Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Söýgi....
Adamlar hany aýdyň, häzirki döwriň oglanlary ýalançymy? 
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Garabeg
5 Okalan sany: 881 Jogaplar: 4
Lexus-330
Meniň maşynym içi (salony) göwnäňize ýaran bolsa ýürejigi basaý!..
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 984 Jogaplar: 7
Tijenmek gerek
BAŞGA KIM GYZYKLYJA MOWZUK AÇYP BILÝÄR.
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Marala
4 Okalan sany: 376 Jogaplar: 5
Degişmeler
       Gö­züň nä­me üçin gök?Ah­met­jik gö­zi gö­ge­ren synp­da­şy Aý­gü­le ýüz­len­ýär:- Gö­zü­ňe nä­me bol­dy, gö­ge­ren ýa­ly?- Hiç zat bo­la­nok. Sy­gyr sa­gyp otyr­kam guý­ru­gy­ny bu­la­dy. Olam gö­zü­me deg­di.- Syg­ryň guý­ru­gy gö­zü­ňi şeý­le gö­ger­däý­di­mi?- Ýok-la. Guý­ru­gy­ny oý­nat­ma­syn di­ýip ker­piç da­ňyp­dym... We­zi­peBaş di­rek­tor tä­ze ge­len iş­gä­re ýüz­len­ýär:...
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Marala
3 Okalan sany: 791 Jogaplar: 7
Jiu-jitsu göreşi
Russiýa Federasiýasynyň Su...
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 509 Jogaplar: 10
Iňsoňky jaň....
Hormatly agzalar, bilişimiz ýaly ertir mekdep okuwüylaryň ýaňlandyrmagynda iňsoňky jaň kakylar. Şug ýatdan çykmajak pursatlary, öz aramyzada pikir alyşalyň, mysal üçin......
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Admin
4 Okalan sany: 732 Jogaplar: 8
HOKKEÝ sporty
Her bir oýnuň öz taryhy bar. Geliň, bu gezek hokkeý oýny barada, o...
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 395 Jogaplar: 7
Paýtagtymyzda IV halkara Gaz kongresi öz işini tamamlady
Şu gün türkmen paýtagtynda nebitgaz ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmeg...
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 537 Jogaplar: 6
Paýtagtymyzda IV halkara Gaz kongresi öz işine başlady
Nobatdaky gezek türkmen paýtagty dünýäniň iri nebitgaz kompaniýalarynyň jemle...
Ýazylan wagty: 24 мая 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 746 Jogaplar: 4
STIPENDIYA HAKYNDA ODA (Degişme)
Bu gün!
Ýazylan wagty: 23 мая 2013 Ýazan KOROL
3 Okalan sany: 1628 Jogaplar: 6
1-nji iýun Çagalary goramagyň halkara güni..
                                      &n...
Ýazylan wagty: 23 мая 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 1260 Jogaplar: 12
Küşt täjine dalaşgärler.
Ýazylan wagty: 23 мая 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 393 Jogaplar: 4
Birža täzelikleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklaryn...
Ýazylan wagty: 23 мая 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 383 Jogaplar: 2
At üstündäki milli oýunlar.
Ýazylan wagty: 22 мая 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 596 Jogaplar: 3
Şaly ekişi geçirilýär
Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabynyň S.A.Nyýazow adyn...
Ýazylan wagty: 22 мая 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 467 Jogaplar: 2
Welosiped sporty we sagdyn durmuş ýörelgesi
Welosiped sporty we sagdyn durmuş ýörelgesi
Ýazylan wagty: 22 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 522 Jogaplar: 2
♡ SEN we MEN ♡
Ynha ýene Sen...
Ýazylan wagty: 21 мая 2013 Ýazan KOROL
3 Okalan sany: 498 Jogaplar: 4
sport lukmançylygy
Ýazylan wagty: 21 мая 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 355 Jogaplar: 2
Dün­ýä­niň iň gowy 15 ki­tap­ha­na­sy
Hä­zir­ki wagt­da ki­tap­ha­na­lar ha­ky­ky mu­zeý­ler ýa­ly­dyr. Ýa...
Ýazylan wagty: 21 мая 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 517 Jogaplar: 3
Statistika boýunça pudagara geňeşiň mejlisi
Şu gün Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýanyndaky Statist...
Ýazylan wagty: 21 мая 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 402 Jogaplar: 1
«« « 406 407 408 409 410 412 413 414 415 416 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,16885 sek. ýüklenen baýt: 46920