Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Лебап велаят көп угурлы хассаханасы барада
Дөвлет Баштутанымызың Карарына лайыклыкд...
Ýazylan wagty: 02 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 56 Jogaplar: 0
Türkmenistan doganlyk eýran halkyna ynsanperwer kömegini berdi
Eýranyñ Kermanşah welaýatynda bolan ýertitremesi zerarly ejir çeken ilata ynsanperwer kömegini ...
Ýazylan wagty: 02 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Milli saglygy goraýyş ulgamynda innowasion ösüşler
21-nji iýul-Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniñ güni. Bu şanly sene m...
Ýazylan wagty: 02 августа 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ Каспийское море - величайшее на земле бессточное озеро. Впадина Каспийского моря в северной ...
Ýazylan wagty: 02 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Hazarýaka deňiz duzynyň ähmiýeti (Borjomi we Essentüki bilen deňeşdirip)
Türkmenistanyň Hazarýaka deňiz duzynyň ähmiýeti (Borjomi we Essentüki bilen deňeşdirip) Garşy görkezmeleri: - Dürli gelip çykyşly ýiti geçýän keseller, - Dowamly keselleriň ýitile...
Ýazylan wagty: 02 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
“AWAZA” SPORT TOPLUMYNYŇ INNOWASION ENJAMLARY
“AWAZA” SPORT TOPLUMYNYŇ INNOWASION ENJAMLARY Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan gözbaş alýan “Awaza” milli zolagymyzy bu gün görmäge göz, taryplamaga söz gerek. Ýurt baştu...
Ýazylan wagty: 02 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
“Awaza” milli syýahatçylyk zolagymyz – keselleriň öňüni alyjy we bejeriji mesgendir
“Awaza” milli syýahatçylyk zolagymyz – keselleriň öňüni alyjy we bejeriji mesgendir ( ýa-da Awaza- şypahana mesgeni) Gahryman Arkadagymyzyñ çuňňur pähim-paýhasyndan kemal tapan “...
Ýazylan wagty: 02 августа 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 37 Jogaplar: 0
Rowaÿat
NUSAÝ Bir patyşa täze Nusaýy saldyrýarka,işe ýekeje pursat gijä galany diriligine palçygyň arasyna oklap, üstündenem palçygy guýdury berýän eken. Şeýle zalym ekeni, şeýlebir zulu...
Ýazylan wagty: 28 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Pil süňkinden ýasalan gap
Pil süňkinden ýasalan gap 1220-nji ýylda Nusaý Çingizhanyň ordalary tarapyndan elhenç weýrançylyga sezewar edilýär. Olar ony diňe bir weýran etmek bilen çäklenmän, eýsem şäheriň i...
Ýazylan wagty: 28 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Syýahatçylyk akymy we düzüjiler
Syýahatçylyk akymy we düzüjiler Syýahatçylyk ýurduň milli girdejisiniň emele getirilmegine gatnaşyp, ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bilen ugurdaş ösmeli. (mysal üçin: Şweýsariýany...
Ýazylan wagty: 28 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 35 Jogaplar: 0
Bedenterbiýe we sportuň maýyplaryň reabilitasiýasy ulgamyndaky ähmiỳeti
Bedenterbiýe we sportuň maýyplaryň reabilitasiýasy ulgamyndaky ähmiỳeti. Daýanç-hereket ulgamynyň bozulmalary bolan maýyplar bilen işlemekde ýygnalan ylmy-amaly tejribeleriň netijesi ol...
Ýazylan wagty: 27 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
BEDEN ÝADAWLYGYNA ÄHMIÝETLI MAŞKLAR
BEDEN ÝADAWLYGYNA ÄHMIÝETLI MAŞKLAR Uzakly gün iş ornunda zähmet çekýän her bir adamyň bedeninde argynlylyk hem-de ysgynsyzlyk duýulýar. Elbetde, bedeniň ýadawlygyny aýyrýan maşkla...
Ýazylan wagty: 27 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Taekwondoçylarymyzyň üstünligi
Türkmenistanyň taekwondo boýunça ýygyndy topary (ITF görnüşi) Nepalyň paýtagty Katmandu şäherinde geçirilen Günorta Aziýanyň VI açyk çempionatynda umumy sanawda ikinji orny eýeledi....
Ýazylan wagty: 25 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 50 Jogaplar: 0
"Wimbledon" tennis ÿaryşy
132-nji ge­zek ge­çi­ri­len “Wimb­le­don” ten­nis ýa­ry­şyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da­ky fi­nal­da ser­bi­ýa­ly No­wak Jo­ko­wiç bi­len Gü­nor­ta af­ri­ka­ly...
Ýazylan wagty: 25 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
WBA guşagy üçin bäsleşdiler
Ge­çen hep­dä­niň ahy­ryn­da fi­lip­pin­li boks­çy Man­ni Pak­ýao bi­len ar­gen­ti­na­ly Lu­kas Mar­tin Ma­tis­se öza­ra tut­lu­şyk ge­çir­di. Ma­laý­zi­ýa­nyň ...
Ýazylan wagty: 25 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 57 Jogaplar: 0
"Awaza" akwaparky açyldy
Ýazylan wagty: 24 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 83 Jogaplar: 0
Türkmenbaşyda polipropilen örtügini öndürýän täze kärhana açyldy
Ýazylan wagty: 24 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 48 Jogaplar: 0
Каспийский берег Туркменистана пополнился новым санаторием ​экстра класса
Каспийский берег Туркменис...
Ýazylan wagty: 22 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 175 Jogaplar: 0
Лебап велаят ёканч кеселлер хассаханасы барада
Лебап велаят ёканч кеселлер хассаханасы барада...
Ýazylan wagty: 21 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 63 Jogaplar: 0
Лебап велаят көп угурлы хассаханасы барада
Лебап велаят көп угурлы хассаханасы барада...
Ýazylan wagty: 21 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13139 sek. ýüklenen baýt: 48831