Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

IRKI NEŞIRLER AUKSIONA GOÝLAR.
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 347 Jogaplar: 0
Daniýada Täze gala tapyldy.
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 364 Jogaplar: 0
Patyşalaryň aýdanlaryndan.
Bir mugallym hemişe şu sözleri gaýtalar eken: “Men ylymda köp zatlaryň aňyrsyna ýetip bilmedim. Oňa-da özümden pes adamlardan öwrenmegi namys bilmegim sebäp boldy. Okuwçylarym, şonuň üçin hem, özüňizden peslerden hem öwrenmegi kiçilik bilmäň. Diňe şeýtseňiz, bilimde kämillige ýetersiňiz”....
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 485 Jogaplar: 0
Platonyň we Gippokratyň aýdanlaryndan
Platondan: “Betbagtlyga uçran adam göwnüne nädip basalyk berip biler?” diýip sorapdyrlar. Ol şeýle joga...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
0 Okalan sany: 326 Jogaplar: 0
Diogeniň aýdanlaryndan
Diogen bir ýeňles häsiýetli aýalyň oglunyň adamlara kesek zyňyp duranyny group, oňa şeýle diýipdir: “Beýdip durma! Atdanlykda şol kesekleriň biriniň kak...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 389 Jogaplar: 0
Aristoteliň aýdanlaryndan
Aristotel Beýik Aleksandara şeýle nesihat beripdir:...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
0 Okalan sany: 338 Jogaplar: 0
Akyldarlaryň aýdanlaryndan
Bi...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 461 Jogaplar: 0
Akyldarlaryň pähimlerinden
Bir aýa...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 361 Jogaplar: 0
Akyldarlaryň pähimleri
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 294 Jogaplar: 0
Şahrukh Khan 49 ýaşyny doldurýar.
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Marala
0 Okalan sany: 456 Jogaplar: 1
TÜRKMEN TELEKEÇILERINIŇ HOJALYK BAŞLANGYÇLARY
TÜRKMEN TELEKEÇILERINIŇ HOJALYK BAŞLANGYÇLARY...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 825 Jogaplar: 0
Türkmen hokkeýçileri Minski şäheriniň “Ratomka” sport toplumynda halkara okuw-türgenleşik çärelerine gatnaşar
Türkmen hokkeýçileri Minski şäheriniň “Ratomka” sport toplumynda halkara okuw-türgenleşik çärelerine gatnaşar
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 388 Jogaplar: 1
Jadyly şemal
Mugallym tebigaty öwreniş dersinde okuwçylardan sapak soraýar:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 2225 Jogaplar: 0
Ýelpewajyň döreýşi.
Ýelpewajyň döreýşi. ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 278 Jogaplar: 0
Penisillini kim tapdy?
Penisillini kim tapdy?                              ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1840 Jogaplar: 0
Ylym äleminde
Ylym äleminde. ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 383 Jogaplar: 0
DOSLUK ÝARYŞY.
Şu günlet Türkmenabatda dosluk oýunlary geçirilýâr. Asylly dâbe görâ geç...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 333 Jogaplar: 0
Gyzykly maglumatlar
Gyzykly maglumatlar. ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 2456 Jogaplar: 1
Çöller nähili bolýar?
Çöller nähili bolýar? ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 335 Jogaplar: 0
«« « 395 396 397 398 399 401 402 403 404 405 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20489 sek. ýüklenen baýt: 46873