Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Воплощение братства и культурно близости наших народов
Воплощение ...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Президенты осмотрели исторические памятники Хивы
Президенты осмотрели исторические памятники Хивы
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
Mizemezdir türkmen-özbek dostlugy
Mizemezdir türkmen-özbek dostlugy
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Özbegistanyň paýtagtynda giň möçberli sergi açyldy
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Türkmen-özbek gatnaşyklary ösüşiň täze belentliklerine çykýar
Türkmen-özbek gatnaşyklary ösüşiň täze belentliklerine çykýar
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Главы Туркменистана и Узбекистана посетили туристический комплекс Ургенча – крепость «Uly howly»
Главы Туркменистана и Узбекистана посетили туристический комплекс Ургенча – крепость «Uly howly»Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящиеся в Хорезмской области, посетили исторический объект - крепость «Uly howly», сообщает Государственное информагентство Туркменистана....
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Еnergetika pudagynyň kadalaşdyrylyşy
Еnergetika pudagynyň kadalaşdyrylyşy
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
BMG-nyň çäklerinde hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary
BMG-nyň çäklerinde hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
ZENANLAR TAÝBOKSDA (MUAÝTAÝDA)
ZENANLAR TAÝBOKSDA (MUAÝTAÝDA) Taýlandda zenanlara, däp boýunça, ringe çykmak gadagan edilipdir we zenanlaryň muaýtaýy hiç wagt bolmandyr. Bu käbir yrymlar bilen baglanyşykly bolupdyr. H...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Suwda ÿüzmek.
SUW HOWDANLARY, ENJAMLARY, ABZALLARY Suwda ýüzmek üçin howdanlar ýapyk, açyk we utgaşykly görnüşdäki stasionar sport binalarydyr. Şeýle suw howdanlary hökmany suratda suw gyzdyryjylary b...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 0
Olimpizm
Olimpizm – sosial-medeni hadysa bolup, demokratizmiň, gumanizmiň, liberalizmiň umumyadamzat ahlak-etiki gymmatlyklar bilen esaslandyrylýar. Ol özüne bilim, terbiýe we medeniýet proseslerini ...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Latynoamerikanyň jaýw tansy.
Latynoamerikanyň jaýw tansy Jaýw – tansyň halkara wersiýasy swing, häzirki wagtda ony iki stilde ýerine ýetirýärler – halkara we swing hem-de olar ýygy-ýygydan dürli figuralarda birle...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Dünÿä çempionatlaryna köp gatnaşan eminler.
Dünýä çempionatlaryna iň köp gatnaşan eminler: 3 çempionat — Jon Langenus (Belgiýa) – 1930, 1934, 1938; Iwan Eklind (Şwesiýa) – 1934, 1938, 1950; Benžamin Griffits (Uels) – 1950, ...
Ýazylan wagty: 23 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Türkmenistan we Özbegistan - iki döwletiň we olaryň halklarynyň, parahatçylygyň we durnukly ösüşiň bähbitleri
Türkmenistan we Özbegistan - iki döwletiň we olaryň halklarynyň, parahatçylygyň we durnukly ösüşiň bähbitleri...
Ýazylan wagty: 23 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Türkmenistan we Özbegistan gadymy we täsin medeniýetleriň mirasdüşerleri
Ýazylan wagty: 23 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Iki goňşy döwletleriň dostlukly gatnaşyklary has-da berkeýär
Ýazylan wagty: 23 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Türkmen-Özbek hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary
Ýazylan wagty: 23 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Minara — tebigy gazly täze meýdança
Minara — tebigy gazly täze meýdança
Ýazylan wagty: 23 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
«« « 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14446 sek. ýüklenen baýt: 49159