Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi.
Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi. ...
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Täzelikler
Aşgabatda stol üstünde oýnalýan tennis boýunça milli çempionat geçirildi....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmen gowaçasynyň inçe süýümli görnüşlerini oýlap tapan akademik Iwan Maksimenkonuň doglan gününe 110 ýyl doldy....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Habarlar
Türk işewürleri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Güller
Adamlarda her hilli zehin bar.Yönekey çagalarymyzyn oynayan plastilinlerinde hem sungat çykaymagy ahmal.Käbirleriniñ plastilinda...
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Maşynlaryň hapalanan aýnalaryna çekilen suratlar
Her bir işgäriň bolşy ýaly, suratkeş Skott Ueýd hem öz ugrunyň üstünde işleýär we her gezek öz suratlarynda bir zatlary has gowlaşdyrmak isleýär. Skott maşynlaryň hapalanan aýnalarynda adaty bolmadyk sungat eserlerini döredýär. Özi hem Skott üçin bu bir hobby däl-de, hakyky bir iş. Skotta maşynlaryň aýnalarynda surat çekip, özüniň adaty däl usuly bilen özlerini reklama etdirmek isleýän uly brendlerden yzygider we köp sargytlar gelýär. Şeýle hem Ueýd ähli döwürleriň we milletleriň meşhur bolan suratlaryna meňzetmeleri hem çekýär....
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 65 Jogaplar: 0
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
Döwlet geňeşiniň we hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary bellenildi
Ýazylan wagty: 24 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türk önüm öndürijileri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar
Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi öz işini tamamlady. Ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de “Meridýen Uluslararasi Fuarçilik” türk kompaniýasy tarapyndan bilelikde guraldy. ...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Köneürgenç etrabynda iri ýyladyşhana toplumy gurulýar
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda Azyk senagaty döwlet birleşiginiň buýurmasy boýunça “Gök ýyldyz” hususy kärhanasy tarapyndan iri ýyladyşhana toplumy gurulýar. ...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutup bilýän önümçilikleri döretmek boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilişini görkezýär
Türkmenistanyň söwda ulgamynyň ösüşi daşary ýurtlardan getirilýän önümleri...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Türkmenistanda döredilýän elektron senagatynyň kärhanalary yzygiderli önümçilige çykýar
 Türkmenistanyň Sena...
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Наш фантастичный Ашхабад)
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 67 Jogaplar: 0
Моменты полной свободы.
Ýazylan wagty: 23 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 59 Jogaplar: 0
YKBAL.
Halyl Kulyÿew "Ykbal"
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
ABŞ-nyñ döwlet işgâri.
ABŞ-nyň döwlet işgäri.&n...
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
MESSI LEO.
Leo Messi muny tanamayan yok hazirki wagtda dünyade in gowu oýunçy kim diýseler kiçijik çagalaram Messi diýýârler. Ýöne köpüsi hem Ronaldo diyya...
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
IÑ ŞOWSUZ ADAM.
Iñ şowsuz adam ( bir hasapdan şowly diýseñem bolýar)
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Galaxy S8-iň iPhone 7-den 5 tapawudy!
Ýakyn wagtdan satylyp başlanmagyna garaşylýan Koreýanyň Samsung kompaniýasynyň önümi bolan Galaxy S8 telefony häzirki wagtda iň bir üns merkezindäki tehnologik enjam hasaplanýar....
Ýazylan wagty: 22 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
«« « 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16986 sek. ýüklenen baýt: 48287