Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

AHALTEKE BEDEWLERINIŇ SIRK SUNGATYNDAKY ÜSTÜNLIGI
AHALTEKE BEDEWLERI...
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 344 Jogaplar: 1
В Туркменистане отмечен Праздник туркменского ковра
В Туркменистане широко и торжественно отмечен Праздник туркменского ковра. В честь знаменательной даты во всех городах и районах прошли праздничные встречи, художественные выставки и конкурсы, концерты и театрализованные представления....
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan KOROL
0 Okalan sany: 345 Jogaplar: 0
Paýtagtyň elektrik üpjünçiliçi kämilleşdirilýär
Aşgabadyň elektrik üpjünçilik ulgamynyň durky doly täzelener. Ýurduň Energeti...
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 420 Jogaplar: 0
Aşgabat Monumenti
Aşgabat Monumentiniň açylşy bilen hemme türkm...
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 516 Jogaplar: 2
Ak şäherim Aşgabat
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2352 Jogaplar: 2
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 459 Jogaplar: 0
HALYŞYNASLARYNYŇ BÜTINDÜNÝÄ JEMGYÝETINIŇ XIV MEJLISINE GATNAŞYJYLARA
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 345 Jogaplar: 0
«AK ŞÄHERIM AŞGABAT» ATLY XIII KÖPUGURLY HALKARA SERGISINE WE MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 461 Jogaplar: 0
LEBAPDA SPORT BAÝRAMÇYLYGY DOWAM EDÝÄR
LEBAPDA SPORT BAÝRAMÇYLYGY DOWAM EDÝÄRAnna, 23 maý 2014
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 318 Jogaplar: 0
Ynsan súńńúniń ahwaly barada
     ...
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 559 Jogaplar: 0
Geljekki energetikleriň bäşinji ýeňşi
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň açyk Halkara talyplar Internet-olim...
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 339 Jogaplar: 0
degishme
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 505 Jogaplar: 1
Telekeçilige döwlet tarapyndan berilýän goldawyň netijeliligi
«Häzirki döwür telekeçiligiň iş ýüzünde dikeldilýän, işewür adamlara öz ukyplaryny doly açmak üçin ähli şertleriň döredilýän döwrüdir. Döwletimiz senagat önümçiligini mundan beýläk-de ösdürmek üçin hususy telekeçileriň mümkinçiliklerini çekmäge ilkinji nobatdaky wezipeleriň biri hökmünde garaýar... Ykdysadyýetiň hususy pudagy bilen döwletiň netijeli hyzmatdaşlyk etmegine gönükdirilen, ýurdumyzyň kompaniýalarynyň maýa goýum işini goldamaga niýetlenen kanunçylygy kämilleşdirmek, hususy telekeçiligi ösdürmegiň pudaklaýyn ugurlarynyň gerimini giňeltmek örän möhüm wezipeleriň hatarynda durýar. Bu bolsa, ykdysadyýetimiziň önümçilik pudagyna has köp möçberde maýa goýumlaryny çekmäge we durmuş maksatnamalaryny amala aşyrmaga gönükdirilýän serişdeleriň möçberlerini has-da artdyrmaga mümkinçilik döreder»....
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 636 Jogaplar: 0
Бронежилет из геля выдерживает взрыв килограмма динамита
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 410 Jogaplar: 0
Привычки, которые стоит выкинуть из своей жизни
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 442 Jogaplar: 2
Maldarlar owlak-guzy möwsümini tamamlaýarlar
Biziň ýurdumyzyň Döwlet maldarçylyk birleşiginde 2014-nji ýylyň mallardan owla...
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 408 Jogaplar: 1
Диверсификация энергорынка
...
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan GundogarNews
1 Okalan sany: 425 Jogaplar: 0
TÜRKMEN FUTBOLÇYLARY ÝARYŞA ULY ÝEŇIŞ BILEN BAŞLADYLAR
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 395 Jogaplar: 3
Возводится завод питьевой воды
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 443 Jogaplar: 2
V HALKARA GAZ KONGRESI: DÜNÝÄNIŇ ENERGETIKA KOMPANIÝALARYNYŇ NETIJELI GEPLEŞIKLERI
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 542 Jogaplar: 0
«« « 401 402 403 404 405 407 408 409 410 411 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20529 sek. ýüklenen baýt: 47962