Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Fleýtaçy Aleksandr Petrow bilen pianinoçy Andreý Telkow aşgabatly saz muşdaklary üçin Prokofýewiň we Sybiniň eserlerini ýerine ýetirdiler
Türkmen-russiýa diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Sankt-P...
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan Merdannext
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Futbol boýunça Aziýa –2019 kubogy: Türkmenistanlylar nobatdaky tapgyra çykmaga mümkinçiligi saklap galýarlar
13-nji iýunda ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň merkezinde Türkmenistanyň we Bahreýniň ýygyndy toparlarynyň arasynda futbol boýunça Aziýa – 2019 Kubogy ugrundaky saýlama ýaryşyň   üçünji tapgyrynyň duşuşygy geçirildi. Çekeleşikli oýunda ýer eýeleri 1:2 hasabynda utuldylar....
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan Merdannext
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler
13-nji iýunda türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza iş sapary bilen gelen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasynda gepleşikler geçirildi....
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan Merdannext
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
TOWŞAN BILEN ÝOLBARS.
       Towşan bilen ýolbars
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
ÇAGALAR NÄME ÜÇIN GAHARJAŇ BOLÝARLAR?
Alymlar üýtgedilen görnüşiniň çagalarda agressiw häsiýetliligi döredi...
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan Merdannext
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterreşiň arasyndaky gepleşikler
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Bagyshla meni
Ba...
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 162 Jogaplar: 0
Düýşimde seni gördüm!
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 139 Jogaplar: 0
ULAG SÜRÜJILERINE PEÝDALY MASLAHATLAR.
SÜRÜJILERE PEÝDA...
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 138 Jogaplar: 1
MAŞKLAR ARKALY BEJERGI.
Öýkeniň orta böleginde sowuklama ýüze çykarylanda, şu maşklary ýanyn ýatyp ýerine ýet...
Ýazylan wagty: 14 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
DEM ALYŞ ÝOLLARY SOWUKLANDA.
DEM ALYŞ ÝOLLARYNYŇ SOWUKLAMASY WE ONY BEDEN MAşKLARY BILEN BEJERILIşI
Ýazylan wagty: 13 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
HUSYT AÝAL
Dünýäde iñ husyt adam adyny alan Genrietta Houlend Getti Grin. Ol Guinnesiñ Rekordlar kitabyna hem girizilip, hasabynda 4 mlrd $ bardy. 1835 ýylda dün...
Ýazylan wagty: 13 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
SPORT GÖRNÜŞLERI.
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň düzüminde geçiriljek sportuň 21 görnüşiniň taryhy. 
Ýazylan wagty: 11 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 100 gün galmagy mynasybetli «Aziada dünýä metbugatynda» atly halkara media forumyna gatnaşyjylara
V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 100 gün galmagy mynasybetli «Aziada dünýä metbugatynda» atly halkara media forumyna gatnaşyjylara...
Ýazylan wagty: 10 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Pekinde Aziada — 2017-ä bagyşlanan sergi açyldy
Pekinde Aziada — 2017-ä bagyşlanan sergi açyldy...
Ýazylan wagty: 10 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Aşgabatda Medeniýet hepdeligi geçiriler
Aşgabatda Medeniýet hepdeligi geçiriler...
Ýazylan wagty: 10 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy işlenip taýýarlanylýar
Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy işlenip taýýarlanylýar...
Ýazylan wagty: 10 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
AZIÝADA TAÝÝARLYK.
Aşgabatda 100 günden geçiriljek V Aziýa oýunlaryna taýýarlanýar
Ýazylan wagty: 09 июня 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmen ýüpekçileri borçnamalaryny ýerine ýetirdiler
Türkmen ýüpekçileri borçnamalaryny ýerine ýetirdiler...
Ýazylan wagty: 09 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjiginiň düzümleri bilen tanyşdy
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjiginiň düzümleri bilen tanyşdy...
Ýazylan wagty: 09 июня 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
«« « 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21191 sek. ýüklenen baýt: 48197