Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

GABANJAŇLYK KESELMİ ÝADA SÖÝGİ?
Herkimiñ baş...
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 1061 Jogaplar: 3
Ко Дню Великой Победы - Герои страны
...
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 720 Jogaplar: 2
Новый клип Psy назвали аморальным и запретили!
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1609 Jogaplar: 1
Geografiki atlar halk dilinde
Şu ýyl „Ylym“ neşirýatynda Halk geografiki adalgalaryň sözlügi neşir edil...
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 586 Jogaplar: 2
Sagdyn bolaýyn diýseňiz
                                              &n...
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 765 Jogaplar: 2
Düzzüm ýaryşy dowam edýär
 ...
Ýazylan wagty: 25 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 599 Jogaplar: 3
Orbit....
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan Betman
5 Okalan sany: 411 Jogaplar: 5
Bagt näme?
Bagt bu her ki...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan KOROL
3 Okalan sany: 816 Jogaplar: 3
Türkmen meýdanlary üçin tehnika
“Türkmenobahyzmata” nemes ulag gurluşyk CLAAS kompaniýasynyň bäş ýüz «Ax...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 563 Jogaplar: 5
ÇAGA SAGLYGY.
 Içiň sanjylanmagy ýaňy doglan bäbekleriň, kiçi ýaşly çagalaryň aglabasynda duş gelýär. Sanjy ýogyn içegede çagany ynjalykdan gaçyrýan tutgaý görnüşli agyrynyň ýüze...
Ýazylan wagty: 24 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 813 Jogaplar: 3
Во славу туркменского скакуна,(Türkmen bedewiniň şan-şöhratyna)
Ýazylan wagty: 23 апреля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 1057 Jogaplar: 2
Bedew bady bilen.
Bedewler bady bilen.
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 1653 Jogaplar: 3
ÖÝLENGIN
Ýigit halyň garrylyga
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 498 Jogaplar: 2
Никогда не возвращайся в те...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 450 Jogaplar: 2
Irden turda atyny gor - Atyndan son Atany!!!
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 687 Jogaplar: 4
At --- türkmen toýlarynyň bezegi
           Bedew atymyz milletimiziň milli buýsanjydyr. Aty çarpaýa galyp kişňeýän türkmen iliniň döwletli Diýarynda her bir gün toý-baýrama beslenýär.Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Türkmenistan Watanymyzda bedew baýramynyň döwlet derejesinde her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilip geçilýändigini buýsanç bilen bellemek gerek. Atçylyk sporty bolsa ýurdumyzda gerimli ösdürilýän sport ugurlarynyň birine öwrüldi. Ahalteke atçylyk toplumy gözel Gökdere jülgesinde guralan iň kaşaň we ägirt uly desgalaryň biri bolmak bilen, bu toplum Merkezi Aziýa boýunça iň uly atçylyk toplumlarynyň biri hasaplanylýar.            ...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 1766 Jogaplar: 2
Aşgabat Watanymyzyň buýsanjy we şöhratydyr
“Ak şäherim - Aşgabat” atly köpugurly halkara sergisi we maslahaty öz i...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 1110 Jogaplar: 4
Ýagşylyk
Ýagşylyk adamlaryň bir-birege bolan iň ýakymly gatnaşyklarynyň biridir. Türkmeniň ýagşylyk etmek häsýeti kalbyna, aňyna müdimilik siňipdir. Ýagşylyg...
Ýazylan wagty: 22 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 473 Jogaplar: 1
Aýakgabyň döreýşi barada
Ýazylan wagty: 21 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 570 Jogaplar: 3
parasatly sözler
Ýazylan wagty: 21 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 988 Jogaplar: 1
«« « 479 480 481 482 483 485 486 487 488 489 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,34889 sek. ýüklenen baýt: 46948