Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Törebeg hanymyň aramgähi
Törebeg hanymyň aramgähi. Törebeg hanymyň aramgähi diýlip atlandyrylýan ymarat Ürgenjiň harabaçylygynyň demirgazyk çetinde ýerleşýär. Ymarat özüniň takyk deňagramlylygy, ýokary ...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:20:13 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Tekeşiň aramgähi
Tekeşiň aramgähi. Horezm şa Tekeşiň aramgähi ýerli ilatyň arasynda Gök gümmez ýa-da Şyh Şerep baba diýlip atlandyrylýar. Onuň şeýle rowaýaty bar: „Binagär Törebeg hanym üçin ...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:18:21 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
“Köne Nusaý” Döwlet taryhy-medeni muzeý-goraghanasy
“Köne Nusaý” Döwlet taryhy-medeni muzeý-goraghanasy. “Nusaý” Döwlet taryhy-medeni muze-goraghanasy 1982-nji ýylda Ruhabat etrabynyň Bagyr obasynyň çäklerinde ýerleşýän Köne we ...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:16:45 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Syýahatçylygyň we jahankeşdeligiň taryhy
Syýahatçylygyň we jahankeşdeligiň taryhy. Türkmenistanyň gaýry ýurtlar bilen syýahatçylyk, söwda-täjirçilik we medeni gatnaşyklary özüniň taryhy köklerini müňýyllyklardan alyp ga...
Ýazylan wagty: Сегодня 00:14:45 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
NEBIT ÇYKARMAKLYGY GÜÝÇLENDIRMEGIŇ KÄBIR USULLARY
NEBIT ÇYKARMAKLYGY GÜÝÇLENDIRMEGIŇ KÄ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Üstaşyr geçirijiler halklary ysnyşdyrýar
Üstaşyr geçirijiler halklary ysnyşdyrýar
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
GÜLKÄ ÝUGRULAN ÖMÜR
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Gymmatly ylym-bilmiň çyragy – Türkmenistan
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistan- ak bugdaýyň Watany
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Çopanyň minnetdarlygy «Goşa baba»
«Goşa baba» hakynda row...
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Tebigata aýawly garamak - röwşen geljegiň rowaçlygy
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Şöhratly taryhymyzyň buýsanjy.
Şöhratly taryhymyzyň buýsanjy.
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Dünýä dolan hoş owaz
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Sagdyn nesil-Höwşen geljek
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Berkarar döwletiň zehinli ýaşlary
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Goşa baba hakynda rowaýatlar
«Goşa baba» hakynda rowaýatlar
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Hazaryň kenarynda ýaňlanýan owazlar
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Mäne bаbа аrаmgähi
Mäne bаbа аrаmgähi
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
YBADATYŇ PARZ, WAJYP ADALGALARY
...
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Goşa baba haкynda rowaýatlar
«Goşa baba» haкynda rowaýatlar. 
Ýazylan wagty: 19 июня 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17174 sek. ýüklenen baýt: 46063