Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Kiçi ýaşly mekdep okuwçylarynyň hereket işjeňligini ýokarylandyrmakda hereketli oýunlaryň ähmiýeti.
Kiçi ýaşly mekdep okuwçylarynyň hereket işjeňligini ýokarylandyrmakda hereketli oýunlaryň ...
Ýazylan wagty: 20 мая 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 519 Jogaplar: 4
GELIŇ, HOKKEÝ OÝNALYŇ!
 GELIŇ, HOKKEÝ...
Ýazylan wagty: 18 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 375 Jogaplar: 3
Миллион новорожденных умирает в день своего рождения
Миллион новорожденных умирает в день своего рождения...
Ýazylan wagty: 18 мая 2013 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 473 Jogaplar: 2
“ Japbaklar ” (Gurjak teatry)
“ Japbaklar ” 
Ýazylan wagty: 18 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2034 Jogaplar: 2
Baýramlaryňyz gutly bolsun!
Menem sizi, şu gün  Magtymguly Pragynyň we  türkmenistan kanistitusiýanyň döredilen güni bilen gy...
Ýazylan wagty: 18 мая 2013 Ýazan Marala
1 Okalan sany: 392 Jogaplar: 1
2013-nji ýylyň maý aýynyň 18-ne Beýik Magtymguly atamyzyň güni
Hormatly NextTM.com saýtynyň agzalary men hem, şu gün, ýagny 2013-nji ýylyň maý aýynyň 18-ne   &...
Ýazylan wagty: 18 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 498 Jogaplar: 3
Menä, sizi güldürmekçi bolýaryn...(Degişmeler)
Günlerde bir gün, obanyň jahyl ýigidi  aýnaly şkaf satyn alyp öýüne getirip ýaňky şkafyň aýnasyna seredip: - Heý heleý aýna bir seret bize dogan...
Ýazylan wagty: 18 мая 2013 Ýazan Garabeg
1 Okalan sany: 657 Jogaplar: 1
TÜRKMENIŇ (Magtymguly)
TÜRKMENIŇ...
Ýazylan wagty: 17 мая 2013 Ýazan Asmandakebelejik
1 Okalan sany: 605 Jogaplar: 1
ýene-de hoş habar
Gresiýada 7 ýa...
Ýazylan wagty: 17 мая 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 362 Jogaplar: 1
Türkmen döwlet gurjak teatry
...
Ýazylan wagty: 17 мая 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 1739 Jogaplar: 1
Hoş habar
Ýazylan wagty: 16 мая 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 405 Jogaplar: 1
Лидируют футболисты МТТУ и Мерва....
Лидируют футб...
Ýazylan wagty: 16 мая 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 544 Jogaplar: 2
SPORTUŇ ÄHMIÝETI
SPORTUŇ  ÄHMIÝETI 
Ýazylan wagty: 16 мая 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 1278 Jogaplar: 2
MÄNE BABANYŇ RUBAGYLARYNDA AHLAK TERBIÝESI.
                          MÄNE BABANYŇ RUBAGYLARYNDA AHLAK TERBIÝESI.
Ýazylan wagty: 16 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1402 Jogaplar: 2
Maýa Kuliýewa
Maýa Kuliýewa
Ýazylan wagty: 16 мая 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 461 Jogaplar: 2
Çagalar barada gyzykly maglumatlar
1.Dünýä ýurt...
Ýazylan wagty: 15 мая 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 2313 Jogaplar: 1
TÜRKMENISTANYŇ BIRINJILIGI.
TÜRKMENISTANYŇ BIRINJILIGI.          Türkmenist...
Ýazylan wagty: 15 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 366 Jogaplar: 1
SUWDAKY SAZLAŞYK
SUWDAKY SAZLAŞYK
Ýazylan wagty: 15 мая 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 367 Jogaplar: 1
Hanyýewa Ogultäç
Hanyýewa Ogultäç
Ýazylan wagty: 15 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 491 Jogaplar: 2
Как отбелить зубы в домашних условиях?
Мечтаешь о б...
Ýazylan wagty: 15 мая 2013 Ýazan Asmandakebelejik
1 Okalan sany: 680 Jogaplar: 1
«« « 490 491 492 493 494 496 497 498 499 500 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24955 sek. ýüklenen baýt: 46562