Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Amul-Hazar 2018
"Amul-Hazar 2018"
Ýazylan wagty: 13 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul etdi
Ýazylan wagty: 13 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
“Türkmenistanyň Daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnaly
“Türkmenistanyň Daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnaly
Ýazylan wagty: 13 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
“Amul — Hazar 2018”: “Garagum ýalkymy” myhmanlary garşylaýar
Ýazylan wagty: 13 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Bilermenler ýurdumyzyň gurak sebitleriniň durnukly ösüşi boýunça taslamanyň durmuşa geçirilişiniň barşyny seljerdiler
Bilermenler ýurdumyzyň gurak sebitleriniň durnukly ösüşi boýunça taslamanyň durmuşa geçirilişiniň barşyny seljerdiler
Ýazylan wagty: 13 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Tebigy gazyň arassalanylyşy
Tebigy gazyň arassalanylyşy
Ýazylan wagty: 08 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Daşky gurşawy goramak baş maksat
Daşky gurşawy goramak baş maksat
Ýazylan wagty: 08 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
YKDYSADY KUWWATA SALDAMLY GOŞANT
YKDYSADY KUWWATA SALDAMLY GOŞANT
Ýazylan wagty: 08 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Energetika senagatynyň zähmetsöýer işgärlerine
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Energetika senagatynyň zähmetsöýer işgärlerine
Ýazylan wagty: 08 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Ýazylan wagty: 08 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Awtomobil ýaryşlarynyň dünýä derejesindäki ussatlary Türkmenistana gelýärler
Ýazylan wagty: 08 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Atom we älem
Göýä kiçi bir Gün ulgamynyň nusgasy bolan atomlaryň hem daşyndaky periody ýedidir. Himiýa ylmyndaky açyşlar bizi atom äleminiň iňňän inçe syrlary bilen tanyşdyrýar. Professor Feýn...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Bu bir rowaÿatdyr
Öwlüýä bir adamyň esli ýaşa ýeten bir ogly ýaramazlyk edip, elindäki demir çişi bilen adamlaryň uzakdaky bir kakdan daşaýan suw meşigini deşýär eken. Ilki bada, kakasynyň hatyrasyn...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 102 Jogaplar: 0
Türkmen-awstriýa işewürler forumy - işewür Ýewropa bilen gepleşikler üçin oňaýly meýdançadyr
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Çarwadarlaryň oýunlarynda ýigrimi üçünji medal
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Aşgabatda halkara pudaklaýyn sergi öz işine başlady
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky hepdeligi
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Baýramçylygyň öň ýanyndaky çäreleri utgaşdyrmak boýunça wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy
Ýazylan wagty: 07 сентября 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Tutuşlyk wagtynda pälwanyñ durnuklylygyna täsir edýän şertler
Tutuşlyk wagtynda pälwanyñ durnuklylygyna täsir edýän şertler Göreş düşeginiñ üstünden ýeriñi üýtgetmän hereket edeniñde agramyñ umumy merkeziñ dik we kese ýerini üýtgedip bil...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Beýni öýjüklerini gaýtadan dikeltmek
Beýni öýjüklerini gaýtadan dikeldýän maşklary ýerine ýetirmek üçin aýratyn bir wagt bölmegiň zerurlygy ýok, muny ýoldan ýöräp ýa-da ýol ulagda barýarkaňyz hem etseň bolýar. M...
Ýazylan wagty: 06 сентября 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 79 Jogaplar: 0
«« « 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20747 sek. ýüklenen baýt: 47506