Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Bedeniñ yssy howa şertlerine uýgunlaşmagy.
Olimpiýa, kontinent ýaryşlary häzirki wagtda dürli ýurtlarda, biri-birinden müňlerçe kilometr uzakda ýerleşen şäherlerd...
Ýazylan wagty: 21 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Nowruz geldi ilime.
Nowruz baýramy gadymdan gelýän baýram. Ony şahyrlarymyz uly hyjuw bilen wasp edipdirler. Omar Haýýam „Nowruznama“ eserinde, „Şeýdip dünýäniň taryhy başlandy“ diýip ýazsa, Magt...
Ýazylan wagty: 21 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 131 Jogaplar: 1
Agyrylary dermansyz bejerip bolarmy ?
Agyrylary dermansyz bejerip bolarmy ? Agyry...
Ýazylan wagty: 20 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
TÜRKMENIŇ ETNIKI PSIHOLOGIÝASYNYŇ SPORT ŽURNALISTLERINI TAÝÝARLAMAKDAKY ÄHMIÝETI.
TÜRKMENIŇ ETNIKI PSIHOLOGIÝASYNYŇ SPORT ŽURNALISTLERINI TAÝÝARLAMAKDAKY ÄHMIÝETI.
Ýazylan wagty: 20 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
TÜRGENIŇ SAGLYK GORAGÇYSY (ýa-da “Elektron lukmançylyk kartasy” türgeniň saglyk we doping goragçysydyr)
TÜRGENIŇ SAGLYK GORAGÇYSY (ýa-da “Elektron lukmançylyk kartasy” türgeniň saglyk we doping goragçysydyr) ...
Ýazylan wagty: 20 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Köp ünsi çekilen oÿun.
Ýew­ro­pa li­ga­syn­da 1/8 fi­na­lyň jo­gap oýun­la­ryn­da iň köp ün­si çe­ken du­şu­şyk “Li­on” bi­len SSKA-nyň ara­syn­da bol­dy. Mosk­wa­dan 1–0 ha­sa­byn­d...
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
“Bitarapdyr ýurdumyz”
“Bitarapdyr ýurdumyz”...
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
“Ykdysadyýetiň ösmeginde Bank kartlarynyň ähmiýeti”
“Ykdysadyýetiň ösmeginde Bank kartlarynyň ähmiýeti”...
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Arkadagyň taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady
Arkadagyň taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady.
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Nowruz baýramy
Nowruz baýramy
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
TÜRKMEN – EÝRAN arasyndaky ylаlаşyklаry we gol çekilen resminamalary
TÜRKMEN – EÝRAN arasyndaky ylаlаşyklаry we g...
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
TÜRKMEN – EÝRAN HYZMATDAŞLYGYNYŇ DABARALANMASY
TÜRKMEN – EÝRAN HYZMATDAŞLYGYNYŇ
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanyñ Prezidentiniñ Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlary däp bolan dostlukly gatnaşyklary has-da ösdürýär.
Türkmenistanyñ Prezidentiniñ Kuweýt Döwletine we Birleşen
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
“Акҗаяр” халк фольклор топары яш несле милли дәплери өвредип, халк дөредиҗилигине сөйгүни артдыряр.
“Акҗаяр” халк фольклор топары яш несле милли дәплери өвр...
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
GADYMY ŞӒHRYSLAM GALASY
GADYMY ŞӒHRYSLAM GALASY
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Çalt taýýarlanylýan önümlerden seresap boluň!
Çalt taýýarlanylýan önümlerden seresap boluň! 
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Olimpiada medallary barada gyzykly maglumatlary.
Olimpiada medallary barada gyzykly maglymatlar.M...
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Öz derwezäňe gol ursaň näme bolýar?
Öz derwezäňe gol ursaň näme bolýar? ...
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Tebipçilik mirasymyz – sagdynlyk ýörelgämiz.(dowamy)
Tebipçilik mirasymyz – sagdynlyk ýörelgämiz. 
Ýazylan wagty: 19 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Iň uzak dowam eden pälwanlaryň başa-baş göreşi.
Iň uzak dowam eden pälwanlaryň başa-baş göreşi.
Ýazylan wagty: 18 марта 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14515 sek. ýüklenen baýt: 47909