Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy
Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 460 Jogaplar: 0
Türkmenistan Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär
15-nji martda hormatly Prez...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
ТУРКМЕНИСТАН: ОТ ГОР КУГИТАНГА ДО КАСПИЙСКОГО МОРЯ.
1.КУГИТАНГТАУ (КОЙТЕНДАГ)
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
ULAG SÜRÜJILERI ÜÇIN MAŞKLAR.
Sürüjiler üçin maşklar Size hödürlen...
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Doha şäherinde Türkmenistanyň ýörite sergisi geçirilýär
Doha şäherinde Türkmenistanyň ýörite sergisi geçirilýär~~Düýn Kataryň paýtagty Doha şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň çäklerinde ýörite serginiň işine badalga berildi. Döwlet Medeniýet merkeziniň Mili muzeýiniň, Türkmenistanyň Çeperçilik muzeýiniň bilelikde gurnan sergisinde türkmen halkynyň milli lybaslary, at bezegleri, şaý-sepler, çeperçilik eserleri hem-de Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna bagyşlanan kitaplar, sözlükler, tanyşdyryş bukjalary görkezilýär. Serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Katar döwletindäki ilçihanasynyň wekilleri, «Katara» Medeniýet merkeziniň ýolbaşçylary hem-de ýurtdaky diplomatlar gatnaşdylar. Sergi 3 günläp dowam eder....
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Katarda Türkmenistanyň Medeniýet günlerine badalga berildi
Katarda Türkmenistanyň Medeniýet günlerine badalga berildi~~11-nji martda Kataryň paýtagty Doha şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günlerine badalga berildi. Açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Medeniýet minitriniň orunbasary Atageldi Şamyradow söz sözläp, bu dabaranyň iki dostlukly halkyň gatnaşyklarynyň röwşen geljegine goşant goşar diýip belledi. Şeýle hem ol bu dabaralary gurnamakda ýardam eden «Katara» Medeniýet merkeziniň müdiri Dr.Halid Bin Ibrahim Alsulaitini türkmen dony we telpegi bilen sylaglady.Soňra türkmenistanly sungat ussatlarynyň konserti boldy. Konsertde Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň ýolbaşçylygyndaky «Dokmaçylar» folklor-tans topary, Kakadurdy Täjimow, Parahat Amandurdyýew, Akmuhammet Hanow, Suhan Orazberdiýew, Akjagül Annanowa, Zylyha Kakaýewa ýaly sungat ussatlary çykyş etdiler. Konsertiň ahyrynda «Katara» Medeniýet merkeziniň müdiri türkmenistanly myhmanlara minnetdarlyk bildirdi....
Ýazylan wagty: 15 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
SPORT TANSLARY.
Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäkerinde Türkmenistanyň ýygyndy ...
Ýazylan wagty: 14 марта 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
SÖÝGI ASLYNDA NÂDIP DÖREÝÂR.
Söýgi aslynda nädip döreýär?
Ýazylan wagty: 14 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
GYZLAR ÜÇIN.
Gyzlar ucin gyzyklyja fakt (10 sany)
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
DOSTLAR HAKYNDA.
Dostlar hakynda gyzykly maglumatlar!
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
ÜNS BERIÑ.
✔Bir gezek asgyranymyzda sagatda 160 km tizlikde howa cykyar. Hic hili asgyrmajak bolman , beyninize gan s...
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
N-311
311 belgili otag
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
AJY BURÇ WE UKY.
1)Ajy burçdan agzymyz ýananda näme üçin suw içmek peýda bermeýär? 
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
SORAGLARA JOGAP.
Durmuşda adamy köp pikirlendirjek soraglara anyk jogap .
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
EJE.
    Eje       ...
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
WIDKUN KWISLING.
Widkun Kwisling dünýäniñ iñ dönük yolbaşçy adamsy..
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
Успех туркменских шахматисток на международном турнире в Чехии
Две серебряные и одну бронзовую медали завоевали наши соотечественницы на завершившемся в чешском городе Либерец международном шахматном турнире....
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
PERZENT BORÇLARY.
Perzendiň Ata-Enesine bolan borçlary :
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
TEBIP WE HASSA.
 Тebip we hassa / Rowaýat 
Ýazylan wagty: 13 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
OÝLAR.
  Özüni sylamaýan adama özgäni sylamak hem kyn düşýän bolmaly.
Ýazylan wagty: 12 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,25890 sek. ýüklenen baýt: 47957