Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenabatdaky dil we döredijilik merkezinde mekdep okuwçylarynyň müňden gowragy hünär öwrenýär
    Lebap welaýat baş bilim müdirligini...
Ýazylan wagty: 12 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
DÇ ― 2022-niň saýlama tapgyry: Koreýa Respublikasy Şri-Lankany uly hasap bilen ýeňdi
&n...
Ýazylan wagty: 12 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Заседание Совета глав государств СНГ в Ашхабаде продолжилось в расширенном формате
Заседание Совета гла...
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Президент Туркменистана наградил Председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева орденом «Битараплык»
Президент Туркменис...
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
В 2020 году саммит глав государств СНГ пройдёт в Ташкенте
В 2020 году саммит глав государств СНГ пройдёт в Ташкенте
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Aşgabatda Prezidentler G.Berdimuhamedow bilen W.Putiniň arasynda duşuşyk geçirildi
Aşgabatda Prezidentler G.Berdimuhamedow bilen W.Putiniň arasynda duşuşyk geçirildi
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Mihail Şwydkoý:  – Türkmenistan GDA Başlyklyk etmeginiň çäklerinde möhüm başlangyçlary öňe sürdi
Mihail Şwydkoý: – Türkmenistan GDA Başlyklyk etmeginiň çäklerinde möhüm başlangyçlary öňe sürdi
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
DÇ ― 2022-niň saýlama tapgyry: Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Liwandan ýeňildi
DÇ ― 2022-niň saýlama tapgyry: Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Liwandan ýeňildi
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
«Tebigy ekin» ilkinji ekerançylyk ýylynda müňlerçe tonna gök önümleri öndürdi
«Tebigy ekin» ilkinji ekerançylyk ýylynda müňlerçe tonna gök önümleri öndürdi   «Tebigy ekin» daýhan hojalygy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Kararynyň esasynda 99 ýyllyk ýer gaznasyny alyp, ony üstünlikli işledýän hususy taraplaryň biridir. Ilkinji önümçilik ýylynda bu daýhan hojalygy Çärjew etrabynyň Dostluk daýhan birleşiginiň çägindäki ýerlerde 2500 tonna ýeralma, 35 tonna kelem, 18 tonna bolgar burçy, 40 tonna pomidor, 60 tonna badamjan we beýleki ekinleri ýetişdirip, bereketli bazarlarymyzda ilata hödürledi ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Ýeri gelende aýtsak, Halk Maslahatynyň taryhy Kararynyň esasynda Lebap welaýatynda şeýle daýhan hojalyklarynyň birnäçesi döredildi. «Tebigy ekin» daýhan hojalygy Türkmenabat şäheriniň golaýynda ýerleşmek bilen, onuň esasy maksady şäheriň ilatyny zerur gök we miwe önümleri bilen üpjün etmäge gatnaşmakdyr. Bu daýhan hojalygy ýerli bazardan artyk önümleri daşary ýurtlara eksport etmegi hem meýilleşdirýär ...
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistana geldi
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti özbek-türkmen gatnaşyklaryna ýokary baha berýär
Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti özbek-türkme...
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Aşgabatda GDA döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi geçirildi 
Aşgabatda GDA döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi geçir
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy - Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşdy
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy - Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşdy...
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 328 Jogaplar: 0
Aşgabadyň zenanlar ýygyndysy futbol boýunça Türkmenistanyň çempiony boldy
Aşgabadyň zenanlar ýygyndysy futbol...
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
«Ежевика» лекарство растения 
...
Ýazylan wagty: 11 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň DIM-inde türkmen-täjik gepleşikleri geçirildi
Ýazylan wagty: 10 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Ermenistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň geljekki wezipelerini ara alyp maslahatlaşdylar
Türkmenistanyň we Ermenistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň geljekki wezipelerini ara alyp masl...
Ýazylan wagty: 10 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçiriler
Aşgabatda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçiriler
Ýazylan wagty: 10 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,26995 sek. ýüklenen baýt: 50736