Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

В Перу отловили летучую мышь размером с человека
Ýazylan wagty: 12 августа 2014 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 373 Jogaplar: 4
Mars planetasyna baryp ýeter.
Geçen Dekabrda ýeriñ orbitasyndan çykan we Marsyñ traektoriýasyna üstünlikl...
Ýazylan wagty: 11 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 272 Jogaplar: 1
Degishme!!!
Sirk drektorynyň ýanyna aýy gelip
Ýazylan wagty: 11 августа 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 303 Jogaplar: 0
SAGLYK—DURMUŞYŇ BEZEGI.
SAGLYK—DURMUŞYŇ BEZEGI.Ýurdumuzyň h...
Ýazylan wagty: 11 августа 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 411 Jogaplar: 1
Oba hojalyk ekinlerini öndürijilere tölegler geçirildi
Türkmenistanda geçen ýylyň aprel aýynda güýje giren “Bugdaý öndürijileri m...
Ýazylan wagty: 11 августа 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 306 Jogaplar: 0
GAWUN BAÝRAMY MYNASYBETLI
Ýenede bir şanly baýramlarymyzyñ biri türkmen Gawunyn...
Ýazylan wagty: 10 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 523 Jogaplar: 1
Şan şohratly Türkmenistan
Şan şohratly Türkmenistan
Ýazylan wagty: 10 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 190 Jogaplar: 0
Gawun adam saglygynyň dermany
Ýazylan wagty: 10 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 337 Jogaplar: 1
Datly-Şeker bal Gawun
Dat...
Ýazylan wagty: 10 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 280 Jogaplar: 0
Salkyn saýaly jülgede
Körpe nesliñ sagdyn bedenli, ruhubelent ýaşlar bolup ýetişmegi üçin döwlet...
Ýazylan wagty: 09 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 217 Jogaplar: 0
Dostluk
Gadym döwürde goñşuçylykda ýaşan iki hökümdar bolupdyr. Hökümdarlaryñ b...
Ýazylan wagty: 09 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 289 Jogaplar: 0
Türkmen romany türk dilinde
Türkmen edebiýatynyñ ösmegine saldamly goşant goşan halypa ýazyjy-şahyrlary...
Ýazylan wagty: 09 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 376 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI
TÜRKM...
Ýazylan wagty: 09 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 753 Jogaplar: 0
В Туркменистане культивируют около 300 сортов дынь
В Туркменистане культивируют около 300 сортов дынь...
Ýazylan wagty: 09 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 330 Jogaplar: 0
DÜNÝÄ ÝARYŞYNDA TÜRKMEN TÜRGENI BÜRÜNÇ BAÝRAGY EÝELEDI
Ýazylan wagty: 09 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 259 Jogaplar: 0
ZEHINLI ÇAGALARYŇ “AWAZA - DOSTLUK MEKANY” ATLY V HALKARA FESTIWALY TAMAMLANDY
ZEHINLI ÇAGALARYŇ “AWAZA - DOSTLUK MEKANY” ATLY V HALKARA FESTIWALY TAMAMLANDY
Ýazylan wagty: 09 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 305 Jogaplar: 0
Sport-durmuş bezegi.
Berkarar Döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň çäksiz goldawy hem-de şahsy göreldesi bilen ýurdumyzda sporty hem-de bedenterbiýäni ösdürmekde amala aşyrylan beýik işler bu günki gün aklyňy haýran edýär. Bu günki gün türkmen türgenleri  dünýäniň çar künjeginde sportuň dürli ugurlary boýunça geçýän halkara ýaryşlarynda üstünlikli çykyş edip ýurdumyzyň abraýyny arşa galdyrýar. ...
Ýazylan wagty: 08 августа 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 211 Jogaplar: 0
yaltalar uchin!!!!
Ýazylan wagty: 08 августа 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 401 Jogaplar: 0
Успех туркменских студентов
Ýazylan wagty: 08 августа 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 279 Jogaplar: 0
ÝÜREKLERIŇ OWAZY — DOSTLUGYŇ WE PARAHATÇYLYGYŇ MUKAMY
ÝÜREKLERIŇ OWAZY — DOSTLUGYŇ WE PARAHATÇYLYGYŇ MUKAMY...
Ýazylan wagty: 08 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 362 Jogaplar: 0
«« « 188 189 190 191 192 194 195 196 197 198 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15579 sek. ýüklenen baýt: 47065