Вы неавторизованы, войти


NextTM hödürleýar

Лучшие статьи

Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor A.Krawçik bilen onlaýn-duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi internet saýty habar berýär.Duşuşyga Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň, “Türkmendermansenagat” Birleşiginiň hem-de Türkmenistanyň M.Garryýew adyndaky döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar....
Создан: 20 января 2021 Автор: Merwww
0 Просмотров: 38 Комментарии: 0
Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!
*Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi.
Создан: 19 декабря 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 100 Комментарии: 0
Haýdarabatda 14 ýaşyndaky zehinli oglan bakalawr derejesini aldy
«Vokrugsveta.ua» habar gullugynyň habaryna görä, Hindistanyň Haýdarabat şäherinden 14 ýaşly zehinli oglan Agastýa Jaýswal ...
Создан: 19 декабря 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 51 Комментарии: 0
Tiz kömek welosiped
Soňky wagtlarda elektrik energiýasy bilen işleýän dürli maksatlar üçin dizaýn edilen görnüşleri işlenip taýýarlanýar. M...
Создан: 19 декабря 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 54 Комментарии: 0
Resulberdi Rahmanow - Dünýede (goşgy)
Ýalançy dünýäde ýalanlañ sanyGeçýär diýp çeni...
Создан: 19 декабря 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 48 Комментарии: 0
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka?
Ýerden başga saýýarada ýaşaýyş barmyka? Köp ýyllyk barlaglardan soň alymlar munuň bolmagy ähtimal diýen netijä geldiler. Waşington döwlet uniwersitetiniň alymy Dirk Şulse-Maku...
Создан: 18 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 71 Комментарии: 0
täsinlikler
1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.
Создан: 18 декабря 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 74 Комментарии: 0
Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”...
Создан: 18 декабря 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 52 Комментарии: 0
goşgy
1 sycan bir gun toy etdi
Создан: 18 декабря 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 100 Комментарии: 0
Ursa, sögse, horlasada il ýagşy
Ursa, sökse, horlasada il ýagşy diýen sözden ugur alyp, öz ýaşaýan ýeriňden nägile bolmazlyk düşünjesi biz türkmenlerde...
Создан: 18 декабря 2020 Автор: NEXTTM
0 Просмотров: 67 Комментарии: 0
Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi
«Oppo» kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap «Oppo Find X3 Pro» atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon «Slaýdfon» diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň ...
Создан: 17 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 50 Комментарии: 0
Jigerbent galasy
Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 ...
Создан: 17 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 60 Комментарии: 0
Şährihaýbaryň täsin monjuklary
Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň aýratyn ünsi netijesinde halkymyzyň milli mirasymyzy gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde, ýurdumyzyň medeniýetiniň maddy binýadyny ösdürmekde u...
Создан: 17 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 45 Комментарии: 0
MILLI LIDERIMIZIŇ “TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY
         MILLI  LIDERIMIZIŇ  “TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ &...
Создан: 15 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 48 Комментарии: 0
TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETLI KITAP
TERBIÝEÇILIK  ÄHMIÝETLI  KITAP...
Создан: 15 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 48 Комментарии: 0
BÄHBITLI ÖSÜŞLERIŇ GERIMI
 BÄHBITLI  ÖSÜŞLERIŇ GERIMI...
Создан: 15 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 48 Комментарии: 0
BÄHBITLI MÜMKINÇILIKLER DÖREDILÄR
BÄHBITLI  MÜMKINÇILIKLER  DÖREDILÄR
Создан: 15 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 42 Комментарии: 0
MÄHREM ENÄNIŇ ALKYŞY
MÄHREM  ENÄNIŇ  ALKYŞY
Создан: 15 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 51 Комментарии: 0
YHLASLY ZÄHMETIŇ HÖZIRI
YHLASLY ZÄHMETIŇ HÖZIRI
Создан: 15 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 42 Комментарии: 0
EL HÜNÄRI — IL GEZER
EL  HÜNÄRI — IL  GEZER
Создан: 15 декабря 2020 Автор: Merwww
0 Просмотров: 51 Комментарии: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Страница сгенерирована за 0,19634 сек. Передано байт: 49130