Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

GEÇMIŞE NAZAR SALSAK.
 Adamzat jemgyýetiniň ýaňy döräp başlan döwürlerinde biziň häzirki ulanýan atlarymyz, familiýalarymyz hö...
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Bahar buşlukçysy / HALYL KULYÝEW
Bahar buşlukçysy / HALYL KULYÝEW
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Ýadawlyga garşy iýmitler
Ýazylan wagty: 02 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
KALBYÑY JOŞDURÝAN OÝUN.
KALBYŇY JOŞDURÝAN OÝUN (Hekaýa) 
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
“Altyn Asyr” oba ýerlerinde ykjam aragatnaşygyň hilini gowulandyrmak maksady bilen 2G we 3G ülüňli beketleriň ýenede 100-sini oturdar
 Ýurdumyzyň öýjükli “Altyn Asyr” aragatnaşyk ulgamynyň belgileriniň sany artdyrylýar. Eger-de, 2007-nji ýyldas bu ulgamdan peýdalanýanlaryň sany 35 müňe deň bolanlygyndan, häzirki wagta çenli olaryň sany 5 milliona ýetdi. ...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir
 Yslamabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ХIII Sammiti geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. ...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
SERPAÝ.
Gurbannazar Ezizow "Serpaý"...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Gurbannazar Ezizow
1-nji mart Türkmeniň Beýik ýazyjylarynyň biri bolan Gurbannazar Ezizowyň doglan güni. Gurbannazar Ezizow 1975-nji ýy...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yslamabada geldi...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşar...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
ŞOWLULYK.
Aýal 38 ýyl mundan ozal janyny halas eden şepagat uýasyny gözläp tapdy&nbs...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
TITANIK.
TITANIK.Yerleshyan yeri. B.Britaniya.
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
KÖWATA.
Yurdumyzdaky tàsinliklerin biri...
Ýazylan wagty: 01 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti wi­deo­şe­kil­li iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di...
Ýazylan wagty: 28 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Habarlar
Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň XIII ýö­ri­te­leş­di­ri­len ser­gi­si­ne we türk­men-eý­ran işe­wür­ler mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­la­ra:...
Ýazylan wagty: 28 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistan we Eýran söwda-ykdysady, senagat-tehnolgiýa gatnaşyklaryny giňeldýär
Türkmenistanyň we Eýranyň söwda-ykdysady gatnaşyklarynda iki ýurduň ylmy we senagat kuwwatlyklarynyň ulanylmagynyň möhümdigi barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasynyň ertir, 28-nji fewralda Aşgabatda açylýan XIII ýöriteleşdirilen sergisine gatnaşyjylara iberen gutlagynda aýdylýar. ...
Ýazylan wagty: 28 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Dünýä kubogy ugrunda awtoýaryşlarda türkmen topary üçünji oruna eýe boldy
 Russiýa Federasiýasynda awtosport boýunça “Ralli-reýd” görnüşinde dünýä Kubogynyň nobatdaky tapgyry tamamlandy. Onda ussat sürüjilerimiz bürünç medaly gazanmagy başardylar. Ildeşlerimiz hereketlendirijisiniň sygymy 2,1 we 2,2 litre barabar bolan maşynlarda geçirilen ýaryşlarda şeýle üstünlige mynasyp boldular....
Ýazylan wagty: 28 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
GIÑDIR DÜNÝE GEÑDIR DÜNÝE...
GEÑDIR DÜNÝE GIÑDIR DÜNYE.....
Ýazylan wagty: 27 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
«« « 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15428 sek. ýüklenen baýt: 47488