Вы неавторизованы, войти


NextTM hödürleýar

Лучшие статьи

Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara we Kararlara gol çekdi...
Создан: Сегодня 17:43:13 Автор: HABARLAR
1 Просмотров: 1 Комментарии: 0
Täzelikler
Halkara zenanlar güni mynasybetli «Ene mähri» atlary dakyldy we pul sylaglary gowşurylar...
Создан: Сегодня 17:42:30 Автор: HABARLAR
1 Просмотров: 1 Комментарии: 0
Täzelikler
Moskwada Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň onunjy mejlisinde birnäçe resminamalara gol çekildi....
Создан: Сегодня 17:15:36 Автор: HABARLAR
0 Просмотров: 2 Комментарии: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Hökümetiniň maslahaty....
Создан: Сегодня 17:14:04 Автор: HABARLAR
0 Просмотров: 2 Комментарии: 0
ÝAŞYL MEÝDANÇAÑ EZBER GÖZELI.
Gaýyş pokginiň ezber Suraýy!
Создан: Сегодня 14:50:40 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 7 Комментарии: 0
PLANETALAR.
Planetalaryň aýlaw we orbita wagtlary. 
Создан: Сегодня 14:45:09 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
TANYMAL ŞAHYR.
Gurbannazar Ezizow (1940-1975)
Создан: Сегодня 14:38:30 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
DÜNÝÂ BELLI ÝYLDYZ.
Dùnýà belli ýyldyz!!Türk...
Создан: Сегодня 14:36:41 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi.
Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi. ...
Создан: 24 февраля 2017 Автор: Drogba
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Täzelikler
Aşgabatda stol üstünde oýnalýan tennis boýunça milli çempionat geçirildi....
Создан: 24 февраля 2017 Автор: HABARLAR
0 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Habarlar
Türkmen gowaçasynyň inçe süýümli görnüşlerini oýlap tapan akademik Iwan Maksimenkonuň doglan gününe 110 ýyl doldy....
Создан: 24 февраля 2017 Автор: HABARLAR
0 Просмотров: 2 Комментарии: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär....
Создан: 24 февраля 2017 Автор: HABARLAR
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Habarlar
Türk işewürleri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar....
Создан: 24 февраля 2017 Автор: HABARLAR
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi....
Создан: 24 февраля 2017 Автор: HABARLAR
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Güller
Adamlarda her hilli zehin bar.Yönekey çagalarymyzyn oynayan plastilinlerinde hem sungat çykaymagy ahmal.Käbirleriniñ plastilinda...
Создан: 24 февраля 2017 Автор: NEXTTM
1 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Maşynlaryň hapalanan aýnalaryna çekilen suratlar
Her bir işgäriň bolşy ýaly, suratkeş Skott Ueýd hem öz ugrunyň üstünde işleýär we her gezek öz suratlarynda bir zatlary has gowlaşdyrmak isleýär. Skott maşynlaryň hapalanan aýnalarynda adaty bolmadyk sungat eserlerini döredýär. Özi hem Skott üçin bu bir hobby däl-de, hakyky bir iş. Skotta maşynlaryň aýnalarynda surat çekip, özüniň adaty däl usuly bilen özlerini reklama etdirmek isleýän uly brendlerden yzygider we köp sargytlar gelýär. Şeýle hem Ueýd ähli döwürleriň we milletleriň meşhur bolan suratlaryna meňzetmeleri hem çekýär....
Создан: 24 февраля 2017 Автор: NEXTTM
1 Просмотров: 4 Комментарии: 0
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
Создан: 24 февраля 2017 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Türk önüm öndürijileri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar
Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi öz işini tamamlady. Ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de “Meridýen Uluslararasi Fuarçilik” türk kompaniýasy tarapyndan bilelikde guraldy. ...
Создан: 23 февраля 2017 Автор: Drogba
0 Просмотров: 3 Комментарии: 0
Köneürgenç etrabynda iri ýyladyşhana toplumy gurulýar
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda Azyk senagaty döwlet birleşiginiň buýurmasy boýunça “Gök ýyldyz” hususy kärhanasy tarapyndan iri ýyladyşhana toplumy gurulýar. ...
Создан: 23 февраля 2017 Автор: Drogba
0 Просмотров: 2 Комментарии: 0
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleri...
Создан: 23 февраля 2017 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 6 Комментарии: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Страница сгенерирована за 0,27337 сек. Передано байт: 48417