Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

DÜNÝÄDE ILKINJI ÝASALAN GLOBUS
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 347 Jogaplar: 0
ILKINJI ILIK
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 165 Jogaplar: 0
Ukrainada
Ukrainada Ukrainada biatlon gülläp ösýär diýip bolmaz, emma sportyň...
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 220 Jogaplar: 0
Gadyrdan zenanlarymyz, enelermiz, ayal doganlarmyz, hemmnize 8 mart ayal gyzlaryn bayramy bilen gutlayan!!!
Elmydama shularyaly owadan bolun, janynyz sag bolsun, mashgalanyzda ustunlik saglyk arzuw edyan!!!
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 718 Jogaplar: 0
Ene göz ýashy
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 435 Jogaplar: 2
Sag bolun mena naharhana gidip baryan
Menin agsham nahar wagtym boldy hazir çay içip çoregimi arkayn iyip gelerin ajyganymy bilman galypdyryn sizin bilen guliship degiship oturanyma, sizem ajygan bolayman ajygan w...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 278 Jogaplar: 4
Razy bol ejem.
"-Sarysyndan ýoldum, gögúnden ýoldum,gyzylyndan ýoldum, agyndan ýoldum.güller bir-birinden, ajaýyp eje,dogurjamy diýsem, baryndan ýoldum.mugallym rugsat etdi, ýolaýyň ...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 226 Jogaplar: 1
eje jan.
Gaýtadan men çaga bolsam,Öýkelesem.Aglasam.Bashym sypap elleñ bilen,Çaga göwnüm awlasañ.Deñ-dushlarym göwne degse,Gelip öýe öýkeli,Edip çaga bezzatlygym...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Sasoltan
4 Okalan sany: 275 Jogaplar: 3
Wah Türkmenistanda tizirak tölegli okuwlar açylmazka, kim bilyar?
Wah Türkmenistanda tizirak tölegli okuwlar açylmazka, kim bilyar? 
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
5 Okalan sany: 928 Jogaplar: 8
Yuwaş boluň tamda gulak bar!
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
5 Okalan sany: 376 Jogaplar: 12
Король бананов
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 233 Jogaplar: 9
WATANYMYZYŇ MÄHRIBAN ZENANLARYNYŇ HORMATYNA
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 755 Jogaplar: 6
Ginnesler kitabyna giren pishijek
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 263 Jogaplar: 5
A K R O B A T I K A , Sport we sirkiň žanry.
  
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 401 Jogaplar: 3
XV Ýewropa çempionaty.
XV Ýewropa çempionatyna badalga berildi
Ýazylan wagty: 05 марта 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 299 Jogaplar: 3
Çagalygymyzy ýatlalyň.
“Çagalygymyzyň Aman daýysy”
Ýazylan wagty: 05 марта 2014 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 364 Jogaplar: 1
Kärhana döwrebaplaşdyrylýar
“Türkmendemirbetonönümleri” birleşiginiň kärhanalaryny toplumlaýyn döwreba...
Ýazylan wagty: 05 марта 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 250 Jogaplar: 0
Экономические последствия войны с Украиной
Экономические последствия войны с Украиной...
Ýazylan wagty: 04 марта 2014 Ýazan Shutnick
0 Okalan sany: 301 Jogaplar: 0
“Biziň günämiz “
Durmuşda köpleriň göwnüne degdim,
Ýazylan wagty: 04 марта 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 235 Jogaplar: 0
Aýsyz gije aý dogupdy garşymda...
Aýsyz gije Aý dogupdy garşymda,
Ýazylan wagty: 04 марта 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 439 Jogaplar: 0
«« « 193 194 195 196 197 199 200 201 202 203 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,51309 sek. ýüklenen baýt: 46290