Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistan “Western Unionyň” üsti bilen daşary ýurtlarda galan watandaşlara halkara geçirimlerini amala aşyrýar
Türkmenistan “Western Unionyň” ü...
Ýazylan wagty: 23 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Banan bilen iýmeli däl önümler
Banan bilen  iýmeli däl önümler
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Xiaomi ses arkaly girizme mümkinçilikli syçanjygy hödürlär
Xiaomi ses arkaly girizme mümkinçili...
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Hytaý Pekinde ýüze çykarylan koronawirusyň genomy barada maglumatlary BSGG-a tabşyrdy
Hytaý Pekinde ýüze çykarylan koronawirusyň genomy barada maglumatlary BSGG-a tabşyrdy
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi
Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Ulag-aragatnaşyk pudagynyň guramalarynyň ätiýaçlyk serişdelerini has netijeli ulanmak teklip edildi
Ulag-aragatnaşyk pudagynyň guramalary...
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
Türkmenistanda uzak aralykdan okatmagy guramak boýunça işler alnyp barylýar
Türkmenistanda uzak aralykdan okatmagy guramak boýunça işler alnyp barylýar
Ýazylan wagty: 22 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Türkmenistanda ýerli ilatyň arasynda СOVID-19-yň ýokuşan halatlary ýok
Türkmenistanda ýerli ilatyň arasynda...
Ýazylan wagty: 20 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
dana sözler
Şer, erbet işleri edýän adamlar bilen ýoldaş bolmaň, olardan dost tutunmaň. Şeýle ýoldaş ýa-da dost tutunan ynsan salamatl...
Ýazylan wagty: 19 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
                                                                                                                 OÝLANMA
                                              &nb...
Ýazylan wagty: 19 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Fergýuson Makgregory göreşe çagyrdy
Fergýuson Makgregory göreşe çagyrdy...
Ýazylan wagty: 19 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
COVID-19 2020-nji ýylda GDA ýurtlarynyň global maýa goýum akymlaryny 38 % azaldar
COVID-19 2020-nji ýylda GDA ýurtlaryn...
Ýazylan wagty: 17 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşýar
Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek ...
Ýazylan wagty: 17 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Jastin Getji: “Eger men Habibi ýeňsem, Makgregor hökman dolanar”
Jastin Getji: “Eger men Habibi ýeňs...
Ýazylan wagty: 17 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmagynyň möhletini 20-nji iýula çenli uzaltdy
“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmag...
Ýazylan wagty: 17 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Ömri we döredijiligi
Ussat ýazyjy Atajan Tagan 1940-njy ýyly...
Ýazylan wagty: 16 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler
Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler
Ýazylan wagty: 16 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Alymlar: ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär
Alymlar: ýaramaz pikirler Alsgeýmer k...
Ýazylan wagty: 16 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar
«Türkmenawtoulaglary» agentligi täz...
Ýazylan wagty: 16 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi
Britan awiakompaniýalary karantin seb...
Ýazylan wagty: 15 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
«« « 1 3 4 5 6 7 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17881 sek. ýüklenen baýt: 48330