Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk ýurdy barada oýlanma.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk ýurdy barada oýlanma.
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Halk bähbitli ygtybarly bank hyzmatlary
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Tagtabazar etrabynyň bilim ulgamy ösüş ýolunda.
Tagtabazar etrabynyň bilim...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Işler barha ilerleýär
Işler barha ilerleýär
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi
«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi»
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Önüp ösen öz ýurduñ däp-dessuryndan aýrylma
Önüp ösen öz ýurduň däp-dessuryndan aýrylma   Adamzadyň kalbynda her hili mukaddes duýgy bolup şolaryň esasy biri hem watançylyk duýgusydyr. Bu duýgy beýleki janly jandarlarda h...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan Meret
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Deñme-deñ tamamlandy.
Paýtagtymyzyň «Aşgabat» stadionynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň (AFK) Kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň toparlaýyn tapgyrynda Türkmenistanyň toparlarynyň ilkinji oýny boldy. Ond...
Ýazylan wagty: 13 апреля 2018 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Bol suwly Murgabym.
Bol suwly Murgabym.
Ýazylan wagty: 12 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 1
Murgaply daýhanlarymyz 35 % gowaça ekişligi bilen ustunlik gazandylar
Ýazylan wagty: 12 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Gazhimiya toplumy-geljekde yurdymyzyñ ykdysadyyetine mynasyp goşant goşar.
Ýazylan wagty: 12 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Tebigy gazy tygşytlamak — möhüm wezipe
Tebigy gazy tygşytlamak — möhüm wezipe.
Ýazylan wagty: 12 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
60 ÿyldan son...
ÝATDAN ÇYKMAJAK ÝARYM FINAL WE 4-nji KUBOK. 2014-nji ýylda 60 ýyl­dan soň, Dün­ýä Ku­bo­gy 2-nji ge­zek Bra­zi­li­ýa­da ge­çi­ril­ýär. Bra­zi­li­ýa – 2014-de Ger­ma­n...
Ýazylan wagty: 12 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Jürlewük çaljak eminler mälim edildi.
FI­FA ýe­ne-de 2 aý gow­rak wagt­dan Rus­si­ýada ge­çi­ril­jek fut­bol bo­ýun­ça 21-nji Dün­ýä Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da jür­le­wük çal­jak baş emin­le­riň we ola­r...
Ýazylan wagty: 12 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
Futbolçynyň kadaly iýmitlenmegi.
Futbolçynyň kadaly iýmitlenmegi – onuň saglygynyň goralyp saklanmagynyň, fiziki işjeňligini ýokarlandyrmagyň hem-de sportda ýokary derejeli ussatlyk görkezmegiň ilkinji talabydyr. Futbo...
Ýazylan wagty: 12 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
ORTA ASYRLAR MEDENIÝETI.
“Orta asyrlar” düşünjesi XY asyrda italýan gumanistleri tarapyndan ulanyşa girizilen düşünjedir. Bu düşünjäni olar öz döwürleri, ýagny Täzeden döreýiş döwri bilen medeniýeti...
Ýazylan wagty: 12 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Woleýbol oýnunyň emelleri barada gysgaça düşünje.
Woleýbol oýnunyň emelleri barada umumy düşünje Woleýbol oýnunyň emelleri – bu ýaryşda üstünlikli çykyş etmek üçin oýunça zerur bolan emeller tilsiminiň toplumydyr. Woleýbol oýn...
Ýazylan wagty: 11 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
LATYNOAMERIKAN TANSLARYNYŇ HÄSIÝETNAMASY.
LATYNOAMERIKAN TANSLARYNYŇ HÄSIÝETNAMASY. Latynoamerikan tanslarynyň maksatnamasyny ýa-da “Latynany” 5 sany esasy tans düzýär: samba, ça-ça-ça, rumba, jaýw we pasodobl. Tanslaryň ý...
Ýazylan wagty: 11 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
TÜRKMEN MILLI OÝUNLARY.
TÜRKMEN MILLI OÝUNLARY Türkmen milli oýunlary ajaÿyp zamanamyzda täze lybasa girdi. Munuň özi türkmeniň beýik özgertmeler zamanasynda kemala geljek ýaşlaryň terbiýesine saldamly go...
Ýazylan wagty: 11 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
MEŞHUR TÜRKMEN KÜŞTÇÜSI TÄŞLI TAÝLYÝEW.
MEŞHUR TÜRKMEN KÜŞTÇÜSI TÄŞLI TAÝLYÝEW Asly käri boýunça Täşli Taýlyýew mirap bolupdyr. Ömrüni kolhoz meýdanlaryny suwaryp, mirapçylyk edipdir. Pikirlenip otursaň, mirapçylyk bi...
Ýazylan wagty: 11 апреля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
TÄZE BELENTLIKLERE TARAP
TÄZE BELENTLIKLERE TARAP
Ýazylan wagty: 10 апреля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18469 sek. ýüklenen baýt: 47712