Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory wezipesine
Ýazylan wagty: 27 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 395 Jogaplar: 0
Победы туркменистанцев на международной спортивной арене
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan KOROL
0 Okalan sany: 392 Jogaplar: 0
"Магнитный" поезд доставит из Парижа в Москву за час
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 386 Jogaplar: 3
AHALTEKE BEDEWLERINIŇ SIRK SUNGATYNDAKY ÜSTÜNLIGI
AHALTEKE BEDEWLERI...
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 352 Jogaplar: 1
В Туркменистане отмечен Праздник туркменского ковра
В Туркменистане широко и торжественно отмечен Праздник туркменского ковра. В честь знаменательной даты во всех городах и районах прошли праздничные встречи, художественные выставки и конкурсы, концерты и театрализованные представления....
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan KOROL
0 Okalan sany: 357 Jogaplar: 0
Paýtagtyň elektrik üpjünçiliçi kämilleşdirilýär
Aşgabadyň elektrik üpjünçilik ulgamynyň durky doly täzelener. Ýurduň Energeti...
Ýazylan wagty: 26 мая 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 429 Jogaplar: 0
Aşgabat Monumenti
Aşgabat Monumentiniň açylşy bilen hemme türkm...
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 526 Jogaplar: 2
Ak şäherim Aşgabat
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2391 Jogaplar: 2
TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 472 Jogaplar: 0
HALYŞYNASLARYNYŇ BÜTINDÜNÝÄ JEMGYÝETINIŇ XIV MEJLISINE GATNAŞYJYLARA
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 352 Jogaplar: 0
«AK ŞÄHERIM AŞGABAT» ATLY XIII KÖPUGURLY HALKARA SERGISINE WE MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 468 Jogaplar: 0
LEBAPDA SPORT BAÝRAMÇYLYGY DOWAM EDÝÄR
LEBAPDA SPORT BAÝRAMÇYLYGY DOWAM EDÝÄRAnna, 23 maý 2014
Ýazylan wagty: 24 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 331 Jogaplar: 0
Ynsan súńńúniń ahwaly barada
     ...
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 576 Jogaplar: 0
Geljekki energetikleriň bäşinji ýeňşi
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň açyk Halkara talyplar Internet-olim...
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 346 Jogaplar: 0
degishme
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 511 Jogaplar: 1
Telekeçilige döwlet tarapyndan berilýän goldawyň netijeliligi
«Häzirki döwür telekeçiligiň iş ýüzünde dikeldilýän, işewür adamlara öz ukyplaryny doly açmak üçin ähli şertleriň döredilýän döwrüdir. Döwletimiz senagat önümçiligini mundan beýläk-de ösdürmek üçin hususy telekeçileriň mümkinçiliklerini çekmäge ilkinji nobatdaky wezipeleriň biri hökmünde garaýar... Ykdysadyýetiň hususy pudagy bilen döwletiň netijeli hyzmatdaşlyk etmegine gönükdirilen, ýurdumyzyň kompaniýalarynyň maýa goýum işini goldamaga niýetlenen kanunçylygy kämilleşdirmek, hususy telekeçiligi ösdürmegiň pudaklaýyn ugurlarynyň gerimini giňeltmek örän möhüm wezipeleriň hatarynda durýar. Bu bolsa, ykdysadyýetimiziň önümçilik pudagyna has köp möçberde maýa goýumlaryny çekmäge we durmuş maksatnamalaryny amala aşyrmaga gönükdirilýän serişdeleriň möçberlerini has-da artdyrmaga mümkinçilik döreder»....
Ýazylan wagty: 23 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 653 Jogaplar: 0
Бронежилет из геля выдерживает взрыв килограмма динамита
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 415 Jogaplar: 0
Привычки, которые стоит выкинуть из своей жизни
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 448 Jogaplar: 2
Maldarlar owlak-guzy möwsümini tamamlaýarlar
Biziň ýurdumyzyň Döwlet maldarçylyk birleşiginde 2014-nji ýylyň mallardan owla...
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 416 Jogaplar: 1
Диверсификация энергорынка
...
Ýazylan wagty: 22 мая 2014 Ýazan GundogarNews
1 Okalan sany: 434 Jogaplar: 0
«« « 424 425 426 427 428 430 431 432 433 434 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,31695 sek. ýüklenen baýt: 48348