Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

“Hyundai Engineering Co., Ltd” kompaniýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýär
“Hyundai Engineering Co., Ltd” kompaniýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýär
Ýazylan wagty: 12 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
“Rönesans Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysy özlerine ynanylan taslamalaryň ýerine ýetirilişi barada habar berdi
“Rönesans Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysy özlerine ynanylan taslamalaryň ýerine ýetirilişi barada habar be...
Ýazylan wagty: 12 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanylan foruma gatnaşyjylary gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanylan foruma gatnaşyjylary gutlady
Ýazylan wagty: 11 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 158-si hasaba alyndy.
Ýazylan wagty: 11 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijilerini mähirli gutladylar
Ýazylan wagty: 11 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmenistan we Gazagystan kosmos babatynda bilelikde iş alyp barmagyň bosagasynda
Türkmenistan we Gazagystan kosmos babatynda bilelikde iş alyp barmagyň bosagasyndaGazagystanyň goranmak we aerokosmos boýunça ministriniň orunbasary Marat Nurgujin Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda aerokosmiki meseleler boýunça bilelikde işlemekde gepleşikleriň geçirilýändigini aýtdy. ...
Ýazylan wagty: 10 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Howanyň üýtgemegi bilen bagly halkara surat bäsleşigi yglan edildi
Howanyň üýtgemegi bilen bagly halkara surat bäsleşigi yglan edildiMerkezi Aziýanyň sebit ekologiýa merkezi fotosuratlaryň bäsleşigini yglan etdi. Oňa professional suratçylardan başlap, surat sungatynyň höwesjeň wekillerine çenli gatnaşyp biler. Düşürilen suratlarda tebigatda bolup geçýän üýtgeşmeler esasy tema edilip alynmaly. Surat bäsleşigine Merkezi Aziýa döwletlerinden, şol sanda Türkmenistandan hem gatnaşmaga mümkinçilik bar.  4-nji dekabrda yglan edilen bäsleşik 2018-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda jemlener. Bäsleşige gatnaşyjylar öz suratlaryny üç ugur boýunça hödürläp bilerler. Bäsleşige http://climate.carececo.org/ internet salgysy boýunça gatnaşyp bolýar....
Ýazylan wagty: 10 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
Ýazylan wagty: 09 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 68 Jogaplar: 0
Gazhimiýa toplumynyň gurluşygy batly depginde barýar
Gazhimiýa toplumynyň gurluşygy batly depginde barýar
Ýazylan wagty: 09 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 72 Jogaplar: 0
Ajaýyp döwrümiziň waspy
Ajaýyp döwrümiziň waspy
Ýazylan wagty: 09 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
Jemi içerki önümiň ösüş depgini şu ýylyň 11 aýynda 6.5 göterime deň boldy
Ýazylan wagty: 09 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ugurlaryny täzeden dikeldýär
Ýazylan wagty: 09 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 42 Jogaplar: 0
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan....
Ýazylan wagty: 09 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 72 Jogaplar: 0
Ösüşlеrе tarap öňe
Öсüшлере тарап öñе...
Ýazylan wagty: 09 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Ýazylan wagty: 08 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 47 Jogaplar: 0
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ugurlaryny täzeden dikeldýär
Ýazylan wagty: 08 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 99 Jogaplar: 0
TARYHY DÖWRÜŇ AÝRATYN TARYHY PURSATLARY
TARYHY DÖWRÜŇ AÝRA...
Ýazylan wagty: 07 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet günleri: döredijiligiň şatlygy
Ýazylan wagty: 07 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 49 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Koreýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Ýazylan wagty: 07 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
«« « 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,25740 sek. ýüklenen baýt: 48979