Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Agyr atletikada utuklary sanamak.
UTUKLARY SANAMAK Agyr atletika her bir atletiň ştangany silkip götermekde üç synanyşygy we ştangany itip götermekde üç synanyşygy bolan açyk ýaryşdyr. Ştangada galdyrylan iň agyr agram...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Sport bilen hoşlaşdylar.
Olimpiýa we Dün­ýä­niň en­çe­me ge­zek çem­pio­ny, nor­we­gi­ýa­ly bi­at­lon­çy Ole Eý­nar Býor­gen­da­len 25 ýyl­lyk kar­ýe­ra­sy­ny ta­mam­lan­dy­gy­ny ha­b...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Ýeminiň görnüşleri.
Ýeminiň görnüşleri.
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Kenarýaka şäheriň görki
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Bagtyýarlyk döwrüniň joşgunly tanslary
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Balkan welaýatynyň döwlet drama teatrynda ýaşlarymyzyň arasynda tans sungatyna bolan ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak hem-de kämilleşdir...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
TÜRKMEN BEDEWINIŇ DÄP BOLAN BAÝRAKLARY
TÜRKMEN BEDEWINIŇ DÄP BOLAN BAÝRAKLARY. Gadymy türkmen topragynyň nurly gününiň astynda mele guwa çägäniň üstünde ösdürilip ýetişdirilen ahalteke atlary ýyndamlykda, owadanlykda a...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Latynoamerikanyň ça-ça-ça tansy
Latynoamerikanyň ça-ça-ça tansy. Ça-ça-ça dini däp-dessurly tanslardan (ilkinji nobatda gaitiniň mambosy) we kubaly haýal tanslardan gelip çykýar. Bu tans öz adyna we häsiýetine esasy...
Ýazylan wagty: 20 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
FUTBOLDAKY KYNÇYLYKLARA PSIHOLOGIKI GÖZ ÝETIRMEK.
FUTBOLDAKY KYNÇYLYKLARA PSIHOLOGIKI GÖZ ÝETIRMEK. Türgene bagly bolmadyk kynçylyklar. Futbolçylaryň oýun pursatyndaky iş hereketleriniň ýörite aýratynlyklary olaryň özlerine bagly bol...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanyñ Prezidentiniñ ýakynda goldaw bermeginde telekeçileriñ batyrgaý meýilnamalaryna we başlangyçlaryna giñ ýol açylýar.
Türkmenistanyñ Prezidentiniñ ýakynda goldaw bermeginde telekeçileriñ batyrgaý meýilnamalaryna we başlangyçlaryna gi...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
GAZÇYLARYŇ BATLY GADAMLARY
GAZÇYLARYŇ BATLY GADAMLARY...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
BEDEW TÜRKMENIŇ GÖZ GUWANJYDYR
BEDEW TÜRKMENIŇ GÖZ GUWANJYDYRÝaşlaryň arasynda atçylyk sportuny ösdürmek, çapyksuwarlaryň hünär we taýýarlyk derejesi...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan HEZRET
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanda aýdym-saz medeniýetine bagyşlanan halkara forum geçirilýär
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan HEZRET
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri» atly halkara ylmy maslahata we festiwala gatnaşyjylara Gutlagy
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri» atly halkara ylmy maslahata we festiwala gatnaşyjylara GutlagyHormatly alymlar!...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan HEZRET
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Bal tanslarynyň taryhy.
Bal tanslarynyň taryhy Bal tanslarynyň ajaýyp taryhy bar we ol köp babatda dynç alşyň serişdesi, şeýle-de sportuň bäsdeşlik görnüşi hökmünde olaryň meşhurlygyny kesgitledi. Bal tan...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Konkur.
Türkmeniň uçar ganaty, syrdaşy hasaplanýan ahalteke bedewine döwrüň ähli pursatlarynda uly sarpa goýlup gelnipdir.Bedewlere bagry badaşan atşynaslarymyz köpýyllyklaryň irginsiz zähmeti...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Messiniñ 40-njy het-trigi.
Mes­si­niň 40-njy het-tri­gi Is­pa­ni­ýa­nyň “La Li­ga­syn­da” “Bar­se­lo­na” öz meý­dan­ça­syn­da “Le­ga­nes­den” 3–1 üs­tün çyk­dy. Gol­la­ryň 3-si­...
Ýazylan wagty: 18 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
“Ýu­wen­tus” gaç­ýar, “Na­po­li” ko­wa­la­ýar.
“Ýu­wen­tus” gaç­ýar, “Na­po­li” ko­wa­la­ýar Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň li­de­ri “Ýu­wen­tus” myh­man­çy­lyk­da aut­saý­der “Be­ne...
Ýazylan wagty: 18 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Suwda ýüzmekligiň sportdaky ähmiýeti.
Suwda ýüzmekligiň sportdaky ähmiýeti. Suwda ýüzmek sport görnüşi hökmünde hereketleriň tapgyrlaýyn ýerine ýetirilmekligi bilen baglanyşyklydyr, onuň esasy wezipesi ýokary netijelere...
Ýazylan wagty: 18 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
At üstünde bejeriş.
At üstünde bejeriş. Ippoterapiýa diňe keselden ejir çekýän näsaglara dälde, eýsem ähli ynsanlara hem özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Atyň adamdan erbet häsiýetli energiýasyny al...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,33535 sek. ýüklenen baýt: 48430