Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Выставка в музее
Выставка в музее...
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 251 Jogaplar: 0
День памяти великому поэту
День памяти великому поэту...
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 220 Jogaplar: 0
Научный форум в Бухаре
Научный форум в Бухаре...
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 252 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogap berdi
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 890 Jogaplar: 0
Genetika we zoogeografiýa ylymlarynyň ösüşiniň gysgaça taryhy
               ...
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 724 Jogaplar: 0
Ösümlikleriň ekologiýasy barada esasy kesgitlemeler
     Esasy kesgitlemeler we düşünjeler
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 389 Jogaplar: 0
ADAM BEDENINIŇ GURLUŞYNYŇ UMUMY AÝRATYNLYKLARY.
           Adam bedeniniň ulgam hökmündäki gurnalyş derejeleri.  
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1086 Jogaplar: 0
Türkmenistan ykdysadyýeti ösdürmegiň bazar usullaryny işjeňleşdirýär
Türkmenistanda ýangyç-energetika toplumynda bazar ykdysadyýeti ýörelgelerine birsydyrgyn geçmek babatda nobatdaky ädim ädildi. Şeýlelikde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürmek, nebit önümleriniň rejeli peýdalanylmagyny gazanmak we içerki bazarda ýerlenmegini tertipleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2014-nji ýylyň 28-nji aprelinde degişli karara gol çekdi. Bu resminama laýyklykda, şu ýylyň 1-nji iýulyndan hususy ýeňil awtoulag serişdeleriniň we motosiklleriň eýesi bolan Türkmenistanyň raýatlaryna ähli görnüşdäki awtomobil benzininiň we dizel ýangyjynyň muzdsuz berilmegi bes edilýär....
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 974 Jogaplar: 0
Aýdym-saz göwniňi göterýär.
Aýdym-saz göwniňi göterýär.
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 1497 Jogaplar: 0
Начался государственный визит Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Китай
Начался государственный визит Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Китай
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 227 Jogaplar: 0
Презентация китайского издания книги «Döwlet guşy»
Презентация китайского издания книги «Döwlet guşy»
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 344 Jogaplar: 0
МТТУ поборется в финальном турнире за азиатский трофей
МТТУ поборется в финальном турнире за азиатский трофей
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 222 Jogaplar: 0
Platon we Aristotel. Teofrastyň biologiki dünýägaraýşy. b.e. öň IV-V asyr.
 ...
Ýazylan wagty: 10 мая 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1010 Jogaplar: 4
Gippokrat we onuň mekdebi.
Gippokrat...
Ýazylan wagty: 10 мая 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 297 Jogaplar: 1
Grek tebigatçy pelsepeçileriň biologiki dünýä garaýyşlary
Ýazylan wagty: 10 мая 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 337 Jogaplar: 0
Gadymy dünýä pelsepeçileriniň düşünjesinde ýaşaýşyň manysy.
Ýazylan wagty: 10 мая 2014 Ýazan Sasoltan
0 Okalan sany: 253 Jogaplar: 0
Ylmy pikirlenmäniň ösüşinde ylmyň taryhynyň ähmiýeti.
Ýazylan wagty: 10 мая 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 282 Jogaplar: 0
Ösümlikleriň ekologiýasyny öwrenmegiň gysgaça taryhy
Ýazylan wagty: 10 мая 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 425 Jogaplar: 0
Dostluk gatnaşyklary.
Dostluk gatnaşyklary.
Ýazylan wagty: 10 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 506 Jogaplar: 0
Ýigitler oýna çykanda
                 Ýigitler oýna çykanda
Ýazylan wagty: 10 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 358 Jogaplar: 0
«« « 178 179 180 181 182 184 185 186 187 188 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,34723 sek. ýüklenen baýt: 47729