgunly tanslary
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Balkan welaýatynyň döwlet drama teatrynda ýaşlarymyzyň arasynda tans sungatyna bolan ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak hem-de kämilleşdir...
Создан: 20 апреля 2018 Автор: NEXTTM
1 Просмотров: 14 Комментарии: 0
TÜRKMEN BEDEWINIŇ DÄP BOLAN BAÝRAKLARY
TÜRKMEN BEDEWINIŇ DÄP BOLAN BAÝRAKLARY. Gadymy türkmen topragynyň nurly gününiň astynda mele guwa çägäniň üstünde ösdürilip ýetişdirilen ahalteke atlary ýyndamlykda, owadanlykda a...
Создан: 20 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 6 Комментарии: 0
Latynoamerikanyň ça-ça-ça tansy
Latynoamerikanyň ça-ça-ça tansy. Ça-ça-ça dini däp-dessurly tanslardan (ilkinji nobatda gaitiniň mambosy) we kubaly haýal tanslardan gelip çykýar. Bu tans öz adyna we häsiýetine esasy...
Создан: 20 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 6 Комментарии: 0
FUTBOLDAKY KYNÇYLYKLARA PSIHOLOGIKI GÖZ ÝETIRMEK.
FUTBOLDAKY KYNÇYLYKLARA PSIHOLOGIKI GÖZ ÝETIRMEK. Türgene bagly bolmadyk kynçylyklar. Futbolçylaryň oýun pursatyndaky iş hereketleriniň ýörite aýratynlyklary olaryň özlerine bagly bol...
Создан: 19 апреля 2018 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 10 Комментарии: 0
Türkmenistanyñ Prezidentiniñ ýakynda goldaw bermeginde telekeçileriñ batyrgaý meýilnamalaryna we başlangyçlaryna giñ ýol açylýar.
Türkmenistanyñ Prezidentiniñ ýakynda goldaw bermeginde telekeçileriñ batyrgaý meýilnamalaryna we başlangyçlaryna gi...
Создан: 19 апреля 2018 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 21 Комментарии: 0
GAZÇYLARYŇ BATLY GADAMLARY
GAZÇYLARYŇ BATLY GADAMLARY...
Создан: 19 апреля 2018 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 24 Комментарии: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Страница сгенерирована за 0,26229 сек. Передано байт: 49087