Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Смешные детишки
Ýazylan wagty: 26 июня 2013 Ýazan Meret
2 Okalan sany: 284 Jogaplar: 1
Täze saglyk öýi ulanmaga berildi.
 &nbs...
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 311 Jogaplar: 1
AWAZA—MILLI MEDENIÝETIŇ ÝAÝBAŇLANÝAN MEKANY
 Häzirki döwürde  milli medeniýetimizi ösdürmek, syýahatçylyk işewürligini ýaýbaňlandyrmak Türkmenistanda alnyp...
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan HEZRET
3 Okalan sany: 344 Jogaplar: 3
Halypa suratkeş Annadurdy Almamedow
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň halypa suratkeşleriniň biri Annadurdy Almamedow guýma-gursak zehini hemde irginsiz zähmeti bilen  özüni halka tanadyp at-abraýa eýe boldy biziň günlerimize ençeme şägirt ýetişdirdi....
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 721 Jogaplar: 3
Самый умный человек в мире
Самый у...
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 426 Jogaplar: 2
Barlap gorjek. Test
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Malwina
2 Okalan sany: 818 Jogaplar: 6
Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanda welosiped sportuny ösdürmegiň meseleleri hakyndaky» Karara gol çekdi
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Sasoltan
3 Okalan sany: 324 Jogaplar: 4
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belent binalary
Ahal: Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda welaýat we etrap häkimlikleriniň, Türk...
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 484 Jogaplar: 4
Ykbal
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Asmandakebelejik
1 Okalan sany: 446 Jogaplar: 2
Bagyşla!
...
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Asmandakebelejik
1 Okalan sany: 343 Jogaplar: 1
Ependiniň degişmelerinden
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 255 Jogaplar: 2
Tüýs gözýaşyň wagty.
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 345 Jogaplar: 1
Salam obam
Gyralary hatar...
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 347 Jogaplar: 2
Azia oýunlary — 2013 Taý boksçylaryna üstünlik arzuw edýäris
 Azia oýunlary — 2013 Taý boksçylaryna üst...
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 361 Jogaplar: 2
Demir ýol menzili we köprüler gurulýar
Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde täze demir ýol menzili gurular. Ýurdum...
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 456 Jogaplar: 3
Awazada joşgunly baýramçylyk
...
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Sungat
3 Okalan sany: 385 Jogaplar: 3
Bir söyginiň hekaýasy
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Betman
3 Okalan sany: 696 Jogaplar: 1
Durmuşyň kanuny
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Sasoltan
3 Okalan sany: 373 Jogaplar: 2
Hökman oka!
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Sasoltan
4 Okalan sany: 430 Jogaplar: 2
«« « 334 335 336 337 338 340 341 342 343 344 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21879 sek. ýüklenen baýt: 46324