Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

NADI ASSAMBLEÝASY.
Nadi (Fiji) şäherinde Okeaniýa ýurtlarynyň Olimpiýa komitetleriniň hasabat-saýlaw Baş assambleýasy geçirildi, oňa şeýl...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň döwlet sirkinde Russiýanyň artistleri çykyş edýärler
Türkmenistanyň döwlet sirkinde daşary ýurtly artistleriň, şol sanda Moskwanyň Ýuriý Nikulin adyndaky sirkiniň artistleriniň gatnaşmagynda “Maýmynlar dünýäsi” atly çykyşlar uly üstünlige eýe boldy. ...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistanda “Suw damjasy-altyn dänesi” baýramçylygy dabaraly ýagdaýda bellenildi
Türkmenistanda “Suw damjasy-altyn dänesi” baýramçylygy geçirildi. Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde Garagum derýasynyň kenaryndaky seýilgäh köp sanly çäreleriň merkezine öwrüldi. Dabara gatnaşyjylary we myhmanlary däbe öwrülen milli tagamlar—täze bişirilen çörekler, pişmeler, çapadylar, külçeler, süýjülikler we miweler bilen garşyladylar. ...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
NESILLERE MIRAS-AZIÝADA 2017
 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: “Türkmenistanda köpçülikleýin be...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
ÝADAWLYGA ÂHMIÝETLI MAŞKLAR.
BEDEN ÝADAWLYGYNA ÄHMIÝETLI MAŞKLAR Uzakly gün iş ornun...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
GEZEGEN ATLAR.
Gezegen atlar Halklaryň arasyndaky dürli ...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Ägirt uly täze senagat kärhanasy-Türkmenistan bilen Belarusyň ykdysady hyzmatdaşlygynyň öňbaşysydyr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanda resmi saparda bolýan Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ýurdumyzdaky ilkinji hem-de Merkezi Aziýa sebitindäki iri Garlyk kaliý dag-magdan toplumyny ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdylar. ...
Ýazylan wagty: 01 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Garlygyň dag-magdan baýlaşdyryjy toplumy ilkinji önümlerini içerki we daşarky sarp edijilere ugratdy
Garlykdaky dag-magdan baýlaşdyryjy toplum öz önüminiň ilkinji tonnalaryny içerki we daşarky sarp edijilere ugratdy. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň gatnaşmagynda ulanmaga berlen senagat toplum kaliý dökünlerini awtoulaglarda we demir ýol ulaglarynda ugradyp başlady....
Ýazylan wagty: 01 апреля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
ROWAÝAT
           JUMA NAMAZY -ROWAYAT
Ýazylan wagty: 31 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Belarusyň Baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler
Aşgabatdaky gepleşikleriň netijeleri boýunça resminamalara gol çekmek dabarasyndan soň, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler....
Ýazylan wagty: 30 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
Türkmenistan we Belarus ylym-bilim ulgamynda gatnaşyklaryny işjeňleşdirýär
Aşgabatda türkmen-belarus gepleşiklerinde Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Aleksandr Lukaşenko ynsanperwer ulgamda özara gatnaşyklary giňeltmek babatda pikirlerini aýtdylar....
Ýazylan wagty: 30 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
FIZIKI ÝÜKLENMELERDE TÜRGENLERIÑ KADALY IÝMITLENIŞ DÜZGÜNLERI.
Fiziki ýüklenmelerde türgenleriň kadaly iýmitleniş düzgünleri.
Ýazylan wagty: 30 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
ÝUNUS EMRE.
        Ýunus Emre barada bäş kelam...          
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
SPORT FORUMY.
Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komiteti  Günorta Koreýanyň Inçhon şäherinde Halkara Olimpiýa Komiteti we Azi...
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy
Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Karen Karapetýan bilen duşuşygy geçirildi. Ol düýn uly wekiliýete ýolbaşçylyk edip, ýurdumyza geldi....
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Italiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda diplomatik işini tamamlaýan Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Marko Mançinini kabul etdi....
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
BAGYŞLA.
 Bagyşla / Oýlanma
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
DÜRDÂNELER.
 Dürdäneler
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
TAÑRY MYHMANLARY.
 Tañry myhmanlary / hekaýa...
Ýazylan wagty: 29 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
HAZARYÑ KENARYNDA.
HAZARYŇ KENARYNDA Balkan welaýatynyň Ese...
Ýazylan wagty: 28 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16212 sek. ýüklenen baýt: 48755