Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Görnükli daşary ýurtly syýasatçylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ýeňşi bilen gutlaýarlar
Görnükli daşary ýurtly syýasatçylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ýeňşi...
Ýazylan wagty: 20 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
GEÑ HAKYKAT.
Nýo Ýork şäherinde restoranlar örän köp bolyp, egerde sen her gün bir başga restorana gitseň, 12 ýyllap öňki baran restoranyň...
Ýazylan wagty: 20 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
ÝAŞYL BAÝDAGYM.
KERİMHALLY / SEN BİZİ BAGYŞLA ÝAŞYL BAÝDAGYM?!
Ýazylan wagty: 20 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
PARLA BAÝDAGYM.
Parla Baýdagym Döwleti...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
ÝAŞYL BAÝDAK.
Ýaşyl Baýdagyñda aý şöhle salýar.Bedewim gelişýär Gerbiñe Watan....
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
BILMEÝANLERIÑIZ.
✔ Albert Einstein 9 ýaşyndan soň adaty çagalar ýaly gepläp başlapdyr.
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Baydak bayramynyz gutly bolsun!
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 2
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň daşary syýasaty içerki ösüşler we dünýä giňişliginde milli bähbitleri üpjün etmek üçin oňaýly şertleri döretmäge gönükdirilendir
18-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylara çykyş edip ýüzlenmek bilen ýakyn geljekdäki ýedi ýyl üçin Türkmenistanyň daşary saýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi. ...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyna Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli gutlag bilen ýüzlendi
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
BAÝDAK BAÝRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN!!!
Baýdak baýramyňyz gutly bolsun!Her bir döwletiň mukaddeslikleri, milli nyşanlary bolýar. Olar şol döwletiň milli aýratynlygyny alamatlandyrýar. Şolaryň biri-de Döwlet baýdagydyr. ...
Ýazylan wagty: 19 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 1
ŞORTA SÖZLER.
ATALY OGLUŇ AŞ IÇIŞLERI✏
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
GYNANÇLY WAKA.
Hokman doly okan 
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
GYZYKLY MAGLUMATLAR.
Gyzykly maglumatlar!1. Biz...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
TEBIPÇILIK HAKDA.
           Tebipcilik hakda aydylanlar.
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
REAL MADRID.
 Futbol janköyerleriniň haýyşy boýunça...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
BARSELONA
Futbol janköyerleriniň haýyşy boýunça...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
ELLERE GÖRÂ KESELI BILMEK.
 Ellere gõrä keseli bilmek1)Aýada Käşir reňkli çiş-Bagyr sowuklamasynyň d...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
"DÖWÜR BEÝLE DÂLDIR"
Kerim Gurbannepesow “Döwür beýle däldir”- A-gyz, näme, hanmydyň sen! Geýinýärsiň be...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
TÜRKMEN ALABAÝY.
Türkmen alabaý itleri !Äpe...
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
ÜÇ GARRY.
                     ÜÇ GARRY
Ýazylan wagty: 18 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
2 3 4 5 6 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28066 sek. ýüklenen baýt: 46801