Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gyz-Gelin waspy................
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Marala
46 Okalan sany: 14562 Jogaplar: 1
Ma­ýyş­gak smart­fon­la­ry.......
...
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Betman
26 Okalan sany: 615 Jogaplar: 0
Braziliýanyň bäşinji birinjiligi we 2014-nji ýyl­da Bra­zi­li­ýa­da ge­çi­ril­jek fut­bol bo­ýun­ça Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň mas­ko­ty­na “Fu­le­ko” (Fu­leco) di­ýen at go­ýul­dy.
Ki­çi fut­bol (fut­zal) bo­ýun­ça Taý­land­da ge­çi­ri­len Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da Bra­zi­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 5-nji ge­zek çem­pi­on­lyk ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di.          ...
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Betman
32 Okalan sany: 710 Jogaplar: 0
BÄRI GEL
             BÄRI GEL...
Ýazylan wagty: 27 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 525 Jogaplar: 0
Gar ýagýara gar ýagýar, ýagýar akja gar .......
Dostlar bu ýyl hakykatdanam köpleriň aýtmagyna görä gyş pasly bir azajyk sowuk bolmanam durmaz.Belki Gyşymyz gyşa meňzesin.Gyşymyz-gyş bolmasa, ýazymyz-ý...
Ýazylan wagty: 26 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 760 Jogaplar: 0
Söýgi bir durmuşdyr aýrylmaz sensiz.....
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Marala
3 Okalan sany: 580 Jogaplar: 1
Duýdansyz tormaz.....
Adamlardan ýaňa hyryn-dyky...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 528 Jogaplar: 1
LÄŞGE....
BIR GÜN BIRADAM  BAZARDAN L...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 594 Jogaplar: 2
Ýaraşar........
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 494 Jogaplar: 1
Täze ýyl arzuwy......
Biz, nesip bolsa Täze ýyl baýramçykygyny şäheriň gözel ýerinde ýerleşýän Älem dünýäsin-de geçirmekçi, sebäbi. gözelligini özünde jemleýän  Älem dünýäsinde bezelen arçanyň boýy  37 metr bolup, çar ýana öwüşgin berýan dürli reňkli yşyklary hem uzakdan görenleri  haýrana galdyrýar. Şeýle-de hem ertekilerdäki ýaly owadan arçanyň daş töwereginde Aýaz-baba, garpamyk, çagalar, bäş welaýatymyzdan hem gelen aýdym-sazandarlar, wäşiler,artistlar we tans toparlary bilen gurnalan çykyşlary  biziň göwnümizi şatlandyrar. ...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 495 Jogaplar: 2
Названы 50 лучших альбомов 2012 года
Известное американское музыкальное онлайн-издание Pitchfork опубликовало список "50 лучших альбомов 2012 года". ...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 552 Jogaplar: 1
Ýürek Söýgüsi....
...
Ýazylan wagty: 24 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 621 Jogaplar: 0
"Desktop" üçin Gün bilen baglanyşykly suratlar...
Ýazylan wagty: 24 декабря 2012 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 562 Jogaplar: 1
Garynja bilen pil.....
Garynja bilen pil suwa düşýän ekenler birden
Ýazylan wagty: 21 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 583 Jogaplar: 0
Taze Yylda......
Täze Ýylda.
Ýazylan wagty: 20 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 755 Jogaplar: 3
Taze yylynyz gutly bolsun adamlar! .....
Taze yylynyz gutly bolsun adamlar!  2013-nji yyl bizin hemmamiz ucin dushuml...
Ýazylan wagty: 20 декабря 2012 Ýazan Marala
3 Okalan sany: 1915 Jogaplar: 1
Täze ýylyň şat toýy bolmaz onuň deň taýy GUTLAG....
                             ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Betman
3 Okalan sany: 735 Jogaplar: 2
Horlanmanyň täze usuly.....
  Bir semizje aýal lukmandan nädip horlanmalydyny soraýar,  Lukman: Siz bir bölejik gara çörek iýmeli ýany bilen bir käse ýuwanjak gök çaýiçm...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 451 Jogaplar: 2
Ilki SMS-i yazan dali.......
   Mana salam bermedik sen dali Salamyna garashan men dali  dalini soyen sen dali  Sana dali diyen men dali              ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 688 Jogaplar: 2
Почему в пассажирских самолетах нет парашютов?
Существуют международные правила, согласно которым, парашют не в...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Permann
1 Okalan sany: 567 Jogaplar: 1
«« « 469 470 471 472 473 475 476 477 478 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24235 sek. ýüklenen baýt: 47890