Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Столица Туркменистана предстала во всей красе в преддверии Игр «Ашхабад 2017»
Столица Туркменистана предстала во всей красе в преддверии Игр «Ашхабад 2017»...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Gyzykly maglumatlar.
Yklymda geçirilýän iň uly sport çäreleriň biri bolan Aşgabat 2017 barada maglumat taýýarlananda, gurluşyk we infrastruktura, iýmit üpjünçiligi, Aziýada we Okeaniýadan geljek türgenleri ýerleşdirmek boýunça görünýän taýýarlyklar bilen bagly maglumatlar we sanlar hemmäni haýran galdyrýar....
Ýazylan wagty: 07 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
Aşgabat-2017
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 16-njy sentýabrda badalga al...
Ýazylan wagty: 07 сентября 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 129 Jogaplar: 0
Milli žurnalistleriň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi
Milli žurnalistleriň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 93 Jogaplar: 0
Sport — gözelligiň gözbaşy
Sport — gözelligiň gözbaşy
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Sportuň we ruhubelentligiň ýurdy
Sportuň we ruhubelentligiň ýurdy
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 72 Jogaplar: 0
Türgenlere törün açýar Aşgabat
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 199 Jogaplar: 0
Aşgabatda Aziada on ýedi.Barýarys biz Aziada on ýedä
Aşgabatda Aziada on ýedi.Barýarys biz Aziada on ýedä 
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 65 Jogaplar: 0
Aşgabatda Aziada on ýedi.
Aşgabatda Aziada on ýedi.
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Şirin diwan Aziada on ýedi
Şirin diwan Aziada on ýedi
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Aziada – 17
Aziada – 17
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
Aşgabatda Olimpiýa şäherçesine barýan ýörite ugurlar ýola goýuldy
Aşgabatda Olimpiýa şäherçesine barýan ýörite ugurlar ýola goýuldyAşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna barjak tomaşaçylary guramaçylykly gatnatmak üçin 16—28-nji sentýabr aralygynda Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi tarapyndan ýörite wagtlaýyn ugurlar guralar....
Ýazylan wagty: 06 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 73 Jogaplar: 0
Olimpiýa oýunlary we sport tansy
Olimpiýa oýunlary we sport tansy
Ýazylan wagty: 05 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Aziada – 2017-ä taýýarlyk ýokary derejede
Aziada – 2017-ä taýýarlyk ýokary derejede...
Ýazylan wagty: 05 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Aşgabat Aziadasynyň senasy belentden ýaňlandy
Aşgabat Aziadasynyň senasy belentden ýaňlandy
Ýazylan wagty: 05 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Aşgabat V Aziýa oýunlaryna garaşýar
Aşgabat V Aziýa oýunlaryna garaşýar
Ýazylan wagty: 05 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 41 Jogaplar: 0
Size üstünlik pälwanlarymyz!
17-27-nji sentýabrda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary Türkmenistanyň we ähli türkmen ýaşlarynyň sporta bolan hyjuwynyň nähili  uly derejededigini bütin dünýä äşgär etjek iň iri sport çäresidir....
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 49 Jogaplar: 0
Sport – saglyk sakasy
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Ýigitlermiz bar
Ýigitlermiz bar
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
Sagdynlyk we Ruhubelentlik ýyly
Sagdynlyk we...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 100 Jogaplar: 0
«« « 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,14301 sek. ýüklenen baýt: 47226