Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Täzelikler
Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljek döwründe ýurdumyzyň myhmanlaryna we ilatyna edilýän awtoulag hyzmatlarynyň ...
Ýazylan wagty: 11 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Täzelikler
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgab...
Ýazylan wagty: 11 февраля 2017 Ýazan Gyzykly
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
JEMLEÝJI HALKARA ÝARYŞ.
JEMLEÝJI HALKARA ÝARYŞ Gündogaryň başa-baş söweş görnüşleriniň biri bolan jiu-ji...
Ýazylan wagty: 11 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
MAÝK TAÝSON ýa-da MÂLIK ABDULAZIZ
MALIK ABDULAZIZ ya-da Mayk Tayson barada doly Maglumat
Ýazylan wagty: 11 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 9 Jogaplar: 0
"BARSELONA" FUTBOL TOPARY DOWAMY.
BARSELONA 2-NJI BÖLÜM.........
Ýazylan wagty: 11 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
"BARSELONA" FUTBOL TOPARY BARADA
Barselonanyn her bir janköyeri topar barada doly maglumaty bilesi gelyan bolsa gerek. Barselonanyn türkmen dilindaki ilkinji Wikipediyasy. Stenanda paylaş...
Ýazylan wagty: 11 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
GEÑ HADYSA.
Alymlaram häli-häzire çenli bilenoklar...
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 14 Jogaplar: 0
MEŞHURLAR HAKDA...
Meshhurlar hakda...Bred Pitt ...
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 11 Jogaplar: 0
TÂSIN ENJAM.
ÝAPONIÝADA 'OL DÜNÝÄ'-DEN GOÝBERILEN HABARLARY KABUL EDÝÄN ENJAM DÖREDILDI!
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
HAKER HAKDA
Fransiyaly bir haker hakyndaM...
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
TEHNOLOGIÝA
ÝAKYN GELJEKDE TEHNOLOGIÝA ULGAMYNDA EMELE GELJEK 10 ÖWRÜLIŞIK
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
ÝEÑIŞE TARAP.
Sagdynlyk we ruhubelenlik bilen ýeňişlere tarap. Türkmen jemgyýetinde watançylyk, ynsanperwerlik, gahrymançylyk, akyl-paýhaslylyk, adalatlylyk sarpalanýan milli gymmatlyklaryň hatarynda dur...
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Iki ýurdyň dоstlugyny bеrkidýän miwеlеriň biri.
Iki ýurdyň dоstlugyny bеrkidýän miwеlеriň biri.
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 1
Аwtоmоbil köprülеriniň ähmiýеti bаrаdа.
Аwtоmоbil köprülеriniň ähmiýеti b...
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 1
Аwtоmоbil köprülеriniň ähmiýеti bаrаdа.
Аwtоmоbil köprülеriniň ähmiýеti b...
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 5 Jogaplar: 0
Gаrа ýоllаryň çаtryklаrynyň dünýäniň ülňеlеrinе lаýyk üýtgеdilmеgi.
Gаrа ýоllаryň çаtryklаrynyň dünýäniň ülňеlеrinе...
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 10 Jogaplar: 1
Аşgаbаt şähеriniñ аrаgаtnаşyk ulgаmy kämillеşýär.
Аşgаbаt şähеriniñ аrаgаtnаşyk ulgаmy kämillеşýär.
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 1
Аwtоmоbillеriň erkin wе hоwpsuz hеrеkеt etmеklеri üçin аmаlа аşyrylỳaỳan işlеr.
Аwtоmоbillеriň erkin wе hоwpsuz hеrеkеt etmеklеri üç...
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 23 Jogaplar: 1
Et boẏunҫa ҫykarylẏan gep-gürrüňler ẏalana ҫykdy.
Et boẏunҫa ҫykarylẏan gep-gürrüňler ẏalana ҫykdy.
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 59 Jogaplar: 3
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aziaýa-2017-niň baş meýdançasynyň abadanlaşdyrylyşynyň barşy bilen tanyşdy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aziaýa-2017-niň baş meýdançasynyň abadanlaşdyrylyşynyň barşy bilen tanyşdy Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Аziýa oýunlarynyň geçiriljek desgalarynda hem-de täsin toplumyň beýleki desgalarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Olimpiýa şäherjiginde esasy desgalaryň gurluşygy tamamlandy....
Ýazylan wagty: 10 февраля 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 8 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 6 7 8 9 10 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24250 sek. ýüklenen baýt: 47669