Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Hususy kiçi kärhana ekologiýanyň goragynda
Howa süzgüçlerini öndürýän ýurtda ilkinji hususy kiçi kärhamasy „Arass te...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 596 Jogaplar: 2
Suw damjasy altyn dänesi, Suratlar
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 2510 Jogaplar: 3
Sport hepdeligi
Güneşli diýarymyzda  jemgyýetimiziň  sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek, milli sportumyzy dünýäniň ösen derejelerine çykarmak, köpçülileýin bedenterbiýäni ýa...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 506 Jogaplar: 2
Sport ussatlary
«Galkynyş»  sportsagaldyş toplumynda 1997 – 1998-nji ýyllar aralygynda doglan oglanlaryň arasynda kik-boksing boýunça  Aşgabat şäheriniň açyk...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 464 Jogaplar: 2
Bäsleşik Suratlary
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan Jekson
6 Okalan sany: 525 Jogaplar: 5
ÇAGALARYŇ SAGLYGYNY GORAŇ!
           Pasyllaryň çalşygynda howanyň häli-şindi üýtgäp durmagy çaga bedenine belli bir derejede täsir edýär. Aýratyn hem, ýaş çagalaryň bedenin...
Ýazylan wagty: 05 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 673 Jogaplar: 2
«40-летний юбилей первого звонка с мобильного телефона» 03,04,2013г
3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер осуществил первый в мире звонок по опытному образцу мобил...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Shutnick
4 Okalan sany: 695 Jogaplar: 2
GELŞIKLIDIR GÜL TAHÝA.
Hormatly doganlar, jigiler we uýalar şu gün men, siziň bilen türkmen tahýasynyň tikilşi hakynda söz açmakçy. 
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 1008 Jogaplar: 4
Bäsleşik SURATLARY.
Oýundäl - ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ - ri kim köp basmanşak.
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Shutnick
5 Okalan sany: 629 Jogaplar: 5
Salam agzalar- Bäsleşige degişli suratlary.
Hormatly NextTM.com saýtynyň agzalary we adalatly emin agzalary şu görýän suratlararyňyza mynasyp baha bermegiňize, sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Jemşit (Je...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Jekson
6 Okalan sany: 814 Jogaplar: 7
Spartakiýada
''Aşgabat'' köpugurly stadionynda şu gün sagat 16:00-da "Türkmenistan ruhubelentligiň we sagdynlygyň'' ýurdy atly spartakiýadanyň ýapylyş dabarasy geçirilýär. Ýeňijilere gymmat bahaly...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 480 Jogaplar: 5
Прозрачный смартфон Polytron
Ресурс MobileGeeks получил возможность попасть в офис тайваньской Kомпании Polytron Technologies и сделать мини-обзор перво...
Ýazylan wagty: 04 апреля 2013 Ýazan Shutnick
6 Okalan sany: 613 Jogaplar: 5
TYMSALLAR
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 695 Jogaplar: 3
“Suw damjasy - Altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli bäsleşik!!!
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 939 Jogaplar: 3
В туристической зоне на Каспии прошел международный семинар по развитию гостиничного и туристического бизнеса
В туристической зоне на Каспии прошел международный семинар по развитию гостиничного и ...
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Shutnick
4 Okalan sany: 665 Jogaplar: 4
NAKYLLAR.
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Mayichka
6 Okalan sany: 14107 Jogaplar: 5
Barha batly badymyz
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 482 Jogaplar: 3
NAÝBAŞY ARZUWYM-ÝAŞYL TUGRAMYZY BELENT PASYRDATMAK.
       Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň uçurymy, sambo boýunça halkara derejeli sport ussady Nasiba Surkiýewa
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 410 Jogaplar: 3
Suw damjasynyn owadanlygy!!! (dowamy)
Ýazylan wagty: 03 апреля 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 612 Jogaplar: 3
Bäsleşikde halanjak suratlar.
Meniňem goýan suratlarymy halarsyňyz diýip umyt edýän, menem birnäçäňize ýürejik basandyryn.
Ýazylan wagty: 02 апреля 2013 Ýazan Garabeg
6 Okalan sany: 1209 Jogaplar: 5
«« « 500 501 502 503 504 506 507 508 509 510 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,26217 sek. ýüklenen baýt: 47843