Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ATÇYLYK SPORTY BARADA UMUMY DÜŞÜNJE.
ATÇYLYK SPORTY BARADA UMUMY DÜŞÜNJE Atçylyk sportunyň ýönekeý görnüşleri gadym zamanlarda döräp başlapdyr. Orta Aziýa halklarynyň atly nökerleriniň dürli at çapyşyk ýaryşlary w...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Suwda ýüzmekligiň bejerijilik täsiri.
Suwda ýüzmekligiň bejerijilik täsiri. Birnäçe maglumatlara görä,osteohondroz keseli bilen ilatyň 80-90 %-i ejir çekýär, her bir adam durmuşynda bir gesek arkasyndaky agyryny duýýar. Aý...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmen bedewiniň baýramy!
Türkmen bedewiniň baýramy!       
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Hazar balyk önümçiligiň gerimini giňeldýär.
“Hazar balyk” önümçiligiň gerimini giňeldýär.Hususy Habarç...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Nusaý gadymy ýadygärlikleriň hem täsinlikleriň mekanydyr.
Nusaý gadymy ýadygärlikleriň hem täsinlikleriň mekanydyr.      Gadymy döwrüň alymy Isidor Haraksini...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Tagtabazar etrabynyň medeniýet ulgamyndaky döredijiligi.
Tagtabazar etrabynyň medeniýet ulgamyndaky döredijiligi.Garaşsyz hem Biratap, Berkarar watanymyzyň ähli sungat ojaklarynda, äh...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
“Türkmeniň häzirki zaman kuwwatly ulag kerwenleri”
Türkmeniň häzirki zaman kuwwatly ulag kerwenleri....
Ýazylan wagty: 17 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
EMINLERIŇ ŽESTLERI.
EMINLERIŇ ŽESTLERI GATNAŞYJYLAR BILEN TANYŞDYRMAK - göreşijiler düşekçä çagyrylandan soň, ortada düşekçäniň ýolbaşçysynyň stoluna arkasyny öwrüp durýar, göreşijiler gezekli-g...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Ýalan gürrüň dona bürenmez
Ýazylan wagty: 16 апреля 2018 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 90 Jogaplar: 1
Nebitçileriň işi rowaçlanýar
Nebitçileriň işi rowaçlanýar
Ýazylan wagty: 16 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
TÝL — 2018: "Altyn asyryň" güýjüne "energetikler" hem eýermedi
TÝL — 2018: "Altyn asyryň" güýjüne "energetikler" hem eýermediŞu gün futbol boýunça milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynda 6-njy tapgyryň iň soňky duşuşygy geçirildi. 5-nji tapgyrdan dynç alan, oňa derek AFK-nyň kubogynda "Ahal" bilen juda kyn oýny geçiren "aragatnaşykçylar" Ýokary liga galan ýerinden dowam etdiler....
Ýazylan wagty: 16 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Durdy Baýramowyň 80 ýyllyk ýubileýiniň hormatyna açylan sergi bäsleşiginde ýeňiji bolan işler suratkeşiň Torontadaky muzeýine ugradylar
Durdy Baýramowyň 80 ýyllyk ýubileýiniň hormatyna açylan sergi bäsleşiginde ýeňiji bolan işler suratkeşiň Torontadaky muzeýine ugradylar14-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Türkmenistanyň halk suratkeşi Durdy Baýramowyň doglan gününiň 80 ýyllygyna bagyşlanan bäsleşik sergisi geçirildi. Bu sergä ýaş suratkeşleriň 200-den gowragynyň nakgaşçylyk we žiwopis işleri girizildi....
Ýazylan wagty: 16 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
В Туркменистане состоится открытие нового морского порта
В Туркменистане состоится открытие нового морского портаОткрытие нового международного морского порта в прикаспийском Туркменбаши состоится 2 мая 2018 года, сообщает информационное агентство Азербайджана Trend....
Ýazylan wagty: 16 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Rowaýaty futbolçynyň heýkeli.
Rowaýaty futbolçynyň heýkeli. Hindistanda ady rowaýata öwrülen argentinaly futbolçy Diego Maradonanyň heýkeli açyldy. Ýadygärlik ýurduň meýdany boýunça uly şäherleriniň biri hasa...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
WELOSIPED SPORTY.
WELOSIPED SPORTUNYŇ GÖRNÜŞLERI HEM-DE ÝARYŞ HEREKETLERINIŇ AÝRATYNLYKLARY. ŞOSSE ÝOLLARYNDA GEÇIRILÝÄN WELOSIPED ÝARYŞY- asfalt düşülen gara ýollarda geçirilýän welosportuň bi...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Welosiped sportunyň (tigir sürmegiň) taryhy.
Welosiped sportunyň (tigir sürmegiň) taryhy: XIX asyryň ahyrynda, XX asyryň başynda onuň meşhurlygy diýseň ýokarlandy. Uludan-kiçä hemmeler, onuň bilen meşgul bolup başlaýarlar. XIX a...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi.
Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda bedenterbiýe we sport ulgamy gi...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Welosiped sürmegiň saglyga peýdasy barada
Welosiped sürmegiň saglyga peýdasy barada 
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Telekeçilik başlangyçlary-ykdysady ösüşleriň kepilidir.
Telekeçilik başlangyçlary-ykdysady ösüşleriň kepilidir.
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Halkara ähmiýetli binalar.
Halkara ähmiýetli binalar.
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14795 sek. ýüklenen baýt: 49036