Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanly ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça her ýylda geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy
Türkmenistanly ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça her ýylda geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy12-nji iýunda Ylymlar güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça her ýylda geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy. Ony Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy gurýar....
Ýazylan wagty: 15 июня 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 301 Jogaplar: 0
Сегодня в Ашхабаде состоится встреча Президента Туркменистана с Генеральным секретарем ООН
Сегодня в Ашхабаде состо...
Ýazylan wagty: 13 июня 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 295 Jogaplar: 0
Wýaçeslaw Zaýsew: milli däp-dessurlar täze taglymlaryň çeşmesi
Wýaçeslaw Zaýsewiň Modalar teatrynyň owadan görkezilişi şu gün...
Ýazylan wagty: 12 июня 2015 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 445 Jogaplar: 0
2015-nji ýylda Türkmenistanyň iň ökde küştçi zenany kesgitlenildi
2015-nji ýylda Türkmenistanyň iň ökde küştçi zenany kesgitlenildi10-njy iýunda paýtagtymyzyň ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde ýokary ligada çykyş edýän zenanlaryň arasynda küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýeňijilerini we baýrakly orunlary eýelänleri sylaglamak dabarasy boldy. Şeýle hem bu intellektual oýnuň küşti çalt oýnamak görnüşi boýunça ýurdumyzyň çempionatynyň medallary ugrunda ýaryş geçirildi....
Ýazylan wagty: 11 июня 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 245 Jogaplar: 0
Samsung показала прозрачные и зеркальные дисплеи
Подразделение Samsung по дисплеям Samsung Display Co. представи...
Ýazylan wagty: 11 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 428 Jogaplar: 1
Milli Teleradioýaýlymlaryň Gepleşikleri Türkmen Hemrasy Arkaly Ýaýlyma Berlip Başlandy
Milli telewideniýäniň we radionyň gepleşikleri “TürkmenÄlem 520E” aragatnaşyk h...
Ýazylan wagty: 10 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 287 Jogaplar: 0
Milli Liderimiziň Daşary Syýasat Başlangyçlarynyň Ugry Bilen
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän daşary syýasat strategiýasynyň netijeliliginiň ählumumy ykrar edilmegi bilen şertlendirilen Türkme...
Ýazylan wagty: 10 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 398 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Paýtagtymyz Boýunça Iş Saparyny Amala Aşyrdy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz we onuň töweregi boýunça dikuçarda iş sapary...
Ýazylan wagty: 10 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 263 Jogaplar: 0
Türkmen mekdep okuwçylary «Infomatrix-2015» taslama olimpiadasynda medallaryň 8-ni eýelediler
Türkmen mekdep okuwçylary Rumyniýanyň paýtagty Buharestde geçiril...
Ýazylan wagty: 10 июня 2015 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 426 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Partiýasynyň täze ilkinji guramalary döredildi
«Zemin» hyzmat ediş toplumynyň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň...
Ýazylan wagty: 10 июня 2015 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 237 Jogaplar: 0
Arçabil ýolunda gaýa çykmak boýunça onunjy Çagalar festiwaly geçirildi
“Agama” alpinistler kluby Arçabil ýolunda gaýa çykmak boýunça onunjy Çagalar festiwalyny geçirdi. Gaýa çykmak boýunça bäsleşikler Türkmenistanyň Magtymguly ady...
Ýazylan wagty: 10 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 220 Jogaplar: 0
Malayziyada yokary bilim almak isleyanlere bildirish
Malayziyada yokary bilim almak isleyänler ücin okuwa girmek ücin komek beryän.Malayziyad...
Ýazylan wagty: 09 июня 2015 Ýazan Ahmedio
0 Okalan sany: 283 Jogaplar: 0
Prezidentimiz “Kazakstan Temir Joly” Müdiriýetiniň Başlygyny Kabul Etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Kazakstan temir joly” paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Askar Mamini kabul etdi.Myhman duşuş...
Ýazylan wagty: 09 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 184 Jogaplar: 0
Aşgabatda Dokma Senagatynyň Halkara Sergisi Öz Işini Tamamlandy
Paýtagtymyzdaky Sergi köşgünde “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dokma senagaty pudagy innowasion ösüş ...
Ýazylan wagty: 09 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 344 Jogaplar: 0
Aşgabatda Dokma Senagatynyň Halkara Sergisi Öz Işini Tamamlandy
Paýtagtymyzdaky Sergi köşgünde “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dokma senagaty pudagy innowasion ösüş ...
Ýazylan wagty: 09 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 419 Jogaplar: 0
Nebit we Gaz Ýokary Okuw Mekdebi
Halkara Nebit we gaz uniwersitetinde (HNweGU) 2014-2015-nji okuw ýylynda halkara predmet olimp...
Ýazylan wagty: 09 июня 2015 Ýazan Journaliste
0 Okalan sany: 282 Jogaplar: 0
Ykdysadyýetimiziň ösüşi-ertirki güne ynam!
Ykdysadyýetimiziň ösüşi-ertirki güne ynam!Häzirki döwürde ýurdumyz innowasion ösüş ýoluny saýlap aldy. Ýubileý ýyly...
Ýazylan wagty: 08 июня 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 324 Jogaplar: 0
Biderek gep-gürrüňlere, myş-myşlara ynanmalyň
Biderek gep-gürrüňlere, myş-myşlara ynanmalyň ...
Ýazylan wagty: 08 июня 2015 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 183 Jogaplar: 0
«« « 190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15886 sek. ýüklenen baýt: 50255