Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Dostlugyn hem doganlygyn baýramy
Sebitimiziň döwletleriniň arasynda ilkinji bolup biziň ýurdumyzyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny kabul...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Daşary ýurtlarda okaýan talyplar hakynda
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ylymly, bilimli nesiller bolup ýetişmegi we häzirki zaman ylmyny...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 47 Jogaplar: 0
Gül zynatly merjen şäher
Paýtagtymyz seýilgähleriň, öwüşgün atýan altyn gümmezli köşkleriň, ajaýyp suw çüwdürimleriň, belent binalaryň we desgalaryň ...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Ýurdumyzda “Aziada-2017”-ä görülýän taýýarlyklar
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda sporty we bedenterbiýäni ösdürmek bo...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Aziada-2017
“Sagdynlyk we ruhubelentlik” ýylynyň iri taryhy wakalarynyň biri boljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça ᴠ Aziýa oýunlar...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Bilim ojaklary-bagtyýar nesliň tomusky şatlyk mekdebi
Çagalaryň gülki sesleri nirede köp eşdilýän bolsa, şol ýurt bagtyýardyr  diýlip il içinde aýdylýar. Bu mekan, hakykatdan-da, ...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Çagalaryň dynç alyş we sagaldyş merkezleri-bagtyýarlyk mekany
Köpetdagyň sergin jülgesinde, gojaman Hazaryň sapaly kenarynda ýerleşýän çagalara niýetlenen dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde ö...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Aşgabat Aziada barýar
2017-nji ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edildi. Bu ýylda Garaşsyz,  hemişelik Bitarap Watanymyzyň tary...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Sagaldyş-dynç alyş merkezleri
“Çaga durmuşyň  gülüdir” diýlişi ýaly,  ýurdumyzda çagalar hakynda  uly  aladalar  edilýär. Çünki &nb...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Sagdynlyk we bagtyýarlyk
Agzybir türkmen halkynyň taryhynda çyn buýsanja mynasyp wakalaryň sany barha artýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe şeýle wakalaryň üstüni...
Ýazylan wagty: 01 августа 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
FUTZAL.
Futzal boýunça ýurdumyzyň zenanlar ýygyndy topary Minskide duşuşyklar geçirdiler
Ýazylan wagty: 28 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
YNSANY TANAMAK.
                  «PAÝHAS DÜRLERI»
Ýazylan wagty: 25 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 74 Jogaplar: 0
JANYÑDAN EÝ GORMEK.
   Janyňdan eý görmek
Ýazylan wagty: 25 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
ÝAPONIÝALY TÂLIMÇI.
Известный тренер из Японии посетил отдыхающих в Гёкдере туркменских шк...
Ýazylan wagty: 25 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
KUBOK ÝARYŞYNA BADALGA BERLER.
Türkmenistanyň kubogy ýaryşyna badalga berler
Ýazylan wagty: 25 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
OÝLAR.
                           Şahyrçylyk ýolunyň
Ýazylan wagty: 25 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
USSAT BOKSÇY.
Muhammet Aly hakynda faktlar:
Ýazylan wagty: 25 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
AHAL-TEKE BEDEWI.
MUNY BILMEK GYZYKLY...
Ýazylan wagty: 25 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
ÔZ ÄRINI ÔZI ÖÝLENDIREN GELIN
"ÔZ ÄRINI ÔZI ÖÝLENDIREN GELIN"
Ýazylan wagty: 25 июля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 679 Jogaplar: 1
TMCELL-USSD HYZMATLARY.
TMCELL - USSD hyzmatlaryn sanawy!...
Ýazylan wagty: 24 июля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 84 Jogaplar: 0
«« « 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22236 sek. ýüklenen baýt: 47223