Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÝAGŞYLYK ETMEK.
                        ÝAGŞYLYK ETMEK
Ýazylan wagty: 25 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
ÝÜPBÖKDILI MAŞKLAR.
Ýüpbökdi bilen ýerine ýetirilýän umumy ösdüriji maşklar toplumy.
Ýazylan wagty: 25 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
PAUL ÝOHAN.
  Paul Ýohan Ludwig Fon Heýs           
Ýazylan wagty: 25 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
MAHMYT ZAMAHŞARY.
       Mahmyt ZAMAHŞARY...
Ýazylan wagty: 25 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
EBU BEKIR SYDDYK.
                  EBU BEKIR SYDDYK
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
ALBERT EÝNŞTEÝNDEN DÜRDÂNELER.
✔ Bilesiñiz gelýän zadyñ yzyndan gidiñ....
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
HER ÖMÜR-BIR TARYH
                 Oskar WAÝLD / 1854 - 1900
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
AKYLLY GUŞ.
     Akylly guş
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Ýurdumyzda ahalteke bedewlere bagyşlanylan“At-myrat”atly film görkezilip başlanyldy
Milli bahar baýramyna gabatlanyp, “At-myrat” atly film ýurdumyzda görkezilip başlanyldy. Bu günler filmiň paýtagtymyzyň “Aşgabat” kino merkezinde we “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde, Marynyň Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda görkezilişi boldy. Şu aýda milli telewideniýäniň ýaýlymlarynda “At-myrat” filminiň ilkinji görkezilişi boldy. ...
Ýazylan wagty: 24 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
OÝKEN SOWUKLAMADA MAŞKLAR.
Öýkeniň aşaky böleginde sowuklama ýüze çykanda, şu maşklary aýagujy biraz ýokaryk galdyrylan tekizligiň üstünde ýany...
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
TARYHDAN ROWAÝAT.
 TŪRKMEN TARYHYNDAN ROWAÝAT
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
LEGLAÇ.
              Leglaç - Humaryň piri.
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
MUHAMMET ALY BARADA.
 Muhammet Aly barada gyzyklyja faktlar
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
YNSANYÑ GURLUŞY.
Aşakda Size ynsan organizmniň gurluşy hakynda Siz bilýän we bilmeýän gyzykly faktlary ýetirmekçi:
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
DIL BELA-DIŞ GALA.
Ýalňyşlyk bilen öz syryny özi açan jenaýatkärler.
Ýazylan wagty: 23 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar
Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar. ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen medeniýet, bilim işgärleri döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp boldular
Ýurdumyzyň milli medeniýetini, teatr, saz sungatyny, žurnalistikasyny, ...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
NOWRUZ GOŞGULARY.
   Magtymguly PYRAGY    &nbs...
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
NOWRUZ ADALATY.
      Nowruz adatlary
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
BERKARAR WATANA NOWRUZ GELIPDIR.
Berkarar watana Nowruz gelipdir.
Ýazylan wagty: 22 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12821 sek. ýüklenen baýt: 46412