Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Akyldarlaryň pähimleri
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 328 Jogaplar: 0
Şahrukh Khan 49 ýaşyny doldurýar.
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan Marala
0 Okalan sany: 495 Jogaplar: 1
TÜRKMEN TELEKEÇILERINIŇ HOJALYK BAŞLANGYÇLARY
TÜRKMEN TELEKEÇILERINIŇ HOJALYK BAŞLANGYÇLARY...
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 903 Jogaplar: 0
Türkmen hokkeýçileri Minski şäheriniň “Ratomka” sport toplumynda halkara okuw-türgenleşik çärelerine gatnaşar
Türkmen hokkeýçileri Minski şäheriniň “Ratomka” sport toplumynda halkara okuw-türgenleşik çärelerine gatnaşar
Ýazylan wagty: 03 ноября 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 409 Jogaplar: 1
Jadyly şemal
Mugallym tebigaty öwreniş dersinde okuwçylardan sapak soraýar:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 2287 Jogaplar: 0
Ýelpewajyň döreýşi.
Ýelpewajyň döreýşi. ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 302 Jogaplar: 0
Penisillini kim tapdy?
Penisillini kim tapdy?                              ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1873 Jogaplar: 0
Ylym äleminde
Ylym äleminde. ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 400 Jogaplar: 0
DOSLUK ÝARYŞY.
Şu günlet Türkmenabatda dosluk oýunlary geçirilýâr. Asylly dâbe görâ geç...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 357 Jogaplar: 0
Gyzykly maglumatlar
Gyzykly maglumatlar. ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 3037 Jogaplar: 1
Çöller nähili bolýar?
Çöller nähili bolýar? ...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 364 Jogaplar: 0
Krizis
--Seniň iki sany uly jaýyň bar, özüň bolsa kireýine ýaşäýarsyň?...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1083 Jogaplar: 0
4-NJI KENARÝAKA AZIÝA OÝUNLARY.
Taýlantda noýabr aýynda badalga beriljek 4-nji kenarýaka aziýa oýunlarynda sp...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 343 Jogaplar: 0
Jadyly sowgat
--Men aýalyma name Täze ýyl sowgadyny etjegimi bilemok....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 1068 Jogaplar: 0
Ýeser jogap
Awtobusda bir adam barýardy. Ol çemodanyny dyzynyň üstünde goýup otyrdy. Koduktor onuň ýanyna gelip, ondan ýük üçin hem tölemegi talap edipdir, ol tölemekden boýun gaçyrypdyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 936 Jogaplar: 0
Degişgen näsag
Bir adamyň dişi agyrypdyr. Ol ondan sogurdyp dynmak maksady bilen lukmana ýüz tutupdyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 952 Jogaplar: 0
Akylly alyjy
Satyjyda gaýtargy üçin elli köpük hem tapylmandyr....
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 768 Jogaplar: 0
Ýeser näsag
Lukman özüne ýüz tutan näsagyň puluny az  görüp:...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 734 Jogaplar: 0
Myhmansöýer adam
--Meni ugratjak bolup azar edinmeseňiz-läň!...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 803 Jogaplar: 0
Reklama
--Diýmek, şu täze getiren matanyž bolmaly-da?...
Ýazylan wagty: 01 ноября 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 647 Jogaplar: 0
«« « 497 498 499 500 501 503 504 505 506 507 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21410 sek. ýüklenen baýt: 46687