Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....
Eje jan, sen hakda yazasym geldi....
Ýazylan wagty: 05 августа 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 803 Jogaplar: 0
Jon Ewansyn basharnygy
Больше всего пивных бокалов на голове смог пронести Джон Эванс. Он смог уд...
Ýazylan wagty: 05 августа 2014 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 324 Jogaplar: 0
Уроки маэстро
Ýazylan wagty: 05 августа 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 433 Jogaplar: 0
Gyzykly möwsümiñ şadyýan çâresi
Daşoguz  şäherindäki  《Altyn nesil》,《Şatlyk》  dynç alyş  merkezlerinde  öz  wagtlaryny  peýdaly  hem &n...
Ýazylan wagty: 05 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 308 Jogaplar: 0
Toyuna bararyn, elbet-de bararyn....
Toyuna bararyn, elbet-de bararyn....
Ýazylan wagty: 04 августа 2014 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 809 Jogaplar: 0
Boliwiyada yerleşyan duzly meydan
Boliwiyada yerleşyan duzly meydan, yagyş yagandan son şu görki emele gelyar. Dunyada in tasin we owadan yerlerin biri hasaplanyar.
Ýazylan wagty: 04 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 315 Jogaplar: 1
Wunderkind
Russuýa federasiýasynyñ neşirlerinde Aleksandr Dworak barada ýazylypdyr. Ol el...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 324 Jogaplar: 0
Iň gadymy awtoulag
1884-nji ýylda çykarylan “De Dion Bouton Et Tre...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 524 Jogaplar: 1
Ägirt surat.
Häzirki döwürde dünýäniň dürli künjeklerin...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 523 Jogaplar: 1
Ter gülleriň ömri.
Ŷaponiýanyň Sukuba şäheriniň oba hojalyk we a...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 511 Jogaplar: 0
Çörek hakynda yrymlar
Çöregiň iki tarapyndan döwseň, rysgalyň kemel...
Ýazylan wagty: 03 августа 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 746 Jogaplar: 1
Boljak oglan başdan belli.
1958-nji ýylda Bobbi Fişer dünýâniñ iñ ýaş grossmeýsteri diýen ada eýelik edipdir.Konserwotoriýa giren iñ körpeje sazandanyñ kimdigini bilýâñizmi? Baltimor şâherindâki konse...
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 299 Jogaplar: 0
20 ýaşly oglanlaryň we gyzlaryň arasynda küşt oýny boýunça Türkmenistanyň çempionaty.
Paýtagtymyz Aşgabatda  2014-nji ýylyň 19-29 i...
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 470 Jogaplar: 3
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 427 Jogaplar: 0
Межрегиональная конференция по экономическим аспектам экологии
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 325 Jogaplar: 0
Строится жилой массив
Стр...
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 328 Jogaplar: 0
MARY WELAÝATY SPORT MÜMKINÇILIGINI ARTDYRÝAR
...
Ýazylan wagty: 02 августа 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 334 Jogaplar: 0
Türgenlerimiziň ýürek sözi.
Mähriban ildeşler! NEXTTM. com saýtynyň okyjylary! Türkmen döwletimizde Milli Liderimiziň taýsyz tagallasy bilen sporty ösdürmeklige giň mümkinçilikler berilýär. Munuň şeýledigini ýurdumyzda çagalar we ýetginjekler sport mekdeplerine, sport toplumlaryna baranyňda-da görmek bolýar....
Ýazylan wagty: 01 августа 2014 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 317 Jogaplar: 3
12 простых способов максимально стимулировать работу мозга
Ýazylan wagty: 01 августа 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 348 Jogaplar: 0
Unutman
Unutman...
Ýazylan wagty: 01 августа 2014 Ýazan Marala
0 Okalan sany: 592 Jogaplar: 2
«« « 380 381 382 383 384 386 387 388 389 390 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,37167 sek. ýüklenen baýt: 47012