Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitlendi.
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde ha...
Ýazylan wagty: 11 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Hoş habarlar köpelýär!
Hoş habarlar köpelýär!
Ýazylan wagty: 10 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Aýdyňlyk adalatyň kepili bolar.
Aýdyňlyk adalatyň kepili bolar.
Ýazylan wagty: 10 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Türkmen ýokary okuw mekdepleri döwrebap bilim tehnologiýalaryny işjeň ulanýarlar
Türkmen ýokary okuw mekdepleri döwrebap bilim tehnologiýalaryny işjeň ulanýarlarTürkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan guralan hem-de Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň 6-syny birleşdiren wideomaslahat sanly okuwyň mümkinçiliklerini görkezdi. ...
Ýazylan wagty: 10 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Sahara çölünde bassyr ikinji ýyl gar ýagdy
Sahara çölünde bassyr ikinji ýyl gar ýagdy
Ýazylan wagty: 10 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy Malaýziýanyň UTP uniwersitetine okamaga çagyrýar
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy Malaýziýanyň UTP uniwersitetine okamaga çagyrýar «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) SdnBhd» kompaniýasy Malaýziýanyň «PETRONAS» Tehnologiki uniwersitetinde 2018-2019-njy okuw ýylynda okamak üçin dalaşgärleri kabul edip başlaýar....
Ýazylan wagty: 10 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy Ak mermerli Aşgabat sebitiň we dünýäniň owadan hem-de amatly şäherleriniň biri hökmündäki derejesini gün-günden berkidip, dürli pudaklarda netijeli halkara gatnaşyklarynyň geçirilýän merkezi hökmünde ykrar edildi. Watanymyzyň ähli künjegini, has çetdäki obalary gurşap alan giň möçberli özgertmeleriň barşynda paýtagtymyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy we ýolbaşçylygy bilen oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini ähli aýdyňlygy bilen äşgär edýär....
Ýazylan wagty: 10 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
ILKINJI BAŞLANGYÇLAR
ILKINJI  BAŞLANGYÇLAR
Ýazylan wagty: 09 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGYŇ DESGASY
BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGYŇ DESGASY
Ýazylan wagty: 09 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Permana gol çekdi
Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Permana gol çekdi
Ýazylan wagty: 09 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Ýazylan wagty: 09 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
9-11-nji synp okuwçylarynyň gatnaşýan ders bäsleşigi dowam edýär
9-11-nji synp okuwçylarynyň gatnaşýan ders bäsleşigi dowam edýär
Ýazylan wagty: 08 января 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 51 Jogaplar: 0
Православное Рождество в Туркменистане отметили благотворительной акцией
Православное Рождество в Туркменистане отметили благотворительной акциейСегодня в столичном банкетном зале «Ак Алтын» прошла благотворительная акция, приуроченная к празднованию православного Рождества. В ней участвовали свыше 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, детишки из малообеспеченных семей, а также их родители, сообщает информационное агентство ОРИЕНТ....
Ýazylan wagty: 08 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 34 Jogaplar: 0
Türkmenistan özüniň tranzit geçirijiligini ýokarlandyrýar
Türkmenistan özüniň   tranzit geçirijiligini ýok...
Ýazylan wagty: 08 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Ataýew Gurbanmuhammet Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi
Ataýew Gurbanmuhammet Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi&n...
Ýazylan wagty: 08 января 2018 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiziň adyna daşary ýurtlardan gutlag hatlary gelip gowuşdy
Hormatly Prezidentimiziň adyna daşary ýurtlardan gutlag hatlary gelip gowuşdy...
Ýazylan wagty: 08 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 45 Jogaplar: 0
Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň käbir häkimlikleriniň atlaryny we gurluşyny üýtgetmek hakynda Karara gol çekdi
Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň käbir häkimlikleriniň atlaryny we gurluşyny üýtgetmek hakynda...
Ýazylan wagty: 08 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Birža söwdalarynda daşary ýurtlara goýberilen harytlaryň jemi bahasy 4 million ABŞ-niň dollaryndan gowrak boldy
Birža söwdalarynda daşary ýurtlara goýbe...
Ýazylan wagty: 08 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
Hindistanda Merkezi Aziýanyň halylarynyň sergisi geçirildi
Ýazylan wagty: 06 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Mejlisi “Ulag howpsuzlygy hakynda”, we “Telewidenie we radiogepleşikler hakynda” kanunlary kabul etdi
Türkmenistanyň Mejlisi “Ulag howpsuzlygy hakynda”, we “Telewidenie we radiogepleşikler hakynda” kanunlary kabul etdi
Ýazylan wagty: 06 января 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15836 sek. ýüklenen baýt: 50232