Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine
Ýazylan wagty: 27 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 371 Jogaplar: 0
Победы туркменистанцев на международной спортивной арене
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan KOROL
0 Okalan sany: 382 Jogaplar: 0
"Магнитный" поезд доставит из Парижа в Москву за час
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 379 Jogaplar: 3
AHALTEKE BEDEWLERINIŇ SIRK SUNGATYNDAKY ÜSTÜNLIGI
AHALTEKE BEDEWLERI...
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 342 Jogaplar: 1
В Туркменистане отмечен Праздник туркменского ковра
В Туркменистане широко и торжественно отмечен Праздник туркменского ковра. В честь знаменательной даты во всех городах и районах прошли праздничные встречи, художественные выставки и конкурсы, концерты и театрализованные представления....
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan KOROL
0 Okalan sany: 343 Jogaplar: 0
Paýtagtyň elektrik üpjünçiliçi kämilleşdirilýär
Aşgabadyň elektrik üpjünçilik ulgamynyň durky doly täzelener. Ýurduň Energeti...
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 417 Jogaplar: 0
Aşgabat Monumenti
Aşgabat Monumentiniň açylşy bilen hemme türkm...
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 514 Jogaplar: 2
Ak şäherim Aşgabat
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2346 Jogaplar: 2
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 456 Jogaplar: 0
HALYŞYNASLARYNYŇ BÜTINDÜNÝÄ JEMGYÝETINIŇ XIV MEJLISINE GATNAŞYJYLARA
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 343 Jogaplar: 0
«AK ŞÄHERIM AŞGABAT» ATLY XIII KÖPUGURLY HALKARA SERGISINE WE MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 459 Jogaplar: 0
LEBAPDA SPORT BAÝRAMÇYLYGY DOWAM EDÝÄR
LEBAPDA SPORT BAÝRAMÇYLYGY DOWAM EDÝÄRAnna, 23 maý 2014
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 312 Jogaplar: 0
Ynsan súńńúniń ahwaly barada
     ...
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 554 Jogaplar: 0
Geljekki energetikleriň bäşinji ýeňşi
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň açyk Halkara talyplar Internet-olim...
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 336 Jogaplar: 0
degishme
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 503 Jogaplar: 1
Telekeçilige döwlet tarapyndan berilýän goldawyň netijeliligi
«Häzirki döwür telekeçiligiň iş ýüzünde dikeldilýän, işewür adamlara öz ukyplaryny doly açmak üçin ähli şertleriň döredilýän döwrüdir. Döwletimiz senagat önümçiligini mundan beýläk-de ösdürmek üçin hususy telekeçileriň mümkinçiliklerini çekmäge ilkinji nobatdaky wezipeleriň biri hökmünde garaýar... Ykdysadyýetiň hususy pudagy bilen döwletiň netijeli hyzmatdaşlyk etmegine gönükdirilen, ýurdumyzyň kompaniýalarynyň maýa goýum işini goldamaga niýetlenen kanunçylygy kämilleşdirmek, hususy telekeçiligi ösdürmegiň pudaklaýyn ugurlarynyň gerimini giňeltmek örän möhüm wezipeleriň hatarynda durýar. Bu bolsa, ykdysadyýetimiziň önümçilik pudagyna has köp möçberde maýa goýumlaryny çekmäge we durmuş maksatnamalaryny amala aşyrmaga gönükdirilýän serişdeleriň möçberlerini has-da artdyrmaga mümkinçilik döreder»....
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 632 Jogaplar: 0
Бронежилет из геля выдерживает взрыв килограмма динамита
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 407 Jogaplar: 0
Привычки, которые стоит выкинуть из своей жизни
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 440 Jogaplar: 2
Maldarlar owlak-guzy möwsümini tamamlaýarlar
Biziň ýurdumyzyň Döwlet maldarçylyk birleşiginde 2014-nji ýylyň mallardan owla...
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 407 Jogaplar: 1
Диверсификация энергорынка
...
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan GundogarNews
1 Okalan sany: 419 Jogaplar: 0
«« « 397 398 399 400 401 403 404 405 406 407 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,36301 sek. ýüklenen baýt: 48108