Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

17-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kasam kabul ediş dabarasy bolar
Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine täzeden saýlanan hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 17-nji fewralda Aşgabatda kasam kabul edip, resmi taýdan wezipä girişmek dabarasy geçiriler....
Ýazylan wagty: 17 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
USSAT BAGŞY.
                  
Ýazylan wagty: 17 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
ARKADAG SPORTUÑ BAGTY, YKBALYNDA ÝAŞYL BAÝDAK.
ARKADAG SPORTUŇ BAGTY, YKBALYNDA ÝAŞYL BAÝDAK 
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
PÂSGELÇILIKDEN BÖKMEK.
ATÇYLYK SPORTUNYŇ KONKUR GÖRNÜŞI. 
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ermenistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi....
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministriniň telefon arkaly söhbetdeşligi....
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin....
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan HABARLAR
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
FUTBOLÇYLAR ÜÇIN.
Futbol oýnunda iýmitlenmek. Futbolçynyň kadaly iýmitlenmegi – onuň saglygynyň goralyp saklanmagynyň, fiziki işjeňligini ýokarlandyrmagyň hem-de sportda ýokary derejeli ussatly...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
TEÝMIRLEN BARADA.
Aziya halklarnyñ arasynda şeýleräk gûrrüñ.. Mongollaryñ Patyşasy bolan Teýmirlen mazaryny açsañ betbagtcylyk bolyar diyip yrym etyarler.. bu gurr...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi
 Hormatly Prezidentimiz bilelikdäki mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen döwlet Baştutanynyň ählihalk saýlawlarynyň jemlerini yglan etmek üçin Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň ählihalk saýlawlarynyň jemleri barada habar berdi. ...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin
Döwlet Baştutanynymyz Prezident saýlawlarynyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde çykyş edip, saýlaw uçastoklaryna gelip ses berenleriň ählisine minetdarlygyny beýan etdi geçirdi. ...
Ýazylan wagty: 16 февраля 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
SAGDYNLYK WE RUHUBELENTLIK
Gül günleriň gujagynda örmek bize lezzetdir, Her minudyn sanap gelýän sallarmyza rehnet...
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 40 Jogaplar: 2
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ukrainanyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik...
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri boýunça Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleri hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi babatda pikir alyşdylar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Qwerty
2 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentleri özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny kesgitlediler
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň arasynda telefon gepleşigi geçirildi....
Ýazylan wagty: 15 февраля 2017 Ýazan Qwerty
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
«« « 1 2 4 5 6 7 8 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12597 sek. ýüklenen baýt: 48270