Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Сразу 108 близнецов живут в индийской деревне
Эта, казалось бы, ничем не примечательная деревушка Мох...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 352 Jogaplar: 2
TARYHA YZ GOÝAN ZENAN ŞAHYRLAR.
Türkmenleriň dürli döwürlerde dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaýrandygyny bu gün jahanyň taryhçylary ykrar edýärler. Tü...
Ýazylan wagty: 19 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 575 Jogaplar: 2
ÝARYŞLAR
  ...
Ýazylan wagty: 18 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 291 Jogaplar: 2
PAURLIFTING
‘’A
Ýazylan wagty: 18 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 383 Jogaplar: 2
Komek gerek.
Salam hormatly agzalar mana sizin komeginiz gerek men edil yanyja oz saylap secen gyzym bilen yagny soygulim Guljeren bilen dushushykda bolanymda ol mana ene atasynyn Guljereni oz garyndashlaryna tiz ...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 600 Jogaplar: 3
Akyldaryň paýhaslary
Her ki
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 395 Jogaplar: 3
BEDENDE ÝAG ÇÖKÜNDISI…
 Bedende ýag çökündileriň (holesteriň we lipidleriň) mukdary köpelip başlasa, ony derrew azaltmagyň ugruna çykmaly. Özem däri-dermanlaryň üsti bil...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 347 Jogaplar: 2
Samsung
Samsung mobilnyy telefonlary satmak boyunça hazirki wagtda liderlygy eyeleyar. 14 yy...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 334 Jogaplar: 4
Bereket jigimiň doglan güni.
Hormatly agzalar, şu gün meniň körpeje oglan jigim Bereket 1 ýaşaýar, jigimiň bir ýaşamagy bilen menem, şu ýaşlar üçin döredilen saýtd...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Marala
6 Okalan sany: 439 Jogaplar: 7
Durmuş
Daýzamyň ogly Gurban bilen çagalygymdan bile oýnap ösdüm. Bir mekdepde okadym. Özümden uly erkek doganym bolmansoň, men ony ag...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 360 Jogaplar: 4
FESTIWAL
Şu aýyň 18-ne daňdan 6:45 de buzuň üstünde typýan türgenlerimiz Moskwa ugraýarlar. Bu ýerde  buzda typmak boýunça 27-nji halkara festiwal geçirilýär. Biziň ýurdumyzdan bu fe...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 318 Jogaplar: 2
Agyr atletika
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 565 Jogaplar: 3
OMAR HAÝÝAM
 Neneň erk edeýin kalbym joşuna,
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 537 Jogaplar: 3
Sagbol
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Admin
3 Okalan sany: 322 Jogaplar: 4
Türkmen dokmasy beýik ýüpek ýolunyň mümkinçiligini täzeden dikeldýär
Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde Türkmenistanyň dokma se...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 516 Jogaplar: 1
Sen görelde bol
 Ýagşy işleri bilen ile görelde bolup, ýagşy at galdyran ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerini dowam etdirip, olaryň ýagşylyk etmek, halallyga uýmak,...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 305 Jogaplar: 2
Gymmat ýagşydy.
Jöwdagärlik kylyp, bazar gezenden,
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan KOROL
4 Okalan sany: 378 Jogaplar: 4
GÜNDOGARYŇ GÖRNÜKLI AKYLDARY
 Beýik türkmen akyldary Döwletmämmet Azadynyň ganatly jümlesiniň Berlindäki “Dünýäniň öňdengörüjileriniň ýodasy” atly taslamada ýerleşdirmek üçin saýlanyp alynmagy...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 456 Jogaplar: 6
Gruppan agzalary Salowmaleykum!!!!
tuweleme gowy, gyzykly topar eken, sagbol administratora shular yaly topar açhanynyza!!!
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan KOROL
5 Okalan sany: 355 Jogaplar: 8
«« « 321 322 323 324 325 327 328 329 330 331 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18249 sek. ýüklenen baýt: 47029