Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

TÜRKMENISTAN ENERGETIKA HARTIÝASYNA BAŞLYKLYGA SAÝLANDY
Ýazylan wagty: 02 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 297 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly G...
Ýazylan wagty: 02 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 408 Jogaplar: 0
Gyzlarmyza degishli!!
Ýazylan wagty: 01 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 306 Jogaplar: 0
Bazar bolçulygy
Ýurdumyzda haryt bolçulygyny üpjün etmek, bazarlaryň işini kämilleşdirmek, ilata gündelik zerur harytlaryň bahalarynyň elýeterli bolmagy ugrunda döredýän mümkinçiliklerinden doly peýdalanyp, ilkinji nobatda, halkymyzyň gündelik sarp edýän önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmak boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Bu önümleriň ählisi diýen ýaly Türkmenistanda öndürilmegi bolsa, bahalaryň elýeterli hem durnukly bolmagyna getirýär....
Ýazylan wagty: 01 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 276 Jogaplar: 0
Türkmenistanyn ykdysady ösüşi
Döwlet syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürmekde ýerli önümçiligiň daşary ýurtlara eksport edilmegi aýratyn ähmiýete eýedir. Bu babatda alnyp barylýan işleriň aglabasy Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen ýerine ýetirilýär. Ýurdumyzyň telekeçileriniň öndürýän önümlerine dünýäde uly isleg bildirilýär. Hut şu nukdaýnazardan, häzirki wagtda türkmen halylaryny daşary ýurda eksport etmegiň ýollary yzygiderli öwrenilýär. Türkmen telekeçileriniň öndürýän ýumurtga we konditer önümleri bolsa, indi ençeme wagtdan bäri goňşy döwletlere eksport edilýär. Ýurdumyzda öndürilýän balyk we balyk önümleriniň eksporty hem geljekde göz öňünde tutulýar.Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwda geleşiklerinden çen tutup, ýurdumyza gelýän daşary ýurtly telekeçileriň, esasan, nebit önümlerine, pagta ýagyna, saryja goýnuň ýüňüne aýratyn ähmiýet berýändigi ünsi çekýär. Muňa Latwiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Lýuksemburgdan, Türkiýeden ýurdumyza gelen telekeçileriň dizel ýangyjyny, nebit koksuny, Günorta Koreýadan, Şotlandiýadan, Beýik Britaniýadan, Türkiýeden, Russiýadan gelen işewürleriň hem pagta ýagyny, ýüplügi hem-de dürli görnüşdäki beýleki zatlary gyzyl pula satyn alýandyklary aýdyň şaýatlyk edýär. Şeýle söwda geleşikleri daşary ýurtly işewürler bilen manat serişdesiniň hasabyna-da üstünlikli amala aşyrylýar....
Ýazylan wagty: 01 декабря 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 818 Jogaplar: 0
KÖNEÜRGENÇDÂKI DABARALAR.
Milli Liderimiziñ ak pata bermegi bilen, gadymy Nusaý galasynyñ ýanyndan atly ...
Ýazylan wagty: 01 декабря 2016 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 235 Jogaplar: 0
MEDYNDA GAZANYLAN MEDALLAR.
   Ýakynda Russiýa Federasiýasynyñ Medyn şâherinde köptaraplaýyn ...
Ýazylan wagty: 30 ноября 2016 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 275 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan doganlyk Owganystanyň gülläp ösýän döwlet bolmagynyň tarapdary bolup çykyş edýär
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan doganlyk Owganystanyň gülläp ösýän döwlet bolmagynyň tarapdary bolup çykyş edýär...
Ýazylan wagty: 30 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 738 Jogaplar: 0
12 декабря в Туркменистане широко отметят День нейтралитета
12 декабря в Туркменистане широко отметят День нейтралитета12 декабря по случаю Дня нейтралитета Туркменистана по всей стране планируется проведение в выставочных и киноконцертных центрах, музеях и библиотеках встреч, творческих конкурсов, концертов, в образовательных учреждениях – торжественных линеек, открытых уроков и олимпиад, в институтах Академии наук – научно-практических конференций и др....
Ýazylan wagty: 30 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 282 Jogaplar: 0
Türkmen pälwanlarynyň dünýä çempionatyndaky üstünligi
Türkmen pälwanlarynyň dünýä çempionatyndaky üstünligi...
Ýazylan wagty: 30 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 384 Jogaplar: 0
В Овадан-депе продолжается строительство завода по производству бензина из природного газа
В Овадан-депе продолжается строительство завода по производству бензина из природного газаАктивными темпами продолжается строительство нового промышленного гиганта – завода по производству высококачественного бензина из природного газа, расположенного в местечке Овадан-депе Ахалского велаята в 32-х километрах от Ашхабада. Для координации действий генподрядчика и заказчика, а также контроля за ходом строительства при Государственном концерне «Туркменгаз» создана Дирекция по строительству газохимических комплексов....
Ýazylan wagty: 30 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 445 Jogaplar: 0
Älem Jahan we biziň dünýämiz dogrydanda ýalançy dünýämi? munyň ylmy teswirnamasy we diýmek O dünýä barda !
Ýazylan wagty: 29 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2984 Jogaplar: 0
Fransiýanyń paýtagty Pariž şäheri Täze ýyl baýramçylygyna taýýarlyk görūp başlady.
Ýazylan wagty: 29 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 325 Jogaplar: 0
Şükür Bagşy
Şükür Bagşy(183...
Ýazylan wagty: 29 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 612 Jogaplar: 0
Президент Туркменистана открыл новый терминал по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов «Ымамназар»
Президент Туркменистана открыл новый терминал по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов «Ымамназар»Президент Туркменистана открыл новый терминал по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов «Ымамназар» у туркмено-афганской границы. Сдача в эксплуатацию терминала состоялась с помощью телемоста с местом торжеств по случаю ввода строй первой очереди Азиатского международного железнодорожного коридора....
Ýazylan wagty: 29 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 308 Jogaplar: 0
TÄZE DEMIR ÝOL BOÝUNÇA OWGANYSTANYŇ AKINA ŞÄHERINE ILKINJI ÝÜK OTLUSY UGRADY
TÄZE DEMIR ÝOL BOÝUNÇA OWGANYSTANYŇ AKINA ŞÄHERINE ILKINJI ÝÜK OTLUSY UGRADY
Ýazylan wagty: 29 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 219 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OWGANYSTANYŇ IŇ ÝOKARY DÖWLET SYLAGLARYNYŇ BIRINE MYNASYP BOLDY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI OWGANYSTANYŇ IŇ ÝOKARY DÖWLET SYLAGLARYNYŇ BIRINE MYNASYP BOLDY
Ýazylan wagty: 29 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 260 Jogaplar: 0
Halkara demir ýoly açyldy
Ýazylan wagty: 28 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 361 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ SAPARY BILEN LEBAP WELAÝATYNA UGRADY
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI IŞ SAPARY BILEN LEBAP WELAÝATYNA UGRADY
Ýazylan wagty: 28 ноября 2016 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 277 Jogaplar: 0
«« « 412 413 414 415 416 418 419 420 421 422 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20097 sek. ýüklenen baýt: 52675