Вы неавторизованы, войти


NextTM hödürleýar

Лучшие статьи

DIM-de BSGG bilen duşuşyk geçirildi
   2020-nji ýylyň 10-njy ...
Создан: 11 июля 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 5 Комментарии: 0
Nemes alymlary beýniniň işlemegi üçin gerek bolan kislorodyň möçberini hasapladylar
 Maksimilian Mýunhen uniwersitetiniň neýrobiologlary beýniniň öz işini ýerine ýetirmegi üçin näçeräk kislorody sarp edýändigini bildiler. Olaryň maglumatlary boýunça, bu organa organizme barýan kislorodyň 25 göterimi gerek, ýöne diňe beýni rahat ýagdaýynda. Eger-de ol iş ýagdaýynda bolsa, onda tas 30 göterim gerek bolýar. Bu barada runews24.ru saýtynda bellenilip geçilýär....
Создан: 06 июля 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 15 Комментарии: 0
Ýaponiýanyň Fugaku kompýuteri COVID-19-y bejerip biljek dermanlary saýlaýar
 Ýaponiýanyň Fugaku kompýuteri Kiot uniwersitetiniň barlagçylar toparyna 2000-den gowrak bar bolan dermanlardan koronawirus infeksiýasyny bejermek nukdaýnazaryndan geljegi bar bolan onlarça derman serişdelerini saýlamaga kömek etdi. Bu barada The Jiji Press habarlar gullugyna salgylanmak bilen rossaprimavera.ru habar berýär....
Создан: 06 июля 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 7 Комментарии: 0
Türkmenistanyň geçen hepde boýunça birža täzelikleri
 Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 77-si hasaba alyndy....
Создан: 06 июля 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 8 Комментарии: 0
Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi
Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $1...
Создан: 24 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 27 Комментарии: 0
Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler
Braziliýada koronawirusy ses boýunça...
Создан: 24 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 27 Комментарии: 0
«Beýik Ýüpek ýoly» atly taryhy filmiň ilkinji görkezilişi boldy
«Beýik Ýüpek ýoly» atly taryhy filmiň ilkinji görkezilişi boldy
Создан: 24 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 26 Комментарии: 0
Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Создан: 24 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 35 Комментарии: 0
Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam
Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam
Создан: 24 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 20 Комментарии: 0
Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan çykarylar
Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyndan çykarylar
Создан: 24 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 16 Комментарии: 0
Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi
Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jo...
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 32 Комментарии: 0
Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler
Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 19 Комментарии: 0
Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar
Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt sy...
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 23 Комментарии: 0
Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler
Tailandda gurply däl syýahatçylar ...
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 13 Комментарии: 0
Daşoguzda Medeniýet hepdeligi-2020-niň açylyş dabarasy boldy
Daşoguzda Medeniýet hepdeligi-2020-ni...
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 11 Комментарии: 0
BMW kompaniýasy 6 müň işçisini kemelder
BMW kompaniýasy 6 müň işçisini ke...
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 22 Комментарии: 0
Apple indiki ýylda eplenilýän iPhone hödürlemegi meýilleşdirýär
Apple indiki ýylda eplenilýän iPhone...
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 18 Комментарии: 0
Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy
Gurba...
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 21 Комментарии: 0
Türkmenistan we BAE pandemiýa döwründe ylmy merkezleriniň tagallalaryny birleşdirmegiň zerurlygyny aýtdylar
Türkmenistan we BAE pandemiýa döwründe ylmy merkezleriniň tagallalaryny birleşdirmegiň zerurlygyny aýtdylar
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 26 Комментарии: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlag iberdi
Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynda geçi...
Создан: 23 июня 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 15 Комментарии: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Страница сгенерирована за 0,17157 сек. Передано байт: 49357