Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Durmuşyň kanuny
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Sasoltan
3 Okalan sany: 416 Jogaplar: 2
Hökman oka!
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Sasoltan
4 Okalan sany: 471 Jogaplar: 2
Geplejek boldy...
❀❀Geplejek boldy❀❀...
Ýazylan wagty: 24 июня 2013 Ýazan Sasoltan
4 Okalan sany: 381 Jogaplar: 2
Tigirde taplanýan saglyk
Tigirde taplanýan saglykTigir adamyň durmuşynda uly ähmiýetli orny eýeleýär. Biri ony ulag hökmünde u...
Ýazylan wagty: 23 июня 2013 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 350 Jogaplar: 3
SPORT
 &nbs...
Ýazylan wagty: 23 июня 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 338 Jogaplar: 4
Gadymy oýnuň ussady
Gadymy oýnuň ussady   
Ýazylan wagty: 23 июня 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 463 Jogaplar: 5
Ýoluňyz ak bolsun!
 &nbs...
Ýazylan wagty: 22 июня 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 303 Jogaplar: 4
Tigir sporty barada
   Hormatly Prezidentimiziň tü...
Ýazylan wagty: 22 июня 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 379 Jogaplar: 3
Ýoluňyz akbolsun eziz ildeşler! owaz radio(220613ý)
2013-nji ýylyň iýun aýynyň 22-si güni (Şu gün), Owaz radio ýaýlymyndan, barja işini taşlap internet agzal...
Ýazylan wagty: 22 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 401 Jogaplar: 2
Tigir sportunyň taryhyndan
Tigir sportunyň taryhyndan...
Ýazylan wagty: 22 июня 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 365 Jogaplar: 3
Ussatlyk ýoly
Ussatlyk ýolyMeniň gürrüňini etjek bolýan ussadymyň ata-baba, t...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 906 Jogaplar: 2
Gysga habar
...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 284 Jogaplar: 1
Kabbadi
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 364 Jogaplar: 3
Orak barha gyzyşýar
Ýurdumyzda bugdaýy iň köp ekýän Ahal welaýatynyň bugdaýly meýdanlarynda gal...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 315 Jogaplar: 1
Как правильно есть фрукты: Правила этикета
Как правильно есть фрукты...
Ýazylan wagty: 21 июня 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 480 Jogaplar: 2
çagalaryň bäsleşigi
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 403 Jogaplar: 1
Ybraýym Halyl rowaýatynyň soňky bölegi...
- Eý, Ysmaýyl jan, biz senden müňde bir razydyrys. Senem bizden razy bolgun - diýip, gözlerinden ýaş akdyryp duran ahun Ysmaýyl jana garap, bir söz aýdarma...
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 443 Jogaplar: 1
1 million tonna türkmen gallasy taýýar!
Türkmenistanyň gallaçylary ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar—ýurdumyzyň ka...
Ýazylan wagty: 20 июня 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 378 Jogaplar: 1
Küşt sport mekdebi 30 ýaşady.
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 331 Jogaplar: 1
Awaza - medeni baýramçylygyň öňüsyrasynda
Her halkyň nesil-nebere daragtyny Nuh eýýamyna eltip bolar, emma olaryň her birinden dünýä nusgalyk medeniýeti tapyp bolmaz. Beýik ykbally bolmak, beýik taryhly bolmak, beýik medeniýetli bolmak her halka miýesser edýän mertebe däl. Taryhyň dowamynda döwletliligiň, ylymlylygyň, ugur we oýlap tapyjylygyň esasy nyşany hasaplanan eždatlarymyz däp-dessur, urp-adat, edim-gylym, ylym-bilim ýaly ykbalyňa dahylly, ömrüňe ähmiýetli ähli ugurlarda gözüňi dokundyrýan, göwnüňi galkyndyrýan işleri edipdirler. Ýa-ha bu häsiýet ezeli ykbal, ýa-da müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşe-kämilleşe, ýasawymyza, süňňümize, köňlümize siňip giden aýratynlyk. ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
2 Okalan sany: 531 Jogaplar: 1
«« « 380 381 382 383 384 386 387 388 389 390 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20101 sek. ýüklenen baýt: 46237