Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....
Eje jan, sen hakda yazasym geldi....
Ýazylan wagty: 05 августа 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 292 Jogaplar: 0
Jon Ewansyn basharnygy
Больше всего пивных бокалов на голове смог пронести Джон Эванс. Он смог уд...
Ýazylan wagty: 05 августа 2014 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 225 Jogaplar: 0
Уроки маэстро
Ýazylan wagty: 05 августа 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 252 Jogaplar: 0
Gyzykly möwsümiñ şadyýan çâresi
Daşoguz  şäherindäki  《Altyn nesil》,《Şatlyk》  dynç alyş  merkezlerinde  öz  wagtlaryny  peýdaly  hem &n...
Ýazylan wagty: 05 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 169 Jogaplar: 0
Toyuna bararyn, elbet-de bararyn....
Toyuna bararyn, elbet-de bararyn....
Ýazylan wagty: 04 августа 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 535 Jogaplar: 0
Boliwiyada yerleşyan duzly meydan
Boliwiyada yerleşyan duzly meydan, yagyş yagandan son şu görki emele gelyar. Dunyada in tasin we owadan yerlerin biri hasaplanyar.
Ýazylan wagty: 04 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 220 Jogaplar: 1
Wunderkind
Russuýa federasiýasynyñ neşirlerinde Aleksandr Dworak barada ýazylypdyr. Ol el...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 208 Jogaplar: 0
Iň gadymy awtoulag
1884-nji ýylda çykarylan “De Dion Bouton Et Tre...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 427 Jogaplar: 1
Ägirt surat.
Häzirki döwürde dünýäniň dürli künjeklerin...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 372 Jogaplar: 1
Ter gülleriň ömri.
Ŷaponiýanyň Sukuba şäheriniň oba hojalyk we a...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 336 Jogaplar: 0
Çörek hakynda yrymlar
Çöregiň iki tarapyndan döwseň, rysgalyň kemel...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 316 Jogaplar: 1
Boljak oglan başdan belli.
1958-nji ýylda Bobbi Fişer dünýâniñ iñ ýaş grossmeýsteri diýen ada eýelik edipdir.Konserwotoriýa giren iñ körpeje sazandanyñ kimdigini bilýâñizmi? Baltimor şâherindâki konse...
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 173 Jogaplar: 0
20 ýaşly oglanlaryň we gyzlaryň arasynda küşt oýny boýunça Türkmenistanyň çempionaty.
Paýtagtymyz Aşgabatda  2014-nji ýylyň 19-29 i...
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 270 Jogaplar: 3
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 226 Jogaplar: 0
Межрегиональная конференция по экономическим аспектам экологии
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 203 Jogaplar: 0
Строится жилой массив
Стр...
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 219 Jogaplar: 0
MARY WELAÝATY SPORT MÜMKINÇILIGINI ARTDYRÝAR
...
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 193 Jogaplar: 0
Türgenlerimiziň ýürek sözi.
Mähriban ildeşler! NEXTTM. com saýtynyň okyjylary! Türkmen döwletimizde Milli Liderimiziň taýsyz tagallasy bilen sporty ösdürmeklige giň mümkinçilikler berilýär. Munuň şeýledigini ýurdumyzda çagalar we ýetginjekler sport mekdeplerine, sport toplumlaryna baranyňda-da görmek bolýar....
Ýazylan wagty: 01 августа 2014 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 200 Jogaplar: 3
12 простых способов максимально стимулировать работу мозга
Ýazylan wagty: 01 августа 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 204 Jogaplar: 0
Unutman
Unutman...
Ýazylan wagty: 01 августа 2014 Ýazan Marala
0 Okalan sany: 385 Jogaplar: 2
«« « 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15571 sek. ýüklenen baýt: 46932