Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Новый клип Psy назвали аморальным и запретили!
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1586 Jogaplar: 1
Geografiki atlar halk dilinde
Şu ýyl „Ylym“ neşirýatynda Halk geografiki adalgalaryň sözlügi neşir edil...
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 546 Jogaplar: 2
Sagdyn bolaýyn diýseňiz
                                              &n...
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 719 Jogaplar: 2
Düzzüm ýaryşy dowam edýär
 ...
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 576 Jogaplar: 3
Orbit....
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan Betman
5 Okalan sany: 394 Jogaplar: 5
Bagt näme?
Bagt bu her ki...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan KOROL
3 Okalan sany: 770 Jogaplar: 3
Türkmen meýdanlary üçin tehnika
“Türkmenobahyzmata” nemes ulag gurluşyk CLAAS kompaniýasynyň bäş ýüz «Ax...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 527 Jogaplar: 5
ÇAGA SAGLYGY.
 Içiň sanjylanmagy ýaňy doglan bäbekleriň, kiçi ýaşly çagalaryň aglabasynda duş gelýär. Sanjy ýogyn içegede çagany ynjalykdan gaçyrýan tutgaý görnüşli agyrynyň ýüze...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 736 Jogaplar: 3
Во славу туркменского скакуна,(Türkmen bedewiniň şan-şöhratyna)
Ýazylan wagty: 23 апреля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 1026 Jogaplar: 2
Bedew bady bilen.
Bedewler bady bilen.
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 1582 Jogaplar: 3
ÖÝLENGIN
Ýigit halyň garrylyga
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 481 Jogaplar: 2
Никогда не возвращайся в те...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 426 Jogaplar: 2
Irden turda atyny gor - Atyndan son Atany!!!
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 647 Jogaplar: 4
At --- türkmen toýlarynyň bezegi
           Bedew atymyz milletimiziň milli buýsanjydyr. Aty çarpaýa galyp kişňeýän türkmen iliniň döwletli Diýarynda her bir gün toý-baýrama beslenýär.Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Türkmenistan Watanymyzda bedew baýramynyň döwlet derejesinde her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilip geçilýändigini buýsanç bilen bellemek gerek. Atçylyk sporty bolsa ýurdumyzda gerimli ösdürilýän sport ugurlarynyň birine öwrüldi. Ahalteke atçylyk toplumy gözel Gökdere jülgesinde guralan iň kaşaň we ägirt uly desgalaryň biri bolmak bilen, bu toplum Merkezi Aziýa boýunça iň uly atçylyk toplumlarynyň biri hasaplanylýar.            ...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 1709 Jogaplar: 2
Aşgabat Watanymyzyň buýsanjy we şöhratydyr
“Ak şäherim - Aşgabat” atly köpugurly halkara sergisi we maslahaty öz i...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 1016 Jogaplar: 4
Ýagşylyk
Ýagşylyk adamlaryň bir-birege bolan iň ýakymly gatnaşyklarynyň biridir. Türkmeniň ýagşylyk etmek häsýeti kalbyna, aňyna müdimilik siňipdir. Ýagşylyg...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 445 Jogaplar: 1
Aýakgabyň döreýşi barada
Ýazylan wagty: 21 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 541 Jogaplar: 3
parasatly sözler
Ýazylan wagty: 21 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 958 Jogaplar: 1
Sport durmuşymyzyň bezegine öwrülýär
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 458 Jogaplar: 1
fakultetara bäsleşik
Ýazylan wagty: 20 апреля 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 420 Jogaplar: 0
«« « 424 425 426 427 428 430 431 432 433 434 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19385 sek. ýüklenen baýt: 47081