Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmençilik düşünjesi
Ýazylan wagty: 26 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Turkmen tazysy.
Ýazylan wagty: 26 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
USSATLARYÑ MIRASDÜŞERI.
   Italiýanyñ ýygyndysynyñ öñki derwezeçisi Jowanni Galli ýygyndy...
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Hazarda oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmek — Türkmenistanyň strategiýasy
Hazarda oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmek — Türkmenistanyň strategiýasy...
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Baş drama teatrynda Türkmenistanyň halk artisti Fahriýa Aliýewa «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen ordeniň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi
Baş drama teatrynda Türkmenistanyň halk artisti Fahriýa Aliýewa «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen ordeniň gowşurylmagy mynasybetli dabara geçirildi...
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
“Daýahatyn kerwensaraýy” taryhy ýadygärligiň rejeleýiş we dikeldiş işleriniň ilkinji tapgyry tamamlandy
“Daýahatyn kerwensaraýy” taryhy ýadygärligiň rejeleýiş we dikeldiş işleriniň ilkinji tapgyry tamamlandy...
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Aýry-aýry saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirildi
Aýry-aýry saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirildi...
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky duşuşygy geçirilýär
Türkmenistanda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky duşuşygy geçirilýär...
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Rumyniýanyň Konstansa şäherinde bolan duşuşykda üstaşyr ulag geçelgeler boýunça Türkmenistanyň başlangyçlary ara alnyp maslahatlaşyldy
Rumyniýanyň Konstansa şäherinde bolan duşuşykda üstaşyr ulag geçelgeler boýunça Türkmenistanyň başlangyçlary ara alnyp maslahatlaşyldy...
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI 2017-NJI ÝYLYŇ DÖWLET BÝUJETINI KABUL ETDI
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Awstriýa Respublikasynyň Ilçisi Bellenildi
Türkmenistanda Awstriýa Respublikasynyň Ilçisi BellenildiHormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Gerhard Saýllerden ynanç hatyny kabul etdi....
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Mejlisi 2017-nji ýylyň Döwlet býujetini kabul etdi
Türkmenistanyň Mejlisi 2017-nji ýylyň Döwlet býujetini kabul etdiTürkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň nobatdaky on ýedinji maslahaty geçdi. Onda «Türkmenistanyň 2017-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanuny hem-de «Türkmenistanyň 2015-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda» Türkmenistanyň Mejlisiniň karary Kabul edildi....
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
Культурно-общественный центр Олимпийского городка
Культурно-общественный центр Олимпийского городкаОдним из самых посещаемых мест спортивного кластера станет Культурно-общественный центр Олимпийского городка. В двухэтажном здании площадью 5400 квадратных метров созданы все условия для гармоничного отдыха, культурных мероприятий, занятий по интересам и общения представителей разных стран. ...
Ýazylan wagty: 25 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
“SAGDYNLYK, SYRDAMLYK ARKADAGYMDA”
Ýazylan wagty: 24 ноября 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Gowy ukynyň peýdasy.
Ýazylan wagty: 24 ноября 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
SAGDYN DURMUŞ TÜRKMENIME ÝÖRELGE.
Ýazylan wagty: 24 ноября 2016 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
SAGDYNLYK—ÖMRÜMIZIŇ BEZEGI.
...
Ýazylan wagty: 24 ноября 2016 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Aşgabatdaky Wi-Fi Nokatlarynyň Salgysy
...
Ýazylan wagty: 21 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
Aýry-Aýry Saýlaw Okruglarynda Mejlisiň Deputatlarynyň Saýlawlary Geçirildi
Ýazylan wagty: 21 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 50 Jogaplar: 0
«« « 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28734 sek. ýüklenen baýt: 48997