Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ybraýym Halyl rowaýatynyň dowamy...
Ybraýym Halyldan bu sözni eşiden ahun gözlerini ýumdy. Süňňi gowşap gitdi. Göýä onuň gözleriniň öňünde Ysmaýyl jany...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 739 Jogaplar: 2
7 причин по которым нужно есть яблоки.
1. Яблок...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 447 Jogaplar: 4
Üns beriň!
Şu görýän suratyňyzda näçe sany atyň suratyny görýärsiňiz? 
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 451 Jogaplar: 11
Behiştde hemişe bahar
     Entek ýetilmedik arzuwyň süýjüligi ýaly datly zat, elden giderlen pursadyň ökünji ýaly ...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
4 Okalan sany: 616 Jogaplar: 6
Hurmuzfarra şäherçesi
Beýik ýüpek ýolunyň taryhyny öwrenmekde irki we orta asyr syýahatçylarynyň eserleri ygtybarly taryhy çeşme bolup hyzmat edýär. Şol çeşmelerde ady ýyg...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
4 Okalan sany: 565 Jogaplar: 6
Halkara söwda we kerwen ýollary
HALKARA SÖWDA WE KERWEN ÝOLLARY...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
5 Okalan sany: 786 Jogaplar: 4
Daýhançylyk tejribesi
       Halkymyzyň  baý daýhançylyk tejribesi bar. Baran ýerlerini abadan, ylymly-bilimli eden pederlerimiz, tebigy gözellikleri artdyrm...
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
5 Okalan sany: 472 Jogaplar: 4
Şahyn guş
Elguş bilen gyzyklanmak halkymyza mahsus adatlaryň biri. Has irki taryhy kitaplarda hem türkmenleriň elguşa aýratyn höwes bilen garandyklary, olary terbiýeläp, eldekileşdirip ýetişdirendikleri beýan edilýär. Elguşlar, esasan laçyn guşlary bolup, olar hem öz içinde birnäçe görnüşe bölünýär. Şolaryň biri hem şahyn guşlardyr....
Ýazylan wagty: 19 июня 2013 Ýazan Sungat
2 Okalan sany: 553 Jogaplar: 2
Ybraýym Halyl
Ybraýym Halyl dessanyndan bir bölegini ...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 429 Jogaplar: 1
ÇORBANYŇ ÇORBASY (Şorto sözler)
ÇORBANYŇ ÇORBASYGünlerde bir gün bir daýhan Ependä towşan getirip b...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 500 Jogaplar: 1
MONJUGATDYLAR
MONJUGATDYLAR Aý dogar gädiginden,
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Sasoltan
4 Okalan sany: 1500 Jogaplar: 7
*** ÖMÜR ***
Ezilip, çoýu...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan KOROL
4 Okalan sany: 545 Jogaplar: 6
Sport terbiýäniň basgançagy...
 Aslynda adam durmuş örküni diňe mukaddeslikde görýär. Mukaddes işler hem ynsan ömrüni beýigeldýän zamanasydyr.
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 525 Jogaplar: 2
Gözel Awaza
 ...
Ýazylan wagty: 18 июня 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 1043 Jogaplar: 2
Kýokşin-kaý karate
   Berkarar döwletimiziň bagty...
Ýazylan wagty: 17 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 471 Jogaplar: 4
Owadan gelniň syry (Rowaýat)
Owadan gelniň syry (Rowaýat)
Ýazylan wagty: 17 июня 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 1313 Jogaplar: 2
Zähmet bäsleşigi yglan edildi
Güýzlük däne oragy barha giň gerime eýe bolýar. Ýurduň jemgyýetçilik guram...
Ýazylan wagty: 17 июня 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 327 Jogaplar: 2
Иран проголосовал за нового президента...
Ýazylan wagty: 17 июня 2013 Ýazan Shutnick
1 Okalan sany: 451 Jogaplar: 1
Sport ýaryşlary
 &nbs...
Ýazylan wagty: 16 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 404 Jogaplar: 1
Läleler.
Ýazylan wagty: 15 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 3643 Jogaplar: 0
«« « 536 537 538 539 540 542 543 544 545 546 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,58825 sek. ýüklenen baýt: 46670