Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

GOLDAW TAPÝAN BAŞLANGYÇ
GOLDAW  TAPÝAN  BAŞLANGYÇ     ...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
GADAMLARY BATLY
Ýazylan wagty: 22 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Lukman ukyny kadalaşdyrýan önümleri sanap berdi
 
Ýazylan wagty: 21 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Türkmen alymlary ilkinji gezek oba hojalyk galyndylaryndan izopropil spirtini aldylar
Türkmen alymlary ilkinji gezek oba hojalyk galyndylaryndan izopropil spirtini aldylar
Ýazylan wagty: 21 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi
Aşgabatda ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi
Ýazylan wagty: 21 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
21-nji sentýabr – Halkara Parahatçylyk güni
21-nji sentýabr – Halkara Parahatçylyk güniHalkara Parahatçylyk güni Birleşen milletler gurmasy tarapyndan 2002-nji ýyldan bäri her ýylyň 21-nji sentýabrda bellenilip geçilýär. ...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer
Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer
Ýazylan wagty: 19 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
«Mulan» girdeji ýygymy boýunça Hytaýda garaşylan netijäni bermedi
«Mulan» girdeji ýygymy boýunça Hyt...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
ACA Ýagşymyradow — Magomedow duşuşygyny geçirmegiň üstünde işleýär
ACA Ýagşymyradow — Magomedow duşu...
Ýazylan wagty: 19 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
UEFA-da ýylyň futbolçylary baýragynyň dalaşgärleri
UEFA-da ýylyň futbolçylary baýragyn...
Ýazylan wagty: 18 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
146 ýyllyk iňlis kluby ýapyldy
146 ýyllyk iňlis kluby ýapyldy
Ýazylan wagty: 18 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Sosial aralygy saklap, 37-0 hasabynda ýeňildiler
Sosial aralygy saklap, 37-0 hasabynda ýeňildiler
Ýazylan wagty: 18 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
12-23 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek
Çaga günüň dowamynda maşgala saçag...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Datly Alma (tymsal)
Mugallym okuwyny gutarjak okuwçylarynda...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Ibrahim Eren Türkmenistanda geçirilen Halkara Media Forumyna gatnaşdy
Wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen foruma 68 ýurtdan 300-den gowrak halkara we sebitleýin media guramanyň wekilleri we hünärme...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aşgabatda Halkara Media-Forum Geçirildi
Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna hem-de ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň nobat...
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara mediaforum geçirildi    
 
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar    
2020-nji ýyl - Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany 
Ýazylan wagty: 17 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
6-12 Aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary
Çaganyň 6 aýy dolandan soň, ol...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Ene süýdi :0-6 aýlyk döwürde çagany iýmitlendirmek
Häzir  Milli ene süýdi bilen iý...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19951 sek. ýüklenen baýt: 47479