Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Halkara töleg ulgamy
 Halkara töleg ulgamy...
Ýazylan wagty: 14 мая 2014 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 760 Jogaplar: 0
Magtymguly sahnada
Ýazylan wagty: 14 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2504 Jogaplar: 0
Atdyr ýigidiň ganaty.
                      
Ýazylan wagty: 14 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 1791 Jogaplar: 0
Завершился государственный визит Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Китай
Завершился государственный визит Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Китай...
Ýazylan wagty: 14 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 921 Jogaplar: 0
Выходной день перенесен на понедельник
Выходной день перенесен на понедельник13.05.2014
Ýazylan wagty: 14 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 437 Jogaplar: 1
Успехи туркменских шахматистов – дома и за рубежом
Успехи туркменских шахматистов – дома и за рубежом...
Ýazylan wagty: 14 мая 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 465 Jogaplar: 0
САМЫЙ БОЛЬШОЙ БУКЕТ
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 2002 Jogaplar: 2
Aşgabatda jaý üpjünçiligi
Aşgabatda jaý üpjünçiligi
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan Admin
1 Okalan sany: 5665 Jogaplar: 0
Aşgabat - Aziada 2017
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 3304 Jogaplar: 0
Ýew­ra­zi­ýa ge­çel­ge­si
      Ýew­ra­zi­ýa ge­çel­ge­si  Stam­bul şä­he­ri­ni ikä böl­ýän deň­ziň aşa­gyn­dan gu­rul­jak ge­çel­gä­niň düý­bi tu­tul­dy. Iki gat­ly edi­lip gu­rul­jak bu ge­çel­ge­den peý­da­la­nan ulag­lar şä­he­riň beý­le­ki ta­ra­py­na 15 mi­nut­da ge­çer.  Onuň gur­lu­şy­gy­ny ama­la aşyr­jak ma­şyn da­ba­ra­ly ýag­daý­da işe gi­ri­zil­di. Bu ap­pa­rat her gün­de deň­ziň aşa­gyn­da 10 met­re çen­li ýe­ri ga­zyp bil­ýär. Tas­la­ma­ je­mi 14,6 ki­lo­metr ýo­ly öz içi­ne al­ýar. Onuň 5,4 ki­lo­met­ri deň­ziň aşa­gyn­da gu­rul­jak ge­çel­ge­den yba­rat bo­lar. Ga­lan bö­le­gini ýol­lar­ we köp­rü­ler­ emele getirer. Gur­lu­şy­gy ama­la aşyr­mak üçin 1 mil­liard 245 mil­li­on dol­lar ma­ýa go­ýum öz­leş­di­ri­ler. Ge­çel­ge de­ňiz su­wu­nyň aşa­gyn­dan ýe­ri gaz­mak ar­ka­ly gu­rul­ýar. Ony gaz­jak ma­şy­nyň bo­ýy 120 met­re, ag­ra­my 3 müň 400 ton­na ba­ra­bar. Bu äpet en­jam ge­çel­ge üçin ýö­ri­te gur­lup­dyr. Ge­çel­gä­niň gur­lu­şy­gy türk we gü­nor­ta ko­re­ýa­ly şe­re­ket­ler ta­ra­pyn­dan ama­la aşy­ry­lar. Ýe­ras­ty ýol Ýew­ro­pa we Azi­ýa yk­lym­la­ry­ny ga­ra ýo­l ar­ka­ly bi­rik­di­rer....
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan Betman
0 Okalan sany: 456 Jogaplar: 0
Сделан новый исторический шаг в развитии стратегического партнерства
Сделан новый исторический шаг в развитии стратегического парт...
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 601 Jogaplar: 0
Выставка в музее
Выставка в музее...
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 446 Jogaplar: 0
День памяти великому поэту
День памяти великому поэту...
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 385 Jogaplar: 0
Научный форум в Бухаре
Научный форум в Бухаре...
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 494 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogap berdi
Ýazylan wagty: 13 мая 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 1400 Jogaplar: 0
Genetika we zoogeografiýa ylymlarynyň ösüşiniň gysgaça taryhy
               ...
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 1716 Jogaplar: 0
Ösümlikleriň ekologiýasy barada esasy kesgitlemeler
     Esasy kesgitlemeler we düşünjeler
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 935 Jogaplar: 0
ADAM BEDENINIŇ GURLUŞYNYŇ UMUMY AÝRATYNLYKLARY.
           Adam bedeniniň ulgam hökmündäki gurnalyş derejeleri.  
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 4884 Jogaplar: 0
Türkmenistan ykdysadyýeti ösdürmegiň bazar usullaryny işjeňleşdirýär
Türkmenistanda ýangyç-energetika toplumynda bazar ykdysadyýeti ýörelgelerine birsydyrgyn geçmek babatda nobatdaky ädim ädildi. Şeýlelikde, ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürmek, nebit önümleriniň rejeli peýdalanylmagyny gazanmak we içerki bazarda ýerlenmegini tertipleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2014-nji ýylyň 28-nji aprelinde degişli karara gol çekdi. Bu resminama laýyklykda, şu ýylyň 1-nji iýulyndan hususy ýeňil awtoulag serişdeleriniň we motosiklleriň eýesi bolan Türkmenistanyň raýatlaryna ähli görnüşdäki awtomobil benzininiň we dizel ýangyjynyň muzdsuz berilmegi bes edilýär....
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 1294 Jogaplar: 0
Aýdym-saz göwniňi göterýär.
Aýdym-saz göwniňi göterýär.
Ýazylan wagty: 12 мая 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 2321 Jogaplar: 0
«« « 532 533 534 535 536 538 539 540 541 542 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23415 sek. ýüklenen baýt: 49525