Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ursa, sögse, horlasada il ýagşy
Ursa, sökse, horlasada il ýagşy diýen sözden ugur alyp, öz ýaşaýan ýeriňden nägile bolmazlyk düşünjesi biz türkmenlerde...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 105 Jogaplar: 0
Üç eplenýän akylly telefonyny hödürledi
«Oppo» kompaniýasy üç epläp bolýan geljekki döwrebap «Oppo Find X3 Pro» atly akylly telefonyny hödürledi. Bu akylly telefon «Slaýdfon» diýip atlandyryldy. Telefonyň şekili Hytaýyň ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 67 Jogaplar: 0
Jigerbent galasy
Darganata etrabynda şu günlere çenli saklanyp galan gadymy ýadygärlikleriň biri-de Amyderýanyň aşak akymlarynda ýerleşýän Jigerbent galasydyr. Ol Darganata etrabynyň Sediwer obasynyň 6 ...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 74 Jogaplar: 0
Şährihaýbaryň täsin monjuklary
Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň aýratyn ünsi netijesinde halkymyzyň milli mirasymyzy gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde, ýurdumyzyň medeniýetiniň maddy binýadyny ösdürmekde u...
Ýazylan wagty: 17 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 58 Jogaplar: 0
MILLI LIDERIMIZIŇ “TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY” ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY
         MILLI  LIDERIMIZIŇ  “TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ &...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 62 Jogaplar: 0
TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETLI KITAP
TERBIÝEÇILIK  ÄHMIÝETLI  KITAP...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 63 Jogaplar: 0
BÄHBITLI ÖSÜŞLERIŇ GERIMI
 BÄHBITLI  ÖSÜŞLERIŇ GERIMI...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 65 Jogaplar: 0
BÄHBITLI MÜMKINÇILIKLER DÖREDILÄR
BÄHBITLI  MÜMKINÇILIKLER  DÖREDILÄR
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
MÄHREM ENÄNIŇ ALKYŞY
MÄHREM  ENÄNIŇ  ALKYŞY
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 65 Jogaplar: 0
YHLASLY ZÄHMETIŇ HÖZIRI
YHLASLY ZÄHMETIŇ HÖZIRI
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 56 Jogaplar: 0
EL HÜNÄRI — IL GEZER
EL  HÜNÄRI — IL  GEZER
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 74 Jogaplar: 0
HOŞNIÝETLI GATNAŞYKLARYŇ SÜTÜNI
HOŞNIÝETLI  GATNAŞYKLARYŇ  SÜTÜNI
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 54 Jogaplar: 0
ŞANLY TOÝA SOWGAT BOLDY
ŞANLY  TOÝA  SOWGAT  BOLDY
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANYLAN AÇYK SAPAK
BAÝRAMÇYLYGA  BAGYŞLANYLAN AÇYK  SAPAK
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 46 Jogaplar: 0
BERHIZIŇ ÄHMIÝETI
BERHIZIŇ   ÄHMIÝETI
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 44 Jogaplar: 0
DÜNÝÄDE MÜŇ ADAM...
DÜNÝÄDE  ...
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 52 Jogaplar: 0
AKYLLY GYZ
AKYLLY  GYZ
Ýazylan wagty: 15 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 64 Jogaplar: 0
MILLI DÄPLERIŇ DOWAMY
MILLI  DÄPLERI...
Ýazylan wagty: 14 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 66 Jogaplar: 0
ÜSTÜNLIKLERE BESLENÝÄR
ÜSTÜNLIKLERE  BESLENÝÄR
Ýazylan wagty: 14 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 67 Jogaplar: 0
SAGLYK WE BILIM ÇEŞMESI
SAGLYK  WE  BILIM ...
Ýazylan wagty: 14 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 65 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 5 6 7 8 9 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,56842 sek. ýüklenen baýt: 46902