Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Bäsleşige işjeň gatnaşan AGZALAR.
Hormatly  agzalar "NextTM.com" saýtynyň administratory tarapyndan "Suw damjasy - Altyn...
Ýazylan wagty: 08 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 444 Jogaplar: 5
Ýene-de ene hakynda. /Kerim Gurbannepesow/
Hormatly agzalar geliň Kerim aganyň şu goşgy setirleri hakynda azajygam bolsa ýatlap öz pikirlerimizi teswirler arkaly birek birimiz bilen paýlaşalyň....
Ýazylan wagty: 07 апреля 2013 Ýazan Marala
5 Okalan sany: 8350 Jogaplar: 2
HEPDELIK
"Sagdynlyk we bagtyýarlyk" hepdeligi  "Bütindünýä saglyk" güni bu ýyl hem şatlyk şowhun bilen tamamlandy. Menä haýsy bir ýäryşy, çäräni agzap geçjegimi bilemok haýran g...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 442 Jogaplar: 2
Gimnastika maşklary
Ýazylan wagty: 07 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 469 Jogaplar: 3
KAKAMA GITME DIÝJEK /Hekaýa/ Awtory Kakamyrat Ataýew
...
Ýazylan wagty: 07 апреля 2013 Ýazan Kab
6 Okalan sany: 2124 Jogaplar: 6
Basketbol bäsleşiginiň jemi.
Basketbol sport mekdebiniň sport zalynda ...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 363 Jogaplar: 2
GÖZELLIK WE SAGDYNLYK.
Ýazylan wagty: 06 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 495 Jogaplar: 1
Diňe duz barada
Duz adam bedenine gere...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 394 Jogaplar: 2
Учатся водопользователи
Учатся водопользователи...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 478 Jogaplar: 1
2013-nji ýylyň aprel aýynyň 6-na geçiriljek sport çäreleri,
    Aprel aýynyň 6-na Saglyk ýoly-Türkmenistanyň Baş Milli muzeýinde Ministirlikleriň we pudak edaralarynyň işgärleriniň, ýokary okuw mekdepler...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 491 Jogaplar: 2
Diňe duz barada
Duz adam bedenin...
Ýazylan wagty: 06 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 429 Jogaplar: 3
Peýdaly maslahatlar
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 1920 Jogaplar: 3
"Suw damjasy altyn dänesi" mynasybetli geçirilýän bäsleşige degişli Suratlar
Gadyrdan ildeşler "Suw damjasy altyn dänesi" mynasybetli geçirilýän bäsleşige, menem suw bilen baglan...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Mayichka
10 Okalan sany: 865 Jogaplar: 9
BMW tok tigirini onduripdir.
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 595 Jogaplar: 6
Şu gün geçiriljek Sport täzeligi, 05,04,13ý
Türkmenistanyň Baş milli muzeýinde Ministirlikleriň we pudak edaralarynyň işgärleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň, orta mekdpleriniň okuwçy...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 418 Jogaplar: 3
Hususy kiçi kärhana ekologiýanyň goragynda
Howa süzgüçlerini öndürýän ýurtda ilkinji hususy kiçi kärhamasy „Arass te...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 526 Jogaplar: 2
Suw damjasy altyn dänesi, Suratlar
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 2054 Jogaplar: 3
Sport hepdeligi
Güneşli diýarymyzda  jemgyýetimiziň  sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek, milli sportumyzy dünýäniň ösen derejelerine çykarmak, köpçülileýin bedenterbiýäni ýa...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 442 Jogaplar: 2
Sport ussatlary
«Galkynyş»  sportsagaldyş toplumynda 1997 – 1998-nji ýyllar aralygynda doglan oglanlaryň arasynda kik-boksing boýunça  Aşgabat şäheriniň açyk...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 412 Jogaplar: 2
Bäsleşik Suratlary
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Jekson
6 Okalan sany: 468 Jogaplar: 5
«« « 393 394 395 396 397 399 400 401 402 403 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19873 sek. ýüklenen baýt: 46526