Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Nobeliň Fizika baýragynyň eýeleri mälim edildi
...
Ýazylan wagty: 09 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Nobeliň Lukmançylyk baýragynyň eýeleri mälim edildi
...
Ýazylan wagty: 09 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi Han Pälwanow bilen söhbetdeşlik
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi Han Pälwanow bilen söhbetdeşlik
Ýazylan wagty: 09 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Kerki şäherindäki döwrebap bazarda dükanlary 356-sy, söwda tekjeleriniň 800-si hereket edýär
    Kerki şäherindäki «Altyn asyr» bazary geçen ýyl açylyp, ulanmaga beri...
Ýazylan wagty: 09 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Farap etrabynda söwda hyzmatlarynyň gerimi giňeýär
   Farap etrap alyjylar jemgyýeti «Ýylyň iň oňat kärhanasy» bäsleşiginiň Lebap welaýat ta...
Ýazylan wagty: 09 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Daşoguz welaýatynda bugdaý ekişi tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär
Daşoguz welaýatynda bugdaý ekişi tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär
Ýazylan wagty: 09 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
Bolgariýaly Kristalina Georgiýewa Halkara Pul Gaznasyna ýolbaşçy saýlanyldy
Bolgariýaly Kristalina Georgiýewa Halkara Pul Gaznasyna ýolbaşçy saýlanyldy
Ýazylan wagty: 09 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2 Jogaplar: 0
At esbaplarynyň muzeý gymmaty
      
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
“Zähmet jоşýar gowaçaly pellerde”
    ,,T...
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Hatyra gününe bagyşlanyp serge guraldy
Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Ha...
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
«Ter önüm» hojalyk jemgyýeti «ANUGA 2019» halkara sergisine gatnaşýar
«Ter önüm» hojalyk jemgyýeti «AN...
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Küşt boýunça dünýä kubogynyň eýesi
Küşt boýunça dünýä kubogynyň eýesi
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabatda futzal boýunça Aziýa çempionaty geçirmek baradaky guramaçylyk toparyny tassyklady
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabatda ...
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Berdimuhamedow Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralady
Berdimuhamedow Türkmenistanyň ilkinj...
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Tatarystan Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär
Tatarystan Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy «Kiberhowpsuzlyk adalgalarynyň sözlügi» atly täze sözlük kitap taýýarlady
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy «Kiberhowpsuzlyk adalgalarynyň sözlügi» atly täze sözlük kitap taýýarlady
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Hatyra güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti "Halk hakydasy" ýadygärlikler toplumyna gül goýdy
Hatyra güni mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti "Halk hakydasy" ýadygärlikler toplumyna gül goýdy
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Aşgabatdaky «Baky şöhrat» ýadygärliginde Watan gerçekleriniň şekillerini oturtmak işi dowam etdiriler
Aşgabatdaky «Baky şöhrat» ýadygärliginde Watan gerçekleriniň şekillerini oturtmak işi dowam etdiriler
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Hatyra gününde berlen sadaka gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Hatyra gününde berlen sadaka gatnaşdy
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23874 sek. ýüklenen baýt: 48680