Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ogyrlanan aň
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Dünýäde şeýle bir dostuňyz bolsun!
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Gurbannazar Ezizow – Razy
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Dag adamy
Öz söýgüli ýary üçin daglary ýaran ynsan diýlende, bada-bat Perhat ýada düşýär. Asly bilen Perhadyň dillere dessan söýgüsi pelsepewi bir rowaýatdan, başgaça aýdanymyzda çeper ...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Şibli baba
ŞIBLI BABA HAKYNDA HAKYKAT WE ROWAÝAT
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 1
Ýene-de bir garaşylmadyk tötänlik
Ýene-de bir garaşylmadyk tötänlik
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 2
Häzirki wagtda alabaý dünýäde iň meşhur tohumlaryň biridir
Arheologik gözlegleriň barşynda köp halatlarda alabaý tohumynyň taryhyny açyp görkezýän, onuň ynsanyň durmuşyndaky orny barada gürrüň berýän maglumatlar hem ýüze çykarylýar. G...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 45 Jogaplar: 2
Türkmen telekeçileri pomidoryň täze sortuny synag edýärler
Türkmen telekeçileri pomidoryň täze sortuny synag edýärler
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
«Haldor Topsoe» kompaniýasy Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşar
«Haldor Topsoe» kompaniýasy Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşar
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanda hususy telekeçileri ýuridiki şahsy döretmezden bellige almagyň meseleleri öwrenilýär
Türkmenistanda hususy telekeçileri ýuridiki şahsy döretmezden bellige almagyň meseleleri öwrenilýär
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmen wekiliýeti Ykdysady Hyzamatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň mejlisine gatnaşdy
Türkmen wekiliýeti Ykdysady Hyzamatd...
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmen wekiliýeti 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar
Türkmen wekiliýeti 2-nji Hytaý halkara import sergisine gatnaşýar
Ýazylan wagty: 11 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Peýdaly maslahatlar
Tötänlikde egin- eşiklere degen tegmili aýyrmak üçin ony birnä­ çegezek ýuwýarys. Tegmil degen eşigi suwly legeniň içine goýup, onuň üstüne 6 — 7 sany aspirin gerdejiklerini ...
Ýazylan wagty: 10 ноября 2019 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Italiýa Ýewropa yklymynyň ösen ýurtlarynyň biridir
Italiýa barada
Ýazylan wagty: 10 ноября 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 39 Jogaplar: 3
Halala hasap bar
Rowaýat
Ýazylan wagty: 10 ноября 2019 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 1
Arap ýurtlarynyň işewürlik dessurlary
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Daş we maýyplaryň arabasy
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Halaýan käriňi nädip saýlamaly?
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Siz nähili terbiýäni miras galdyrýarsyňyz?
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Atajan Tagan – Maňzyma batan pikirler
Ýazylan wagty: 09 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21529 sek. ýüklenen baýt: 46880