Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÝARYŞLAR
  ...
Ýazylan wagty: 18 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 350 Jogaplar: 2
PAURLIFTING
‘’A
Ýazylan wagty: 18 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 422 Jogaplar: 2
Komek gerek.
Salam hormatly agzalar mana sizin komeginiz gerek men edil yanyja oz saylap secen gyzym bilen yagny soygulim Guljeren bilen dushushykda bolanymda ol mana ene atasynyn Guljereni oz garyndashlaryna tiz ...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 651 Jogaplar: 3
Akyldaryň paýhaslary
Her ki
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 466 Jogaplar: 3
BEDENDE ÝAG ÇÖKÜNDISI…
 Bedende ýag çökündileriň (holesteriň we lipidleriň) mukdary köpelip başlasa, ony derrew azaltmagyň ugruna çykmaly. Özem däri-dermanlaryň üsti bil...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 393 Jogaplar: 2
Samsung
Samsung mobilnyy telefonlary satmak boyunça hazirki wagtda liderlygy eyeleyar. 14 yy...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 377 Jogaplar: 4
Bereket jigimiň doglan güni.
Hormatly agzalar, şu gün meniň körpeje oglan jigim Bereket 1 ýaşaýar, jigimiň bir ýaşamagy bilen menem, şu ýaşlar üçin döredilen saýtd...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan Marala
6 Okalan sany: 647 Jogaplar: 7
Durmuş
Daýzamyň ogly Gurban bilen çagalygymdan bile oýnap ösdüm. Bir mekdepde okadym. Özümden uly erkek doganym bolmansoň, men ony ag...
Ýazylan wagty: 17 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 406 Jogaplar: 4
FESTIWAL
Şu aýyň 18-ne daňdan 6:45 de buzuň üstünde typýan türgenlerimiz Moskwa ugraýarlar. Bu ýerde  buzda typmak boýunça 27-nji halkara festiwal geçirilýär. Biziň ýurdumyzdan bu fe...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 354 Jogaplar: 2
Agyr atletika
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 620 Jogaplar: 3
OMAR HAÝÝAM
 Neneň erk edeýin kalbym joşuna,
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 701 Jogaplar: 3
Sagbol
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Admin
3 Okalan sany: 355 Jogaplar: 4
Türkmen dokmasy beýik ýüpek ýolunyň mümkinçiligini täzeden dikeldýär
Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde Türkmenistanyň dokma se...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 650 Jogaplar: 1
Sen görelde bol
 Ýagşy işleri bilen ile görelde bolup, ýagşy at galdyran ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerini dowam etdirip, olaryň ýagşylyk etmek, halallyga uýmak,...
Ýazylan wagty: 16 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 351 Jogaplar: 2
Gymmat ýagşydy.
Jöwdagärlik kylyp, bazar gezenden,
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan KOROL
4 Okalan sany: 417 Jogaplar: 4
GÜNDOGARYŇ GÖRNÜKLI AKYLDARY
 Beýik türkmen akyldary Döwletmämmet Azadynyň ganatly jümlesiniň Berlindäki “Dünýäniň öňdengörüjileriniň ýodasy” atly taslamada ýerleşdirmek üçin saýlanyp alynmagy...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 506 Jogaplar: 6
Gruppan agzalary Salowmaleykum!!!!
tuweleme gowy, gyzykly topar eken, sagbol administratora shular yaly topar açhanynyza!!!
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan KOROL
5 Okalan sany: 417 Jogaplar: 8
Çöldäki guýular
Garagumyň öri meýdanlarda täze guýular gurulýar. Olaryň biri aprel aýynyň ba...
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 388 Jogaplar: 5
Windows XP осталось «жить» около года
Ýazylan wagty: 15 апреля 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 660 Jogaplar: 5
«« « 377 378 379 380 381 383 384 385 386 387 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18410 sek. ýüklenen baýt: 46649