Вы неавторизованы, войти


NextTM hödürleýar

Лучшие статьи

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy
Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Karen Karapetýan bilen duşuşygy geçirildi. Ol düýn uly wekiliýete ýolbaşçylyk edip, ýurdumyza geldi....
Создан: Сегодня 10:25:33 Автор: Drogba
0 Просмотров: 1 Комментарии: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Marko Mançinini kabul etdi....
Создан: Сегодня 10:23:58 Автор: Drogba
0 Просмотров: 1 Комментарии: 0
BAGYŞLA.
 Bagyşla / Oýlanma
Создан: Сегодня 01:12:05 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 2 Комментарии: 0
DÜRDÂNELER.
 Dürdäneler
Создан: Сегодня 00:58:10 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 1 Комментарии: 0
TAÑRY MYHMANLARY.
 Tañry myhmanlary / hekaýa...
Создан: Сегодня 00:56:10 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 2 Комментарии: 0
HAZARYÑ KENARYNDA.
HAZARYŇ KENARYNDA Balkan welaýatynyň Ese...
Создан: 28 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 1 Комментарии: 0
HALKA BILEN ÝERINE ÝETIRILÝÂN MAŞKLAR.
Halka bilen ýerine ýetirilýän umumy ösdüriji maşklar toplumy.
Создан: 27 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 7 Комментарии: 0
Oýunlaryň guramaçylyk komitetiniň mejlisinde Aşgabatda geçiriljek Aziada taýýarlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
Mejlise gatnaşyjylar tarapyndan garalyp geçilen esasy mesele Aziýa oýunlarynyň nyşanlary, birinji nobatda bolsa oýunlaryň esasy keşbi Wepaly atly alabaý iti boldy. Şeýle hem Wepaly bäsleşikleriň geçiriljek sport görnüşleriniň 21-sinde hem şekillendirilipdir. Milli Liderimiziň teklibi boýunça bu şekiller köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giň jemgyýetçiligiň tanyş bolmagy hem-de ara alyp maslahatlaşmagy üçin hödürlener. ...
Создан: 27 марта 2017 Автор: Drogba
1 Просмотров: 6 Комментарии: 0
FACEBOOK.
Mark Zukerberg
Создан: 27 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 8 Комментарии: 0
ABŞ-nyñ 44-nji Prezidenti.
BARAK OBAMA
Создан: 27 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 5 Комментарии: 0
AGLAMAÝAN GÜLEN ÝOK.
 Aglamaýan gülen ýok.
Создан: 27 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 8 Комментарии: 0
ÝANAN KÜLBE.
     Ýanan külbe...
Создан: 27 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 8 Комментарии: 0
ÝATKEŞLIGIÑ SYRY.
     Ýatkeşligiñ syry
Создан: 27 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 9 Комментарии: 0
GÜLMEK ÖMÜRDEN.
      Gülmek Ömürdendir
Создан: 27 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 7 Комментарии: 0
Moskwada geçirilen sambo boýunça dünýäniň kubogy ugrundaky ýaryşlarda türmen türgenleri ýedi medala eýe boldular
 Moskwada “A.Harlampiýewiň ýadygärligine” bagyşlanan sambo boýunça dünýäniň Kubogy ugrundaky ýaryşlarda biziň ildeşlerimiz ýedi medala eýe boldular. ...
Создан: 26 марта 2017 Автор: Drogba
1 Просмотров: 8 Комментарии: 0
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda baglaşylan geleşikleriň möçberi ABŞ-nyň 27 million 960 müň dollaryndan gowrak boldy
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. ...
Создан: 26 марта 2017 Автор: Drogba
0 Просмотров: 8 Комментарии: 0
W.I.LENIN
SSSR-iň düýbini tutujy W.I.Lenin hakynda.&nbs...
Создан: 25 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 7 Комментарии: 0
OÑA DÜNÝÂNI ÖZGERTMEK BAŞARTDY...
Oňa dünýäni özgertmek başartdy...
Создан: 25 марта 2017 Автор: Mayichka
1 Просмотров: 10 Комментарии: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň käbiriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar. ...
Создан: 25 марта 2017 Автор: Drogba
1 Просмотров: 10 Комментарии: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Palestina Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hossein Ali Mostafa Gannamy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. ...
Создан: 25 марта 2017 Автор: Drogba
1 Просмотров: 8 Комментарии: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Страница сгенерирована за 0,28985 сек. Передано байт: 48619