Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Следуя пути наставника
Ýazylan wagty: 21 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Robotlar adamlar bilen bile işlär
Robotlar adamlar bilen bile işlär
Ýazylan wagty: 21 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Messiniň täze rekordy
Messiniň täze rekordy
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanda awtomobil we demirýol köprülerine seljerme geçirildi
Türkmenistanda awtomobil we demirýol köprülerine s...
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Aý-gün hasabynyň ýöredilişi: hijri-kamary, hijri-şemsi we milady aý-gün senenamalary
Hijri-kamary senenamasy. Sagadyň oýlanyp tapylmadyk döwürleri Aýyň hereketine görä ...
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistan Merkezi Aziýada iň amatly ipoteka karzlaryny berýän döwlet
Türkmenistan Merkezi Aziýada iň amatly ipoteka karzlaryny berýän döwlet
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 7 Jogaplar: 0
Tom we Jerri oýny 100 milliona ýetdi
Tom we Jerri oýny 100 milliona ýetdi...
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
«Ahal» «Nawbohor» bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer
«Ahal» «Nawbohor» bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Özbegistanyň olimpiýa ýygyndysy Aziýa çempionatynda (U-23) ýarym finala çykdy
Özbegistanyň olimpiýa ýygyndysy Aziýa çempionatynda (U-23) ýarym finala çykdy
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň tele we radio ýaýlymlarynda tehniki arakesme yglan edildi
Türkmenistanyň tele we radio ýaýlymlarynda tehniki arakesme yglan edildi
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Wahyt Orazsähedowyň topary 25-nji ýanwarda Türkiýä gider
Wahyt Orazsähedowyň topary 25-nji ýanwarda Türkiýä gider
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Wahyt Orazsähedow şertnama üçin russiýaly hüjümçi bilen ýaryşar
Wahyt Orazsähedow şertnama üçin russiýaly hüjümçi bilen ýaryşar
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli täze saýt açyldy
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli täze saýt açyldy
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Konor Makgregor Donald Serrony 40 sekuntda nakaut bilen ýeňdi
Konor Makgregor Donald Serrony 40 sekuntda nakaut bilen ýeňdi
Ýazylan wagty: 20 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Liwerpulmy ýa-da Mançester Ýunaýted?!
Liwerpulmy ýa-da Mançester Ýunaýted?!
Ýazylan wagty: 18 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Lebap welaýatynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli wagtaýyn sergi açyldy
Lebap welaýatynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli wagtaýyn sergi açyldy
Ýazylan wagty: 18 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Ahal welaýatyndaky maslahat ýylyň dowamynda goýlan maksatlara bagyşlandy
Ahal welaýatyndaky maslahat ýylyň dowamynda goýlan maksatlara bagyşlandy
Ýazylan wagty: 18 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde geçirilen maslahat Aşgabatda bolan halkara dabaralaryň jemlerine bagyşlandy
«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde geçirilen maslahat Aşgabatda bolan halkara dabaralaryň jemlerine bagyşlandy
Ýazylan wagty: 18 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
El telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk
Ykjam el telefonlary biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ykjam telefonlar aslynda diňe ýakyn wagytda gerekli adamy tapmaklyga niýetlenen hem bolsa, kämil tehnologiýalarynyň ösm...
Ýazylan wagty: 18 января 2020 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 146 Jogaplar: 4
Lebap welaýat Medeniýet müdirliginde 2020-nji ýylyň wakalaryna bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi
Lebap welaýat Medeniýet müdirliginde 2020-nji ýylyň wakalaryna bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi
Ýazylan wagty: 18 января 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21813 sek. ýüklenen baýt: 48243