Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Alymlar beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önümi atlandyrdylar
Alymlar beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önü...
Ýazylan wagty: 15 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider
Ibragimowiç ýolbaşçylar bile...
Ýazylan wagty: 15 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Germaniýa döwlet serhedindäki ähli çäklendirmeleri aradan aýyrdy
Duşenbe gününden başlap, germaniýa d...
Ýazylan wagty: 15 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Amazon ABŞ-nyň polisiýalaryna ýüzi anyklaýjy tehnologiýany ulanmagy gadagan etdi
Amazon ABŞ-nyň polisiýalaryna ýüzi anyklaýjy tehnologiýany ulanmagy gadagan etdi
Ýazylan wagty: 13 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
ABŞ ledokol flotuny gurmakçy bolýar
ABŞ ledokol flotuny gurmakçy bolýar
Ýazylan wagty: 12 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Pandemiýa netijesinde Ýewropanyň has garyp düşen ýaşaýjyly ýurdy atlandyryldy
Pandemiýa netijesinde Ýewropanyň ha...
Ýazylan wagty: 12 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy
UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy
Ýazylan wagty: 12 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Moskwada geçiriljek Beýik Ýeňşiň dabaralaryna gatnaşar — RF-iň Prezidentiniň metbugat sekretary
Türkmenistanyň Prezidenti Moskwada geçiriljek Beýik Ýeňşiň dabaralaryna gatnaşar — RF-iň Prezidentiniň metbugat sekretar...
Ýazylan wagty: 12 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
2020-nji ýylda syýahatçylar üçin iň howpsuz ugurlar
2020-nji ýylda syýahatçylar üçin i...
Ýazylan wagty: 12 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar
Alymlar programmistleriň beýnisiniň...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 59 Jogaplar: 0
Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatnaşyklary yzarlaýjy gurluşy bermegi meýilleşdirýärler
Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatn...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti epidemiýa döwründe ulag kompaniýalaryny goldamak barada tabşyryk berdi
Türkmenistanyň Prezidenti epidemiýa ...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň COVID-19-a garşy taýýarlygy boýunça DIM-de brifing geçirildi
Türkmenistanyň COVID-19-a garşy taý...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
“Toyota Hilux” täzelendi
“Toyota Hilux” täzelendi 
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Elektrik welosipedleriniň sany artýar
Elektrik welosipedleriniň sany artýa...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenabatdaky ýüpek kärhanasynda ýylyň başyndan bäri 100 inedördül metrden gowrak ýüpek halysy dokaldy
Türkmenabadyň «Ýüpek» önümçilik birleşiginiň halyçylary şu ýylyň başyndan b...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenabatdaky kärhanada awgusta çenli 500 çyrpyjy enjam öndüriler
Türkmenabadyň tejribe synag abatlaýyş zawodynda gowaçalaryň ujuny çyrpmak üçin enjamlaryň öndürilişi ýola goýuldy. Bu ý...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Sport we ýaşlar syýasaty ministrini wezipesinden boşatdy
Türkmenistanyň Prezidenti Sport we ý...
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
“Çelsi” germaniýaly hüjümçini hataryna goşar
“Çelsi” germaniýaly hüjümçini hataryna goşar
Ýazylan wagty: 06 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Hytaý ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin radioteleskopy işe girizmegi meýilleşdirýär
Hytaý ýerden daşary ýaşaýşy gö...
Ýazylan wagty: 05 июня 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17881 sek. ýüklenen baýt: 48226