Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Aşgabat 2017 oýunlarynyň altynjy güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat (FOTO)
Uly göwrümli sport ýaryşlarynyň aglabasynyň...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Gündelik maglumat: 22-nji sentýabr, anna güni
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V A...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Ispan tälimçileri Eýranyň toparynyň çempionlygyny elinden almak isleýär
Eýran Yslam Respublikasynyň öňki geçirilen ...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Ýüzüjiler Aşgabat 2017 oýunlarynda şowly çykyş etmäge taýýarlanýar
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V A...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň basketbol boýunça zenanlar ýygyndy toparynyň kapitany Gökowa altyn medaly eýelemegi maksat edinýär
Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça zenanlar...
Ýazylan wagty: 23 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Aşgabat 2017 oýunlarynyň bäşinji güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat
Ýapyk binalarda ...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Şägirt halypadan ozdurdy ýa-da Bekdurdyýew tälimçisinden ökde çykdy
Türkmenistanly Ibabekir Bekdurdyýew özüniň b...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Guşakly göreş boýunça tälimçi Garajaýew ýaryşlaryň üçünji gününde gazak göreşi hem-de pahlawani tapgyrlarynda güýçli garşydaşlaryň bolmagyna garaşýar
Aşgabat 2017 ady bilen dünýä dolan Ýapyk bin...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Gündelik hasabat: 21-nji sentýabr, hepdäniň penşenbe güni
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V A...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Filippinli garyşyk söweş sungatynyň türgeni guşakly göreş boýunça kämilleşmek isleýär
Durmuş her kim üçin bir ýerden başlanýar, e...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Bosgunlar topary Aşgabat 2017-ä minnetdarlyk bildirýärler. Indiki maksat, Tokio 2020-niň medallary
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V A...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Basketbolçy Paşkow öz oýnaýan türkmen toparyny ýeňşe ruhlandyrýar
Türkmenistanyň 3x3 basketbol toparynyň oýunçysy Aleksandr Paşkow ...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Oýunlar diýseň çekeleşikli gidýär. Medallar(suratly)
Häzirki wagt Türkmenistan birinjiligi saklamagy başarýar. 22.09.2017-nji ýylda, ýaryşda Türkmenistan sportuň ähli görnüşi ...
Ýazylan wagty: 22 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ozalky Ilçisi Wahdat Sultan-zade sport baýramyndan galan täsirler barada gürrüň berýär
„Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň açylyş dabara...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Pygy Baýramdurdyýew: Oýunlar ýurdumyzyň beýik gazananlaryny alamatlandyrýar
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V A...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Aziadanyň uly möçberli açylyş dabarasynyň bir parçasy Parfiýa Nusaýyna bagyşlandy
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V A...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Awtobuslardaky gatnaw üçin nagt däl tölege geçmäge girişildi
Türkmenistan ilata hyzmat etmek ulgamyna täze t...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Petekleriň bahalary
Bu blogda size petekleriň bahalary barada tanyşdyrmakçy. Aýratyn bellemeli gowy zadymyz, petekler 14 ýaşa ýetmedik çagalara we ...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Guşakly göreşde aglaba altyn medaly türkmen türgenleri eýeledi
Türkmenistanly türgenler Ýapyk binalarda we s...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Ahalteke kubogy ugrundaky özbaşdak we toparlaýyn geçiriljek ýaryş Aşgabat 2017-niň atly sportuna badalga berer
Penşenbe güni Ahalteke kubogy ugrunda utulan ç...
Ýazylan wagty: 21 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,26510 sek. ýüklenen baýt: 48512