Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Ýazylan wagty: 01 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti mekdep okuwçylaryny, talyp ýaşlary we bilim ulgamynyň işgärlerini Bilimler güni bilen gutlady
Ýazylan wagty: 01 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistan jennet ÿurdym.
TÜRKMEN   JENNET    GURÝAR    ATA &n...
Ýazylan wagty: 01 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Nauşniklar barada.
Nauşniklar hakynda gyzykly maglumatlar...
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Futzalçylarymyzyň üstünligi.
Turkmen Futzalcylary Ispanyadaky 3-nji ýeñishini gazandylar...Ispaniýada okuw-türgenle...
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmenistan 3x3 basketbol boýunça Aşgabat 2017-ä gatnaşyjylaryň sanawynda 1-nji we 2-nji setirleri eýeledi
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda zenanlaryň hem-de erkekleriň arasynda geçiriljek 3x3 basketbol ýaryşy boýunça türkmen milli topary ýaryşa gatnaşýanlaryň sanawynda 1-nji we 2-nji setirleri eýeländen soň, olardan gowy netijelere garaşylýar. ...
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Göreş asyrlardan geçen oýun
17-27-nji sentýabrda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň abraýyny belende galdyrjak göreş boýunça gatnaşýan türkmen toparyndan ildeşlerimiziň tamasy uludyr. ...
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmen zenan tennis ýyldyzlarynyň öňlerinde goýan maksady öňdeligi eýelemek
2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýaryşa gatnaşjak Türkmenistanyň zenan tennisçileri öz ýurtlarynyň taryhynda yz galdyrjak ýeňişleri gazanyp, ata watanlarynyň adyny hasam belende götermek isleýärler....
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Toýlar hakynda täsin maglumatlar
Hindileriñ ynançlaryna görä, toý tutulýan güni ýagşyñ ýagmagy bagt getirýär. 
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
Şu ýylyň sekiz aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň işleriniň netijeleri jemlenildi
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň şu ýylyň sekiz aýynda amala aşyrylan işleriň netijeleri, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe paýtagtymyzda howpsuzlygy hem-de jemgyýetçilik tertip-düzgünini üpjün etmek boýunça wezipeleriň ýerine ýetirilişi baradaky hasabatlary diňlenildi....
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Hasyl-2017-niň üstleri “ak altyn” doly ilkinji tirkeg kerwenleri kabul ediş bölümlerine geldiler
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Bilelikdäki türkmen-owgan söwda öýi döredildi
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Pagta ýygymynyň başlanmagyna toplumlaýyn taýýarlyk tamamlandy
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Ulag pudagy türkmen-gruzin gatnaşyklarynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde görkezildi
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Aşgabat-2017 futzal.
Üç altyn medaly yzygiderli alan ýaponiýaly zenanlaryň topary sentýabr aýynyň 17-27 seneleri aralygynda geçiriljek Aşgabat 2017 Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýar we medallarynyň sanyny artdyrmagy maksat edinýär....
Ýazylan wagty: 31 августа 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Sport boulinginiň Türkmenistanda geljegi uly
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Mekdebe çenli çagalary ter önümler bilen üpjün etmek üçin täze refrižatorlar satyn alyndy
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
Sport tansy boýunça milli ýygyndy toparyň liderleri Aziada rumba tansyny ýerine ýetirerler
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 117 Jogaplar: 1
Rozy Rejebow: grek-rim usulynda göreşýän pälwanlaryň Oýunlarda ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi bar
Ýapyk binalarda we söweş sungaty...
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
7-nji sentýabrda „Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň alawy ýakylar
Ýazylan wagty: 30 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
«« « 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18092 sek. ýüklenen baýt: 48795