Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Braziliýanyň bäşinji birinjiligi we 2014-nji ýyl­da Bra­zi­li­ýa­da ge­çi­ril­jek fut­bol bo­ýun­ça Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň mas­ko­ty­na “Fu­le­ko” (Fu­leco) di­ýen at go­ýul­dy.
Ki­çi fut­bol (fut­zal) bo­ýun­ça Taý­land­da ge­çi­ri­len Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da Bra­zi­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 5-nji ge­zek çem­pi­on­lyk ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di.          ...
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Betman
32 Okalan sany: 732 Jogaplar: 0
BÄRI GEL
             BÄRI GEL...
Ýazylan wagty: 27 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 566 Jogaplar: 0
Gar ýagýara gar ýagýar, ýagýar akja gar .......
Dostlar bu ýyl hakykatdanam köpleriň aýtmagyna görä gyş pasly bir azajyk sowuk bolmanam durmaz.Belki Gyşymyz gyşa meňzesin.Gyşymyz-gyş bolmasa, ýazymyz-ý...
Ýazylan wagty: 26 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 817 Jogaplar: 0
Söýgi bir durmuşdyr aýrylmaz sensiz.....
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Marala
3 Okalan sany: 605 Jogaplar: 1
Duýdansyz tormaz.....
Adamlardan ýaňa hyryn-dyky...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 548 Jogaplar: 1
LÄŞGE....
BIR GÜN BIRADAM  BAZARDAN L...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 628 Jogaplar: 2
Ýaraşar........
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 518 Jogaplar: 1
Täze ýyl arzuwy......
Biz, nesip bolsa Täze ýyl baýramçykygyny şäheriň gözel ýerinde ýerleşýän Älem dünýäsin-de geçirmekçi, sebäbi. gözelligini özünde jemleýän  Älem dünýäsinde bezelen arçanyň boýy  37 metr bolup, çar ýana öwüşgin berýan dürli reňkli yşyklary hem uzakdan görenleri  haýrana galdyrýar. Şeýle-de hem ertekilerdäki ýaly owadan arçanyň daş töwereginde Aýaz-baba, garpamyk, çagalar, bäş welaýatymyzdan hem gelen aýdym-sazandarlar, wäşiler,artistlar we tans toparlary bilen gurnalan çykyşlary  biziň göwnümizi şatlandyrar. ...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 519 Jogaplar: 2
Названы 50 лучших альбомов 2012 года
Известное американское музыкальное онлайн-издание Pitchfork опубликовало список "50 лучших альбомов 2012 года". ...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 570 Jogaplar: 1
Ýürek Söýgüsi....
...
Ýazylan wagty: 24 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 666 Jogaplar: 0
"Desktop" üçin Gün bilen baglanyşykly suratlar...
Ýazylan wagty: 24 декабря 2012 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 589 Jogaplar: 1
Garynja bilen pil.....
Garynja bilen pil suwa düşýän ekenler birden
Ýazylan wagty: 21 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 610 Jogaplar: 0
Taze Yylda......
Täze Ýylda.
Ýazylan wagty: 20 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 804 Jogaplar: 3
Taze yylynyz gutly bolsun adamlar! .....
Taze yylynyz gutly bolsun adamlar!  2013-nji yyl bizin hemmamiz ucin dushuml...
Ýazylan wagty: 20 декабря 2012 Ýazan Marala
3 Okalan sany: 1966 Jogaplar: 1
Täze ýylyň şat toýy bolmaz onuň deň taýy GUTLAG....
                             ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Betman
3 Okalan sany: 784 Jogaplar: 2
Horlanmanyň täze usuly.....
  Bir semizje aýal lukmandan nädip horlanmalydyny soraýar,  Lukman: Siz bir bölejik gara çörek iýmeli ýany bilen bir käse ýuwanjak gök çaýiçm...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 469 Jogaplar: 2
Ilki SMS-i yazan dali.......
   Mana salam bermedik sen dali Salamyna garashan men dali  dalini soyen sen dali  Sana dali diyen men dali              ...
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 712 Jogaplar: 2
Почему в пассажирских самолетах нет парашютов?
Существуют международные правила, согласно которым, парашют не в...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Permann
1 Okalan sany: 591 Jogaplar: 1
Söýgi-söýgi-söýgi ýene-de söýgi.....
     Söýgi-söýgi-söýgi ýene-de söýgi,          Ençeleriň ýür...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 1388 Jogaplar: 1
Sowukda üşän goja......
     Gyşyň sowuk bolan ýyly bir gün Garry goja kempiri bilen ýyljajyk öýde çaý içip otyr ekenler, bir salymdan gök çaý içip keýpini go...
Ýazylan wagty: 18 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 611 Jogaplar: 1
«« « 536 537 538 539 540 542 543 544 545 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,28492 sek. ýüklenen baýt: 48520