Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ene ýüregi (Hekaýa)
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
OBAMYŇ ÝAŇY (HEKAÝA) / ÝOLAMAN GURBANOW
Bu günki gün has üýtgeşik. Basan he...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
BÄBEKLI (HEKAÝA) / AKNUR ROZYÝEWA
Dünýäniň gowgaly syrlarynyň darbazy...
Ýazylan wagty: 16 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Ýaş mugallym öz suratlarynyň sergisini gurady
Türkmenabat şäherindäki ýöritele...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 26 Jogaplar: 0
Täze pagta ýygýan kombaýnlar gelip gowuşdy
Üstümizdäki ýylyň geçen döwründe...
Ýazylan wagty: 14 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Ýerde altyn nädip peýda bolduka?
Ýerde altyn nädip peýda bolduka?
Ýazylan wagty: 14 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz
Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe ç...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar
Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar
Ýazylan wagty: 12 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Alymlar ýöräp bilýän balyklaryň 11 görnüşini ýüze çykardylar
Alymlar ýöräp bilýän balyklaryň 1...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar
Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar...
Ýazylan wagty: 12 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Brejnewiň täsin pişigi
Adamlar gadymy döwürlerden başlap käbir zatlaryň bela-beterden,howup-hatardan goraýandygyna ynanypdyrlar. Sowet Soýuzyna uzak wagtlap ýolbaşçylyk eden Leonid Brejnewiň pişigi barada h...
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (1)
  
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
52 km/s bilen gidýän welosiped
52 km/s bilen gidýän welosiped“Juiced Bikes” şereketi “HyperScrambler 2” atly welosipedini tanyşdyrdy. Elektrik energiýasy bilen işleýän ulagyň 2000 wat güýç öndürýän hereketlendirijisi bolup, 52 km/sagat tizlik bilen hereket edýär. Pedal aýlanmadyk wagty hem ýöreýän ulagda iki sany 52 woltluk batareýa bar. Ulag bir gezekki zarýady bilen 160 km ýol geçip bilýär. Ulagyň iki reňklisi bolup, bir batareýalysy hem satylar. Bir batareýaly ulag 3000 dollardan, goşa batareýalysy 4000 dollardan satuwa çykarylar. Ulagyň ilkinji nobatda, ABŞ-nyň bazaryna hödürlenmegine garaşylýar....
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
«Forbes» iň baý amerikanlaryň sanawyny neşir etdi
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Hytaýdan iň uzyn konteýner otlusy ilkinji gezek Türkmenistana geldi
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
«Türkmenistan» banky mebel, hojalyk we durmuş enjamlary satyn alnanda 3% keşbek hödürleýär
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen söhbetdeş boldy
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň ýurdumyza täze bellenen ilçisini kabul etdi
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar
Ýazylan wagty: 11 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Ýörite uçuş arkaly Moskwadan Türkmenabada türkmen raýatlary getirildi
Ýörite uçuş arkaly Moskwadan Türkmenabada türkmen raýatlary getirildi "Türkmenhowaýollarynyň" Boeing uçary 9-njy sentýabrda - çarşenbe güni irden Moskwadan Türkmenabat halkara howa ...
Ýazylan wagty: 10 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21943 sek. ýüklenen baýt: 47633