Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

WEPALY TUMAR.
Oýunlaryň başlamagyna 200 gün galandygy mynasybetli.
Ýazylan wagty: 04 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
AÝAL DIÝILÝÂN ZAT.
Kerim Gurbannepesow Ayal...
Ýazylan wagty: 04 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
PSIHOLOGIÝA.
Psihologiýadan gyzykly faktlar  
Ýazylan wagty: 04 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
В Пакистане проведена инаугурация предварительного проектирования FEED газопровода ТАПИ
В Пакистане проведена инаугурация предварительного проектирования FEED газопровода ТАПИ3 марта в Пакистане была проведена официальная инаугурация начала работ в стране по разработке предварительного проектирования (Front End Engineering Design - FEED) проекта газопровода ТАПИ, - сообщает электронная газета нефтегазового комплекса Туркменистана «NEBIT-GAZ». Мероприятие было официально открыто в Исламабаде Федеральным министром нефти и природных ресурсов страны г-ном Шахид Хакан Аббаси. Инаугурация начала работ по подготовке FEED проекта и исследованию маршрута газопровода ТАПИ в Пакистане является важной вехой в истории проекта....
Ýazylan wagty: 04 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
GYRMYZY BÄGÜLLER roman Awtory Juma HUDAÝGULY
Ýazylan wagty: 04 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
18 марта в Туркменистане состоится всенародный ёвар по посадке деревьев
18 марта в Туркменистане состоится всенародный ёвар по посадке деревьевВ целях превращения страны в цветущий сад, создания лесных зон, надлежащего ухода за посаженными саженцами, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, предписав провести в стране 18 марта 2017 года всенародный ёвар по посадке деревьев, сообщила пресс-служба главы государства....
Ýazylan wagty: 04 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan 38,9 göterim senagat önümi köp öndürildi
 Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan ykdysady özgertmeleriň çäklerinde hususy telekeçiligiň orny barha artýar. Muňa 2017-nji ýylyň ilkinji iki aýynyň jemlerih em şaýatlyk edýär. ...
Ýazylan wagty: 04 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmen hokkeýçileri - gyşky Aziadanyň ýeňijileri Watanymyza gaýdyp geldiler
Türkmenistanyň hokkeý boýunça ýygyndysy Ýaponiýadan gaýdyp geldi. Ýakynda şol ýerde VIII gyşky Aziýa oýunlary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, biziň ildeşlerimiz şeýle wekilçilikli toplumlaýyn ýaryşlarda ilkinji gezek çykyş edip, ikinji dewiziona gatnaşyjylaryň arasynda “kiçi” altyn medala mynasyp boldular. ...
Ýazylan wagty: 04 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
ZENANLARA MASLAHAT.
ÝÜZI DURY,ARASSA ETMÄGE KÖMEK EDÝÄN 6 SANY MAŞK
Ýazylan wagty: 03 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
BAGTLY BOLMAGYÑ ÝOLLARY.
Her bir etjek bolýan išiñizde òzúñize bolan ynam bolsun .Šonda ol góz óñúne tutýan maksadyñy...
Ýazylan wagty: 03 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
INE SAÑA KANADA.
Bir Ashgabatly turkmen Kanada gocup gidipdir!
Ýazylan wagty: 03 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
WAGTYÑ GYMMATY.
Her birimiz üýşmeleňe elmydama gijä galyp gelýän ýa-da bir ýere gidiljek bolnanda elmydama garaşdyrýan adamlara ...
Ýazylan wagty: 03 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
ÇAGA IÝMITI.
                        ÇAGA IÝMITI
Ýazylan wagty: 03 марта 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Paýtagtymyzda köpgatly awtoulag duralgalary gurulýar
Aşgabadyň gür ilatly ýerlerinde köpgatly döwrebap awtoulag duralgalaryny ulanmaga tabşyrmaga taýýarlyk görülýär. Her biri 400 ýa-da 240 awtomobile niýetlenilen duralgalarda alty müňe golaý ulag ýerleşip biler. Häzirki günde telekeçilik düzümleri olaryň altysynda işleri tamamladylar, ýene-de onusyny (3-si 400 orunlyk, we 7-si 240 orunlyk) gurluşyk firmalary şy aýyň dowamynda ulanmaga tabşyrarlar....
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Paýtagtymyzyň «Berkarar» söwda merkezinde Aziada-2017-niň resmi tumarynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy
Ýurdumyzyň taryhynda iň iri sport wakasynyň – Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna laýyk 200 gün galdy. Tutuş ýurdumyz boýunça öňde boljak ýaryşlara bagyşlanyp mahabat çäreleri geçirilýär. Şu gün paýtagtymyzdaky “Berkarar” söwda merkezinde Aziada-2017-niň tumarynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Wepaly lakamly türkmen alabaýynyň keşbini artistleriň biri ýerine ýetirdi. Öňde boljak oýunlaryň bu nyşany Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň başynda geçirilen mejlisleriniň birinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanyldy. ...
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
MUHAMMET ALY.
Muhammet Aly barada kelam agyz.... 
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
GEÇMIŞE NAZAR SALSAK.
 Adamzat jemgyýetiniň ýaňy döräp başlan döwürlerinde biziň häzirki ulanýan atlarymyz, familiýalarymyz hö...
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Bahar buşlukçysy / HALYL KULYÝEW
Bahar buşlukçysy / HALYL KULYÝEW
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Ýadawlyga garşy iýmitler
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
KALBYÑY JOŞDURÝAN OÝUN.
KALBYŇY JOŞDURÝAN OÝUN (Hekaýa) 
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14702 sek. ýüklenen baýt: 49875