Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň we Belarusyň Baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler
Aşgabatdaky gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalara gol çekmek dabarasyndan soň, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler....
Ýazylan wagty: Сегодня 17:12:19 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
Türkmenistan we Belarus ylym-bilim ulgamynda gatnaşyklaryny işjeňleşdirýär
Aşgabatda türkmen-belarus gepleşiklerinde Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Aleksandr Lukaşenko ynsanperwer ulgamda özara gatnaşyklary giňeltmek babatda pikirlerini aýtdylar....
Ýazylan wagty: Сегодня 17:10:07 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 1 Jogaplar: 0
FIZIKI ÝÜKLENMELERDE TÜRGENLERIÑ KADALY IÝMITLENIŞ DÜZGÜNLERI.
Fiziki ýüklenmelerde türgenleriň kadaly iýmitleniş düzgünleri.
Ýazylan wagty: Сегодня 10:32:52 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
ÝUNUS EMRE.
        Ýunus Emre barada bäş kelam...          
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
SPORT FORUMY.
Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komiteti  Günorta Koreýanyň Inçhon şäherinde Halkara Olimpiýa Komiteti we Azi...
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy
Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Karen Karapetýan bilen duşuşygy geçirildi. Ol düýn uly wekiliýete ýolbaşçylyk edip, ýurdumyza geldi....
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Marko Mançinini kabul etdi....
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
BAGYŞLA.
 Bagyşla / Oýlanma
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
DÜRDÂNELER.
 Dürdäneler
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
TAÑRY MYHMANLARY.
 Tañry myhmanlary / hekaýa...
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
HAZARYÑ KENARYNDA.
HAZARYŇ KENARYNDA Balkan welaýatynyň Ese...
Ýazylan wagty: 28 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
HALKA BILEN ÝERINE ÝETIRILÝÂN MAŞKLAR.
Halka bilen ýerine ýetirilýän umumy ösdüriji maşklar toplumy.
Ýazylan wagty: 27 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Oýunlaryň guramaçylyk komitetiniň mejlisinde Aşgabatda geçiriljek Aziada taýýarlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
Mejlise gatnaşyjylar tarapyndan garalyp geçilen esasy mesele Aziýa oýunlarynyň nyşanlary, birinji nobatda bolsa oýunlaryň esasy keşbi Wepaly atly alabaý iti boldy. Şeýle hem Wepaly bäsleşikleriň geçiriljek sport görnüşleriniň 21-sinde hem şekillendirilipdir. Milli Liderimiziň teklibi boýunça bu şekiller köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giň jemgyýetçiligiň tanyş bolmagy hem-de ara alyp maslahatlaşmagy üçin hödürlener. ...
Ýazylan wagty: 27 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
FACEBOOK.
Mark Zukerberg
Ýazylan wagty: 27 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
ABŞ-nyñ 44-nji Prezidenti.
BARAK OBAMA
Ýazylan wagty: 27 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
AGLAMAÝAN GÜLEN ÝOK.
 Aglamaýan gülen ýok.
Ýazylan wagty: 27 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
ÝANAN KÜLBE.
     Ýanan külbe...
Ýazylan wagty: 27 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
ÝATKEŞLIGIÑ SYRY.
     Ýatkeşligiñ syry
Ýazylan wagty: 27 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
GÜLMEK ÖMÜRDEN.
      Gülmek Ömürdendir
Ýazylan wagty: 27 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Moskwada geçirilen sambo boýunça dünýäniň kubogy ugrundaky ýaryşlarda türmen türgenleri ýedi medala eýe boldular
 Moskwada “A.Harlampiýewiň ýadygärligine” bagyşlanan sambo boýunça dünýäniň Kubogy ugrundaky ýaryşlarda biziň ildeşlerimiz ýedi medala eýe boldular. ...
Ýazylan wagty: 26 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28811 sek. ýüklenen baýt: 47492