Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

TÜRKMEN PAÝTAGTYNDA “2014-NJI ÝYLDA DÜNÝÄNIŇ ILATY” ATLY ÄHLUMUMY HASABAT BILEN TANYŞDYRYLDY.
Ýazylan wagty: 17 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 391 Jogaplar: 0
PREZIDENTLER GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ WE GIORGIÝ MARGWELAŞWILINIŇ ARASYNDA GEPLEŞIKLER GEÇIRILDI
Ýazylan wagty: 16 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 368 Jogaplar: 0
Звезды зарубежной эстрады выступят с праздничными концертами в Ашхабаде
Звезд...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 497 Jogaplar: 1
Oba hojalyk önümçüliginiň ösdürilmegi üçin
Oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlaryny öz hasabyna dikeltmäge isleg...
Ýazylan wagty: 16 декабря 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 435 Jogaplar: 0
Нефтяные платформы уходят в море
Ýazylan wagty: 16 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 504 Jogaplar: 1
ŞAHYRYŇ BEÝIK SÖZI ÝÜREKLERI WE HALKLARY BIRLEŞDIRDI
Ýazylan wagty: 15 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 282 Jogaplar: 0
Ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän dostlukly owgan halkyna hakyky kömek
Ýazylan wagty: 15 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 410 Jogaplar: 0
Gurbannazar Ezizow
Myhmançylykda aýdylan tost...
Ýazylan wagty: 13 декабря 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 609 Jogaplar: 1
Gurbannazar Ezizow
Daglar...
Ýazylan wagty: 13 декабря 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 397 Jogaplar: 0
Gurbannazar Ezizow
Säher turup, syl ýüzüňe çagany ...
Ýazylan wagty: 13 декабря 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 360 Jogaplar: 0
Kerim aganyň dürdäne setirlerinden bir desse.
Söýgi name? ...
Ýazylan wagty: 13 декабря 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 804 Jogaplar: 0
Kerim aganyň dürdäne setirlerinden bir desse.
“Gowynyň gadyryny bilsinler” diýip… ...
Ýazylan wagty: 13 декабря 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 355 Jogaplar: 0
Kerim aganyň dürdäne setirlerinden bir desse.
Mugallymyň sözi...
Ýazylan wagty: 13 декабря 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 383 Jogaplar: 0
Kerim aganyň dürdäne setirlerinden bir desse.
Kerim Gurbannepesow 1929-njy ýylda gadymy Gökdepäniň Ŷylgyn obasynda dogulýar. Şahyryň kakasy Gurbannepes Ata ogly hem oba adamlarynyň arasynda goşguçy hökmünde  tanalypdyr we hormatlanypdyr. Elbetde, döredijilik diýilýän zatda adamyň daşyny  gurşap alýan ahwallaryň täsiride uly bolýar. Netijede, Kerimde poeziýa bolan ylham örän ir öýanýar, ol eýýäm 6-8 ýaşlarynda goşgy goşup başlaýar. ...
Ýazylan wagty: 13 декабря 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 481 Jogaplar: 0
Türkmenistanda Bitaraplyk güni mynasybetli ählihalk dabaralary geçirilýär
Türkmenistanda Bitaraplyk güni mynasybetli ählihalk dabaralary geçirilýär
Ýazylan wagty: 12 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 408 Jogaplar: 0
Palowa geliň döreýşi.
Palowa geliň döreýşi.
Ýazylan wagty: 12 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 712 Jogaplar: 0
Hünärmenler 2014-nji ýyldaky kiberhüjümleriň hasabatyny çap etdiler
Mobil Android enjamlaryna bolan hüjümler geçen ýyla garanyňda 4 esse köpeldi....
Ýazylan wagty: 11 декабря 2014 Ýazan Flash
0 Okalan sany: 816 Jogaplar: 0
Bitaraplyk baýramy dabaralanýar
Ýazylan wagty: 11 декабря 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 4132 Jogaplar: 0
«Baky Bitarap Turkmenistan»
1995-nji ýylyň 12-nji dekabr güni 185 dowletin goldamagynda Garaşsyz döwle...
Ýazylan wagty: 11 декабря 2014 Ýazan Admin
1 Okalan sany: 3846 Jogaplar: 0
«« « 385 386 387 388 389 391 392 393 394 395 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,32134 sek. ýüklenen baýt: 47448