Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Russiýanyň Saha Respublikasynyň Nýurba şäherinde täsin almaz tapyldy
Russiýanyň Saha Respublikasynyň Nýurba şäherinde täsin almaz tapyldy
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
“Epson” dünýäniň iň kiçi printerini satuwa çykardy
“Epson” dünýäniň iň kiçi printerini satuwa çykardy
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Iň gowy kameraly telefonlar
Iň gowy kameraly telefonlar
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Türkmenistanda 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda jemi içerki önüm 6,3 göterim ýokarlandy
Türkmenistanda 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda jemi içerki önüm 6,3 göterim ýokarlandy
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Türkmenistanda 2 müňden gowrak iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar
Türkmenistanda 2 müňden gowrak iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Mary DES 9 aýda 6,5 milliard kilowat sagatdan gowrak elektrik toguny öndürdi
Mary DES 9 aýda 6,5 milliard kilowat sagatdan gowrak elektrik toguny öndürdi
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Italiýaly alymlarda Türkmenistanyň arheologiki ojaklary gyzyklanma döredýär
Italiýaly alymlarda Türkmenistanyň arheologiki ojaklary gyzyklanma döredýär
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Türkmenistanda 6-njy oktýabrdaky dynça güni 7-nji oktýabra geçirildi
Türkmenistanda 6-njy oktýabrdaky dynça güni 7-nji oktýabra geçirildi
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
“Microsoft” täze noutbugyny tanyşdyrdy
“Microsoft” täze noutbugyny tanyşdyrdy
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 3 Jogaplar: 0
Dronlar arkaly ýük daşalar
Dronlar arkaly ýük daşalar
Ýazylan wagty: 07 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
6-njy oktýabr – Hatyra güni
6-njy oktýabr – Hatyra güniŞu gün – 6-njy oktýabrda Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlary hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, Hatyra güni bellenilýär....
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Фоторепортаж: экспозиция в Государственном музее, приуроченная к Дню поминовения
Фоторепортаж: экспозици...
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 13 Jogaplar: 0
Watanymyzyň bähbidine çeken halal zähmeti üçin döwlet sylaglary gowşuryldy
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň yglan eden döredijilik bäsleşiginiň jem jemlendi
Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň yglan eden döredijilik bäsleşiginiň jem jemlendiTürkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Garaşsyzlygyň 28 ýyllygy mynasybetli döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda «Belent maksatly ýaşlar – kämilligiň gözleginde» ady bilen guran bäsleşiginiň jemini jemledi....
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 6 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň birinji mejlisini geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň birinji mejlisini geçirdi4-nji oktýabrda Türkmeistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglylykda, teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça konstitusion toparyň birinji mejlisini geçirdi. Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol öz çykyşynda hormatly Prezidentimiziň başyny başlaýan giň gerimli oňyn özgertmelerini durmuşa geçirmek bilen baglylykda, ýurdumyzyň Konstitusiýasyny has-da kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini belledi. Şol özgertmeleriň maksady demokratik-hukuk, dünýewi türkmen döwletiniň esaslaryny pugtalandyrmakdan hem-de durmuş ugurly syýasy ugruny amala aşyrmakdan ybaratdyr....
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Türkmen haly sungaty we haly önümleri.
Türkmen haly sungaty we haly önümleri.
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
Dilleri senaly ýaşulylara sarpa
Dilleri senaly ýaşulylara sarpa...
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 4 Jogaplar: 0
Uruş weteranyñ buýsanjy.
Uruş weteranyñ buýsanjy.
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Watan goragçylarynyň her biriniň köňlünde mert pederleriň ruhy bar
Watan goragçylarynyň her biriniň köňlünde mert pederleriň ruhy bar
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Goramaly bu Garaşsyz Watany
                       
Ýazylan wagty: 06 октября 2019 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,19673 sek. ýüklenen baýt: 49242