Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baýrama bagyşlanan sport bäsleşikleri.
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Sasoltan
1 Okalan sany: 469 Jogaplar: 1
Ezizim diňe seň üçim
Şu güller meniň ömürlik ýanymda döwran sürjek ýeketäk SÖÝGÜLIME! Ezizim 8-mart baýramyň gutly bolsun!...
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Jekson
1 Okalan sany: 688 Jogaplar: 1
С праздником, дорогие женщины!
В этот день 8 Ма...
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Garabeg
2 Okalan sany: 756 Jogaplar: 1
ВСЕХ ЖЕНЩИН ПОЗДРАВЛЯЮ!
ВСЕХ ЖЕНЩИН ПОЗДРАВЛЯЮ! УЛЫБ...
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Jekson
2 Okalan sany: 422 Jogaplar: 1
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HALKARA ZENANLAR GÜNI MYNASYBETLI GEÇIRILEN DABARALARA GATNAŞDY
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 1294 Jogaplar: 0
MASLAHAT KÖŞGÜNDÄKI BAÝRAMÇYLYK KONSERTI
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 569 Jogaplar: 0
MILLI LIDERIMIZIŇ KÖP ÇAGALY MAŞGALALARA SOWGADY
 MILLI LIDERIMIZIŇ KÖP ÇAGALY MAŞGALALARA SOWGADY
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 594 Jogaplar: 0
УГОЩАЙТЕСЬ!!!
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 360 Jogaplar: 1
Hormatly Gelin-gyzlar bayramynyz gutly bolsun!
BAŸRAMYÑYZ BILEN MÄHRIBAN GELIN GYZLAR!!!!
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 629 Jogaplar: 1
8-mart
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 497 Jogaplar: 2
Türkmenistanyň "Maslahatlar" köşgünde "Halkara Zenanlar" güni mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy.
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan Admin
2 Okalan sany: 1236 Jogaplar: 0
G I M N A S T I K A sport we beden gözelliginiň çeper hereketi
       
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 2886 Jogaplar: 0
DÜNÝÄDE ILKINJI ÝASALAN GLOBUS
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 722 Jogaplar: 0
ILKINJI ILIK
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 333 Jogaplar: 0
Ukrainada
Ukrainada Ukrainada biatlon gülläp ösýär diýip bolmaz, emma sportyň...
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 379 Jogaplar: 0
Gadyrdan zenanlarymyz, enelermiz, ayal doganlarmyz, hemmnize 8 mart ayal gyzlaryn bayramy bilen gutlayan!!!
Elmydama shularyaly owadan bolun, janynyz sag bolsun, mashgalanyzda ustunlik saglyk arzuw edyan!!!
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 1654 Jogaplar: 0
Ene göz ýashy
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 640 Jogaplar: 2
Sag bolun mena naharhana gidip baryan
Menin agsham nahar wagtym boldy hazir çay içip çoregimi arkayn iyip gelerin ajyganymy bilman galypdyryn sizin bilen guliship degiship oturanyma, sizem ajygan bolayman ajygan w...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 433 Jogaplar: 4
Razy bol ejem.
"-Sarysyndan ýoldum, gögúnden ýoldum,gyzylyndan ýoldum, agyndan ýoldum.güller bir-birinden, ajaýyp eje,dogurjamy diýsem, baryndan ýoldum.mugallym rugsat etdi, ýolaýyň ...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 497 Jogaplar: 1
eje jan.
Gaýtadan men çaga bolsam,Öýkelesem.Aglasam.Bashym sypap elleñ bilen,Çaga göwnüm awlasañ.Deñ-dushlarym göwne degse,Gelip öýe öýkeli,Edip çaga bezzatlygym...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Sasoltan
4 Okalan sany: 653 Jogaplar: 3
«« « 564 565 566 567 568 570 571 572 573 574 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,23387 sek. ýüklenen baýt: 46959