Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

INDI GEÝMEN ŞPILKANY.
Siz beýik ökjeli köwüşleri geýmegi halaýarsyňyzmy? Onda biz siziň dykgatyňyza ýetirýäris: beýik ökjeleriň s...
Ýazylan wagty: 20 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
ZENANLARDA SPORT.
Taryha göz aýlanymyzda, 1896-njy ýylda geçirlen Olimpiýa oýunlaryna ýekejede aýal maşgala...
Ýazylan wagty: 20 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
MEÝLETINÇILER MAKSATNAMASY.
Mekdebara meýletinler Merkeziniň işini Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň esasy hünärmeni D...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
SPORTY SÖÝÜÑ.
Sporty söýüň! Sport gözelligiň hem sagdynlygyň Çeşmesidir, Il baýlygy saglykdyr. Arkadagyň sport hakynda aýdan H...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
KÂMILLIK ÝOLUNDA.
KÄMILLIK ÝOLUNDA
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
DOÑUZ ÝYLY.
Donuz yyly ∓ 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019-njy yyllary oz ichine alyar. Rowayat etmeklerine gor...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
IT ÝYLY.
It yyly ∓ 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018-nji yyllary oz ichine alyar. It yylynda doglanadamlara in onat hasiyetler...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
TOWUK ÝYLY.
Towuk yyly ∓ 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017-nj iyyllary oz ichine alyar. shu yylda doglanlara me...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
BIJIN ÝYLY.
Bijin yyly ∓ 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016-njy yyllary oz ichine alyar. shu yylda doglanlar ora...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
GOÝUN ÝYLY.
Goyun yyly ∓ 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015-nji yyllary oz ichine alyar. Goyun yylynda doglan adamlar cheperchilik...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
ÝYLKY ÝYLY.
Ýylky yyly ∓ 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014-nji yyllary oz ichine alyar. Bu yylda doglan adamlar gornukli hemem s...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
ÝYLAN ÝYLY.
Ýylan yyly ∓ 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013-njiyyllary oz ichine alyar. Gundogarda yylan akyllylygyn nyshany hasa...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
LUW ÝYLY.
Luw yyly ∓ 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012-nji yyllary oz ichine alyar. Bu yylda doglan adamlaryn janlary oran sagat bolyar.Olar gujurly, sapyurek, i...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
TOWŞAN ÝYLY.
Towshan yyly ∓ 1951, 1963, 1975,1987, 1999, 2011-njiy yllara gabat gelyar. Bu yylda doglanlar oran ozbolushly, ukyply, hem-degedemrak adamlardyr. Olar s...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
BARS ÝYLY.
Bars yyly ∓ 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010-njy yyllara gabat gelyar. Bu yylda doglan adamlar duygur, ganygyzma , tertipsizrak bolyarlar. Olar ozunde...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
SYGYR ÝYLY.
Sygyr 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009Bular sabyrly , kem gep, ynanyp bolyan, gowy has...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
SYÇAN ÝYLY
sychan yyly 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008bu yylda dogulanlar dashgy gornushinden ya...
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ MARY WELAÝATYNA IŞ SAPARY BAŞLANDY
HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ MARY WELAÝATYNA IŞ SAPARY BAŞLANDY
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINDE GEÇIRILEN METBUGAT MASLAHATY
OLIMPIÝA ŞÄHERJIGINDE GEÇIRILEN METBUGAT MASLAHATY
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALAŞGÄRLERIŇ SAÝLAWÇYLAR BILEN DUŞUŞYKLARY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALAŞGÄRLERIŇ SAÝLAWÇYLAR BILEN DUŞUŞYKLARY
Ýazylan wagty: 19 января 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
«« « 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20704 sek. ýüklenen baýt: 47035