Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmen bedewleri
 
Ýazylan wagty: 27 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 2939 Jogaplar: 0
Gözel şäher-Aşgabat
Ýazylan wagty: 27 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 336 Jogaplar: 0
Сделаем краше наш беломраморный город!
Ýazylan wagty: 27 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 500 Jogaplar: 0
Ak şäherimiziň gözelligine gözellik goşalyň!
Ak ...
Ýazylan wagty: 27 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 461 Jogaplar: 0
Türkmen paýtagtynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň V mejlisi geçirildi
Türkmen paýtagtynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň V mejlisi geçirildi23-nji aprelde türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ganatly bedewleriň hormatyna milli baýrama gabatlanyp Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň V mejlisi geçirildi....
Ýazylan wagty: 24 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 275 Jogaplar: 0
Aşgabatda Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanyp Halkara sergi-ýarmarka we VII halkara ylmy maslahat açyldy
Ýazylan wagty: 24 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 382 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler jaýynda ahalteke atlarynyň gözelligini beýan edýän eserleriň sergisi guraldy
Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler jaýynda ahalteke atlarynyň gözelligini beýan edýän eserleriň sergisi guraldy22-nji aprelde Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler jaýynda ahalteke atlarynyň gözelligini çeper beýan etmek ugrunda yglan edilen döredijilik bäsleşigine hödürlenen eserleriň sergisi guraldy....
Ýazylan wagty: 24 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 312 Jogaplar: 0
Türkmenistanda 60 kilomtr aralyga atly ýöriş geçirildi
Türkmenistanda 60 kilomtr aralyga atly ýöriş geçirildi22-nji aprelde gözel Gökdere jülgesiniň golaýynda, dag eteginde her ýyl geçirilýän uzak aralyga atly ýöriş geçirildi. «Türkmen atlary» döwlet birleşigi, Sport baradaky döwlet komiteti we Atçylyk sportunyň milli merkezi tarapyndan guralan ýaryş Türkmen bedewiniň baýramyna gabatlandy....
Ýazylan wagty: 24 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 389 Jogaplar: 0
At --- türkmeniň buýsanjy.
Ýazylan wagty: 23 апреля 2015 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 291 Jogaplar: 0
Atçylyk sporty. Taryhy, ösüşi, atçylyk sportunyň görnüşleri
Ýazylan wagty: 23 апреля 2015 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 624 Jogaplar: 1
Uzaklardan alyp geldi yhlasym
Ýazylan wagty: 23 апреля 2015 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 370 Jogaplar: 0
Türkmenistan Ukraina awiagatnawlaryny täzeden dikelder
Türkmenistan Ukraina awiagatnawlaryny täzeden dikelderTürkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky wagtly-wagtynda howa gatnawlaryny maýda täzeden dikeltmek göz öňünde tutulýar. Bu barada Ukrainanyň Döwlet howa gatnawlary gullugy RIA nowosti habarlar agentligine beýanatynda aýtdy....
Ýazylan wagty: 23 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 259 Jogaplar: 0
Türkiýede 15 müň adamy türkmen palawy bilen hezzetlediler
Türkiýede 15 müň adamy türkmen palawy bilen hezzetledilerTürkiýäniň Stambul şäheriniň Zeýtinburnu etrabynda türkmen palawyny taýýarlap, 15 müň adamy türkmen milli tagamy bilen hezzetlediler. ...
Ýazylan wagty: 23 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 272 Jogaplar: 0
Sebitara ulag gatnaşyklarny işjeňleşdirmegiň ýolunda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy ösdürilýär
Sebitara ulag gatnaşyklarny işjeňleşdirmegiň ýolunda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy ösdürilýär21-nji aprelde Hytaý Halk Respublikasynyň Gansu welaýatynyň merkezinde, Lançžou Ulag uniwersitetinde Türkmenistan bilen HHR-iň arasyndaky ulag-üstaşyr gatnawlary diwersifikasiýalaşdyrmaga  bagyşlanan “Türkmen-hytaý gatnaşyklary: durnukly ösüşiň bähbidine ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk”  atly wekilçilikli forum boldy. Oňa welaýatyň hökümetiniň ýokary wezipeli işgärleri, Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçihanasynyň jogapkär işgärleri, ulag ulgamyndaky  türkmen bilermenleri, uniwersitetiň professor-mugallymlar düzümi, ýokary okuw mekdebiniň köp sanly talyplary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar....
Ýazylan wagty: 23 апреля 2015 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 342 Jogaplar: 0
“Rosgossirki” Aşgabatda Ýuriý Nikulina bagyşlanan programma bilen çykyş edýär
Şu günler aşgabadyň sahnasynda Russiýaly sirk sungatynyň ussatlar...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2015 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 353 Jogaplar: 0
Atçylyk sportunyň görnüşleri
Ýazylan wagty: 21 апреля 2015 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 280 Jogaplar: 0
Atçylyk sportunyň taryhy.
Ýazylan wagty: 21 апреля 2015 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 312 Jogaplar: 1
Ÿašlyk arzuwy
Ýazylan wagty: 21 апреля 2015 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 287 Jogaplar: 0
В Туркменистане учреждена новая телефонная компания
Ýazylan wagty: 21 апреля 2015 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 280 Jogaplar: 0
Maslahatda köpçülikleýin sporty we bedenterbiýäni ýaýratmak meselesine garaldy
“Sagdynlyk we bagtyýarlyk” bir aýlygynyň çäklerinde Türkmenis...
Ýazylan wagty: 21 апреля 2015 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 248 Jogaplar: 0
«« « 385 386 387 388 389 391 392 393 394 395 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22287 sek. ýüklenen baýt: 49434