Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Sport ussatlary
«Galkynyş»  sportsagaldyş toplumynda 1997 – 1998-nji ýyllar aralygynda doglan oglanlaryň arasynda kik-boksing boýunça  Aşgabat şäheriniň açyk...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 458 Jogaplar: 2
Bäsleşik Suratlary
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Jekson
6 Okalan sany: 518 Jogaplar: 5
ÇAGALARYŇ SAGLYGYNY GORAŇ!
           Pasyllaryň çalşygynda howanyň häli-şindi üýtgäp durmagy çaga bedenine belli bir derejede täsir edýär. Aýratyn hem, ýaş çagalaryň bedenin...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 668 Jogaplar: 2
«40-летний юбилей первого звонка с мобильного телефона» 03,04,2013г
3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер осуществил первый в мире звонок по опытному образцу мобил...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Shutnick
4 Okalan sany: 688 Jogaplar: 2
GELŞIKLIDIR GÜL TAHÝA.
Hormatly doganlar, jigiler we uýalar şu gün men, siziň bilen türkmen tahýasynyň tikilşi hakynda söz açmakçy. 
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 995 Jogaplar: 4
Bäsleşik SURATLARY.
Oýundäl - ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ - ri kim köp basmanşak.
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Shutnick
5 Okalan sany: 619 Jogaplar: 5
Salam agzalar- Bäsleşige degişli suratlary.
Hormatly NextTM.com saýtynyň agzalary we adalatly emin agzalary şu görýän suratlararyňyza mynasyp baha bermegiňize, sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Jemşit (Je...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Jekson
6 Okalan sany: 807 Jogaplar: 7
Spartakiýada
''Aşgabat'' köpugurly stadionynda şu gün sagat 16:00-da "Türkmenistan ruhubelentligiň we sagdynlygyň'' ýurdy atly spartakiýadanyň ýapylyş dabarasy geçirilýär. Ýeňijilere gymmat bahaly...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 471 Jogaplar: 5
Прозрачный смартфон Polytron
Ресурс MobileGeeks получил возможность попасть в офис тайваньской Kомпании Polytron Technologies и сделать мини-обзор перво...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Shutnick
6 Okalan sany: 599 Jogaplar: 5
TYMSALLAR
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 681 Jogaplar: 3
“Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşik!!!
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 923 Jogaplar: 3
В туристической зоне на Каспии прошел международный семинар по развитию гостиничного и туристического бизнеса
В туристической зоне на Каспии прошел международный семинар по развитию гостиничного и ...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Shutnick
4 Okalan sany: 655 Jogaplar: 4
NAKYLLAR.
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Mayichka
6 Okalan sany: 14025 Jogaplar: 5
Barha batly badymyz
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 472 Jogaplar: 3
NAÝBAŞY ARZUWYM-ÝAŞYL TUGRAMYZY BELENT PASYRDATMAK.
       Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň uçurymy, sambo boýunça halkara derejeli sport ussady Nasiba Surkiýewa
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 403 Jogaplar: 3
Suw damjasynyn owadanlygy!!! (dowamy)
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 603 Jogaplar: 3
Bäsleşikde halanjak suratlar.
Meniňem goýan suratlarymy halarsyňyz diýip umyt edýän, menem birnäçäňize ýürejik basandyryn.
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Garabeg
6 Okalan sany: 1195 Jogaplar: 5
Suw damjasynyn owadanlygy!!!
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 382 Jogaplar: 3
Sportuň ähmiýeti örän uludyr.
       Häzirki wagtda orta we ýokary okuw mekdepleriniň ählisinde, ministrliklerde sport gurnaklary we sportuň dürli görnüşleri boýunça...
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 431 Jogaplar: 3
Bäsleşik suratlary.
Çöl meýdanlaryň suwsyzlykdan bolýan ýagdaýy. 
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 730 Jogaplar: 4
«« « 485 486 487 488 489 491 492 493 494 495 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21258 sek. ýüklenen baýt: 47621